Hvor dra på blåtur?

10. Man kan fint dra på blåtur i egen by eller eget nærområde. Finn steder og aktiviteter dere kanskje ellers ikke ville oppsøkt. Pakk en kurv med pledd, god mat og drikke, og hiv dere på en tandemsykkel og se hva som skjer.

Hva er blåtur russ?

Russekro er et treff for russen, gjerne på et utested, for eksempel en kro. Dette er ofte et lokalt arrangement. Mens blåtur, som er et rebusløp, arrangeres for russen og er et mye større arrangement.

Hvordan blir man rød russ?

Rødruss er det som er mest normalt og det de fleste russ velger å være. For å være rødruss skal man egentlig gå generell studiekompetanse på videregående. Enten det er gjennom studiespesialisering, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama eller påbygg.

Hvor dra på blåtur? – Related Questions

Kor gammel er man når man er russ?

Året man går vg3 og er russ, er det året man blir 19. De fleste er altså 18/19 når de går vg3. Det er også noen som både er yngre eller eldre enn dette, siden det for eksempel er noen som går et lengre studieløp, vil feire russetid med venner eller går et år på videregående om igjen.

Hvem blir svart russ?

Rødruss er tradisjonelt sett elever som har tatt studieforberedende program på videregående skole. Svartruss er ofte elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole. Grønnruss er elever som tar fag innen naturbruk.

Hvilken farge russ er jeg?

Det er ingen regler for hvilken farge man må ha på russedressen sin, men det er likevel noen etablerte normer de fleste følger. Opprinnelig representerer blårussen handel- og økonomifag, rødrussen representerer allmenn studiespesialisering, grønnrussen representerer landbruk og svartrussen representerer yrkesfag.

Hvilken russ blir yrkesfag?

Svartruss – yrkesfag

Svartruss er for elevar som går yrkesfaglege linjer, men er ikkje like utbreidd som raud- og blåruss.

Hva studerer svartruss?

– Blåruss er ofte elever som tar studiespesialisering med økonomi, eller elever som går salg, service og reiseliv. – Rødruss er tradisjonelt sett elever som har tatt studieforberedende program på videregående skole. – Svartruss er ofte elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole.

Hvordan få gullkort russ?

GULLKORT Få med deg en i russens hovedstyre på rulling. NAVNELAPP Lat som om du har hukommelsestap en hel skoledag. GULLKNUTE Ta 15 knuter på 24 timer.

Kan man være russ to ganger?

Hei. Russetiden er noe du helt selv bestemmer om du skal være med på, og det er ikke noe som skjer i skolens regi. Du står også fritt til å bestille russeklær og annet russeutstyr når du vil. Det er altså opp til deg når du vil være russ og om du vil være det flere ganger.

Kan man være russ uten buss?

Russ er noe du kan velge å være for å feire at du er ferdig med videregående, og det er ikke hvorvidt du er på buss eller ikke som avgjør om du er russ.

Kan man være russ uten gruppe?

Alle registrerte avgangselever kan være russ, med eller uten gruppe! Hvordan man velger å være russ er helt opp til en selv, og du kan selv velge om du vil ha russedress, lue, kort, delta i feiringen eller ikke.

Hva er svart russ?

Svartruss er elever som går på en yrkesfaglig studieretning utenom service og samferdsel. Dette gjelder tradisjonelt spesielt for studieretningene elektro og datateknologi, bygg- og anleggsteknikk, og håndverk, design og produktutvikling. Grønnruss er elever som går på fag innen landbruk og naturbruk.

Kan man være russ når man går ut av vg2?

De fleste som går yrkesfag er russ i vg2, mens de ennå går på skole.

Hvor mye koster det å være på en russebuss?

Eksempel på priser:

Selve bussen koster mellom 200 000,- og 400 000 kr. Sidestilte busser koster ofte mer.

Hvorfor er det ikke lov med krone på russebuss?

Takrigg (krone/takgrind)

Av hensyn til trafikksikkerheten er lovverket på dette området veldig strengt. Vær derfor oppmerksom på at det å få godkjent nye takkonstruksjoner på busser i Norge er veldig vanskelig.

Hvor mye penger er vanlig å bruke i russetiden?

I gjennomsnitt bruker russ 20.000 kroner i russetiden, ifølge en DNB-undersøkelse fra 2016. 14 prosent får spandert russetiden av foreldrene, mens de fleste sparer til egen russetid selv. For de 24 medlemmene i Vesten, har kostnadene kommet på mellom 55.000 og 60.000 per person.

Leave a Comment