Hvor har Gjensidige kontor?

Relatert innhold
 • Hovedkontor. Schweigaards gate 21. 0191 Oslo.
 • Postadresse. Postboks 700 Sentrum. 0106 Oslo.
 • Organisasjonsnummer. 995 568 217.
 • Telefon. Ring kundesenteret på 915 03100, eller (+47) 915 03100 fra utlandet.

Hvem eier Gjensidige forsikring?

Gjensidige er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2021 hadde Gjensidige omtrent 36.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 84,2 prosent av aksjene i selskapet. Gjensidigestiftelsen er vår største eier med en eierandel på 62,2 prosent.

Hvilken veihjelp har Gjensidige?

Vi gir deg veihjelp når bilen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer og når fører og/eller passasjer blir syk, skadet eller dør. Trenger du veihjelp, kan du ringe oss hele døgnet på 915 03100. Veihjelp kan gi deg: Berging og tauing.

Hvor har Gjensidige kontor? – Related Questions

Når får man 75% bonus?

Minst 40 % bonus

Bonusen økes med 10 prosentpoeng for hvert år du kjører skadefritt, frem til du har oppnådd 70 prosent. Når du har kjørt skadefritt med 70 prosent i tre år, økes bonusen til 75 prosent.

Hvor mye koster det å få veihjelp?

Hvis du trenger veihjelp kan det bli veldig dyrt dersom du må betale for den av egen lomme. Har du delkasko, kasko eller toppkasko er du dekket av forsikringen. Prisen du betaler for veihjelpen vil kun være egenandelen på 500 kroner (med mindre noe annet fremkommer i forsikringsbeviset ditt).

Hva dekker NAF Veihjelp?

NAF Veihjelp
 • Fire veihjelp uten egenandel.
 • Hjelp uansett årsak ved driftsstans og startproblemer.
 • Hjelp når tom for strøm eller drivstoff.
 • Skreddersydd veihjelp etter din situasjon.
 • Hjelp uansett hvilken bil du kjører eller er passasjer i.
 • Hjelp på hjemmeadresse.
 • Hjelp i hele Europa.

Hva dekker veihjelp?

Du får dekket veihjelp hvis bilen blir utsatt for skade, tyveri eller tekniske problemer, og hvis fører eller passasjerer blir skadet, selv hjemme på din egen gårdsplass. Veihjelp kan blant annet bestå av berging, tauing, hotellopphold og hjemtransport. Egenandelen er 500 kroner.

Er det egenandel på veihjelp?

Vanlig egenandel er 500 kroner når du bruker veihjelp, men i noen tilfeller slipper du å betale egenandel: Hvis du ved samme skadetilfelle betaler egenandel for skadeutbedring. Hvis veihjelpen finner sted utenfor Norden. Hvis problemet løses på stedet uten transport av bilen til verksted.

Hva dekker Gjensidige?

Erstatning ved skade

Hvis innbo og løsøre blir skadet i brann, dekkes dette inntil valgt innbosum. Vi dekker vannskader på tingene dine – for eksempel hvis vann strømmer ut fra akvarium eller rørledningsnett – inntil valgt innbosum. Vi dekker skader på ting i hjemmet ditt som oppstår på grunn av skred, flom, storm etc.

Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hva er inkludert i innboforsikring?

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:
 • Brann og nedsoting.
 • Lynnedslag og elektriske fenomen.
 • Naturskade.
 • Vannskader og brudd på rørledning.
 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall.
 • Plutselige skader på hvitevarer.
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning.

Hva dekkes av sameiets forsikring?

Forsikringen dekker skader ved brann, vann, tyveri, ran og hærverk. Med Plussforsikringen dekker vi i tillegg skader ved ytre påvirkning og indre skader. Eksempler på det vi kaller skader ved ytre påvirkning kan være skader som skyldes et tre som velter, påkjørsel eller vind.

Er vinduer sameiets ansvar?

I boligselskaper har andelseieren i borettslag og seksjonseieren i eierseksjonssameier ansvaret for vedlikehold av vinduer og ytterdører i tilknytning til sin leilighet. Dette ansvaret omfatter reparasjon av vinduene, men det er sameiet som har ansvaret for utskifting av vinduer og ytterdører.

Hvem betaler egenandel på en forsikringssak i et sameie?

Det er borettslaget eller sameiet som er forsikringstakeren og derfor også de som er rettslig forpliktet overfor forsikringsselskapet, og dermed ansvarlig for at egenandelen betales inn til forsikringsselskapet. Likevel kan styret i borettslaget kreve at boligeier dekker egenandelen på skader boligeier er skyld i.

Hva dekker husforsikring Gjensidige?

Vi dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen. Hvis du som eier av bygningen er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Hvor mye koster husforsikring i måneden?

Avhengig av dekningsgraden og hvor store verdier du har, vil en husforsikring kunne koste alt fra 6.000 – 25.000 kroner. Det store spennet i pris skyldes først og fremst det at det finnes svært mange ulike boligtyper, i like mange ulike prisklasser.

Hva er vanlig å betale i husforsikring?

Husforsikring koster vanligvis mellom 6.000 – 25.000 krone per år. Innboforsikring koster normalt rundt 100 kroner i måneden. Bilforsikring koster gjennomsnittlig omtrent 15.000 kroner i året. Reiseforsikring koster vanligvis fra 1.000 til 1.500 kroner i året, dersom du kjøper helårsforsikring.

Hva er forskjellen på hus og innboforsikring?

– Enkelt forklart dekker husforsikringen bygningen og det som er fastmontert , slik som kjøkkenskap og parkett. En innboforsikring dekker det som er inni huset. Det vil si alle eiendelene dine, slik som møbler, klær, elektronikk og annet utstyr du har, forteller Duffaut.

Hvor mye bør man forsikre innbo for?

Innboforsikringhvor høy forsikringssum trenger du? Det finnes ingen enkel fasit på dette. Hvor mye forsikring du trenger avhenger helt av samlet verdi på det du eier og på hvilken standard du har. Tenk deg at det skjer en totalskade hjemme hos deg, og at alt du har må erstattes.

Leave a Comment