Hvor blir Rockwool produsert?

AS ROCKWOOL i Norge har ca. 240 ansatte, som omfatter administrasjonen i Oslo, salgsapparatet, og to fabrikker; en i Moss og en i Trondheim.

Hva er forskjellen på Glava og Rockwool?

Glava er laget av glass og Rockwool er laget av stein, så det er to forskjellige materialer med ulik fleksibilitet og formstabilitet, forklarer Hans Christian. De har litt forskjellig lambdaverdi, og jo lavere dette tallet er desto bedre isolerer produktet.

Er Rockwool miljøvennlig?

ROCKWOOL sine produkter er 100 prosent resirkulerbare og basert på stein, et råmateriale det finnes rikelig av verden over. Dessuten bidrar ROCKWOOL sine isolasjonsprodukter til å redusere CO2-utslipp ved å spare energi.

Hvor blir Rockwool produsert? – Related Questions

Er ROCKWOOL giftig?

ROCKWOOL steinull er ikke giftig hverken ved innånding, svelging eller kontakt med hud eller øyne ved normal montering og bruk. Ved første gangs oppvarming til over 175°C frigjøres blant annet formaldehyd- og ammoniakkgasser som kan være helseskadelige.

Kan ROCKWOOL brenne?

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, stein brenner ikke. Den tåler temperaturer over 1000 °C uten å smelte og bidrar derfor til å beskytte hjemmet og familien din mot en potensiell brannspredning.

Hva er ROCKWOOL laget av?

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, stein brenner ikke. Den tåler temperaturer over 1000 °C uten å smelte og bidrar derfor til å beskytte hjemmet og familien din mot en potensiell brannspredning.

Er Glava miljøvennlig?

Hvordan gjør GLAVA® egne produkter mer miljøvennlig? Inntil 80 prosent av glassull fra Glava Isolasjon er gjenvunnet av glass fra syltetøykrukker, bilruter o.l. Gips som før ble kastet, bruker vi nå til å lage nye gipsplater. Gips er en råvare som kan gjenvinnes gang på gang uten at kvaliteten påvirkes.

Er isolasjon miljøvennlig?

Ikke bare gjør trefiberisolasjon godt for miljøet, men det er godt for beboerne også. Isolasjonen har høyere densitet og er derfor mer formstabil, noe som gjør at man unngår at isolasjonen siger over tid. Høy masse per kvadratmeter gjør også at den absorberer og demper lyd svært godt.

Hvordan kan vi være miljøvennlig?

Generelle råd
  1. Arranger “byttekvelder” med venner.
  2. Lever brukbare klær og ting du ikke trenger til Fretex eller andre bruktbutikker.
  3. Oppfordre skole og arbeidsplass om å bli miljøfyrtårn.
  4. Reparer og fiks ting som har gått i stykker i stedet for å kjøpe nytt.
  5. Kjør kollektivt og bruk sykkel.
  6. Tenk alternativt.

Hvilken aldersgruppe bryr seg mest om bærekraft?

Det klareste funnet i år er at gruppen under 30 år er mest opptatt av klimakrisen. 52 prosent av de under 30 år sier at klimaendringer er blant de tre viktigste sakene for Norge. – Det er de som er mest opptatt av klimaendringer. De bekymrer seg i større grad enn resten av befolkning for mulige konsekvenser.

Hvem fant opp bærekraft?

Begrepet bærekraftig utvikling fikk internasjonal oppmerksomhet gjennom rapporten «Vår felles framtid» fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Kommisjonen ble ledet av tidligere statsminister i Norge, Gro Harlem Brundtland, og omtales ofte som Brundtland-kommisjonen.

Hva er mest skadelig for miljøet?

Utslippene fra energiproduksjon utgjør den største andelen av verdens klimagassutslipp. I 2019 stod energisektoren for 34 prosent av verdens klimagassutslipp. FNs klimapanel mener vi må redusere utslippene fra energisektoren og utnytte energien mer effektivt.

Er banan miljøvennlig?

Mer eksotisk. Frukt som avokado og banan krever mye vann og sprøytemidler, og blir – som mange andre frukter og grønnsaker – importert fra lange avstander. Å frakte matvarer over hele kloden har store klimautfordringer, spesielt når det blir fraktet med skip og fly.

Hvordan vil verden se ut i 2050?

Det blir oftere regn i 2050, men det vil også bli mer tørke og mer varme om sommeren. Foto: Shutterstock. Meteorologer og forskere vet en hel del om klimaet du kommer til å leve med som voksen. De regner for eksempel med at gjennomsnittstemperaturen på kloden vil stige litt over en halv grad fra i dag og fram til 2050.

Leave a Comment