Hvor i Trøndelag ligger Trondheim?

Trondheim er en bykommune i Trøndelag fylke med sentrum ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Kommunen omfatter halvøya Byneset i vest og videre sørover til elva Gaula sitt utløp i Gaulosen i Melhus. Grensen videre runder nord- og østsiden av Vassfjellet og sørøstover til Rensfjellet på grensen til Melhus og Selbu.

Er Trondheim i sør?

Trøndelag i 2017.

Steinkjer og Trondheim var administrasjonssted for henholdsvis Nord- og Sør-Trøndelag fylke.

Er Trondheim i nord Norge?

Trondheim er knutepunkt mellom jernbane, skipstrafikk og veitransport. Byen har til alle tider vært et viktig knutepunkt i Midt-Norge.

Hvor i Trøndelag ligger Trondheim? – Related Questions

Er Trondheim i Midt-Norge?

Samarbeidsorganet Byer i MidtNorge (BIMN) inkluderer byane Kristiansund på Nordmøre; og Røros, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos i Trøndelag. Sjølve namnet Midt-Noreg er ei nydanning på line med Vestlandet, Sørlandet og Nord-Noreg som først vart teken i bruk kring 1950.

Hvilke byer er i Nord-Norge?

Bodø, Tromsø, Harstad, Mo i Rana, Alta, Narvik, Mosjøen, Hammerfest, Fauske, Sandnessjøen, Vadsø, Sortland, Brønnøysund, Svolvær, Finnsnes, Kirkenes, Stokmarknes, Leknes, Honningsvåg, Vardø og Bardufoss har bystatus.

Hva regnes som Nord-Norge?

NordNorge er fellesnavn for de to nordligste fylkene i Norge: Nordland og Troms og Finnmark. Landsdelen har et areal på 112 986 kvadratkilometer og 481 926 innbyggere (2022), noe som utgjør henholdsvis 34,9 prosent av landets areal og 8,9 prosent av befolkningen.

Er Trøndelag i Midt Norge?

MidtNorge definert som både Trøndelag og Møre og Romsdal fylker utgjør 56 557 kvadratkilometer og har 736 668 innbyggere (2021), henholdsvis 17,5 og 13,7 prosent av hele landet (utenom Svalbard og Jan Mayen).

Hva er hovedstaden i Nord-Norge?

Bodø – hovedstaden i nord.

Hvor er Sør Norge?

SørNorge er den sørlige delen av Norge, og omfatter landsdelene Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Området omfatter 65,1 prosent av hovedlandets areal og har 91,1 prosent av folkemengden (2021). Landskapet i SørNorge består av 61 prosent fjell, 34 prosent kupert land og fem prosent lavland.

Hva hører til Sør-Norge?

SørNorge inkluderer fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Agder, Rogaland, Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hvilke byer er i Sørlandet?

Store byer : Kristiansand, Arendal, Grimstad, Mandal, Vennesla, Søgne, Farsund, Lillesand, Flekkefjord, Lyngdal, Risør, Tvedestrand, Songdalen, Kvinesdal, Froland, Lindesnes, Birkenes, Evje og Hornnes, Gjerstad, Marnardal, Vegårshei, Åmli, Sirdal, Audnedal, Hægebostad, Valle, Bygland, Iveland, Bykle og Åseral.

Hva regnes som Sørlandet?

Sørlandet er den sørligste landsdelen i Norge. Den omfatter kyststrekningen mellom Telemark og Rogaland, og dal-, hei- og fjellstrøkene innenfor. Sørlandet svarer til Agder fylke, som samlet er 16 439 km2 og har 295 644 innbyggere, henholdsvis 5,1 prosent av Norges areal og 5,7 prosent av landets folkemengde (2018).

Hvilke fylker er det i Sørlandet?

Sørlandet har to fylker: Aust- Agder og Vest-Agder. Sørlandets største by heter Kristiansand. Mange av sørlandsbyene har trange gater og hvite hus.

Er Oslo på Sørlandet?

Østlandet er landsdelen som utgjør den sørøstre delen av det sørlige Norge, sør for Dovre/Rondane/Rørosvidda og øst for Langfjella. Landsdelen regnes praktisk og administrativt å omfatte de fire fylkene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Hvor er SS Sørlandet?

Artikkelstart. Sørlandet er en norsk fullrigger fra 1927. Sørlandet er Norges eldste fullrigger som fortsatt er i drift, og har siden sjøsettingen hatt hjemmehavn i Kristiansand.

Hvor mange byer har Sørlandet?

Sørlandet har tilsammen ti byer. De andre landsdelene i Norge er Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

Er Stavanger på Sørlandet?

Vestlandet har 22 byer og består av 92 kommuner fordelt på 15 distrikter. De største byene i landsdelen er Bergen (281 000 innbyggere i kommunen i 2019), Stavanger (134 000), Sandnes (77 000), Ålesund (48 000) og Haugesund (37 000).

Hva heter Norges største seilskip?

Statsraad Lehmkuhl er Norges største seilskip i drift.

Hvor er jo Leif Strønen født?

Personopplysninger
Adresse3080 Holmestrand
Født1976

Leave a Comment