Hvor kan man bruke ledsagerbevis i Trondheim?

Beviset kan brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet. Ved bruk utenfor Trondheim kan du kontakte den aktuelle kommunen for å få oversikt over tilgjengelige brukersteder. Billetter skal bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt.

Hvem godtar ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Offentlig fastsatt symbol bør settes opp på steder som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Hvor kan man bruke ledsager bevis?

§ 6. Bruken av ledsagerbevis. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Hvor kan man bruke ledsagerbevis i Trondheim? – Related Questions

Er ledsager gratis?

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Hvor funker ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger, transportmidler mv. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene. Det gis ikke refusjon til virksomheter eller tiltak som godtar ordningen med ledsagerbevis.

Kan man bruke ledsagerbevis på fly?

Kan man bruke ledsagerbevis på fly? Dersom du trenger hjelp med ombordstigning må du bestille assistanse. Ledsagerbeviset gjelder for alle innenlandsflighter og reiser innad i Schengenområdet. Hvis du skal reise utenfor Schengen kan du kun ha med ledsager fram til grensekontrollen og ikke helt ut til gate.

Kan man bruke ledsagerbevis på tog?

Dersom du reiser med ledsager og har et ledsagerbevis for funksjonshemmede utstedt av kommunen, gir vi: 50 prosent rabatt på Enkeltbillett. 50 prosent rabatt på Flex Refunderbar.

Kan man bruke ledsagerbevis i dyreparken?

Dyreparken godtar ledsagerbevis på inngangsbilletter og forestillingsbilletter (gjelder kveldsforestillingene med Kaptein Sabeltann og Sirkus Jesper). Hvis noen i reisefølget har ledsagerbevis bestiller dere overnatting (evt. pakketilbud) til hele reisefølget inkl.

Kan man bruke ledsagerbevis på buss?

Ledsagerbevis må kunne fremvises. Hvem som er ledsager er valgfritt for eieren av ledsagerbeviset. Ledsagerbillett er kun tilgjengelig på vybuss.no og i Vy Buss-appen inntil videre.

Hvor gammel må en ledsager være?

Det er ingen aldersgrense for å være ledsager. Hvem kan søke om ledsagerbevis? Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Søkeren må være fylt 5 år.

Hvor lenge varer ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift. Det står på kortet hvor lenge det er gyldig, og varer vanligvis tre år av gangen. Flere steder, transportfirmaer og arrangemeneter aksepterer ledsagerbevis. Du må søke om å få ledsagerbevis.

Hvor mye er honnørrabatt?

Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen. Vy: Honnør får følgende rabatter: Enkeltbillett: 50 prosent rabatt. Periodebillett: ingen rabatt.

Kan man bruke honnørkort på taxi?

Nei, men det kan hende du oppfyller krava til Tilrettelagt transport, også kjent som TT-kort.

Er det honnørrabatt på kino?

Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjonskort og trenger derfor ikke honnørkort. Hvis du pensjonerer deg før 67 år, vil du først ha rett på honnørrabatt fra fylte 67 år.

Kan man bruke honnørkort på kino?

Honnørbillett gjelder mot fremvisning av honnørbevis, eller legitimasjon hvis man har fylt 67 år. Honnørrabatt gis kun til innehaver av honnørkort, dvs. man får honnørrabatt for én billett per honnørkort.

Er det honnørrabatt på fly?

Er du over 67 år? Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjonskort og trenger derfor ikke honnørkort. Hvis du pensjonerer deg før du er 67 år, vil du først ha rett til honnørrabatt når du blir 67 år.

Hvem har honnørrabatt?

Personar over 67 år får rabatt ved å vise vanleg legitimasjonskort og treng difor ikkje honnørkort. Viss du pensjonerer deg før du er 67 år, vil du først ha rett til honnørrabatt når du blir 67 år.

Er det honnørrabatt på Hurtigruten?

Honnørrabatt – 50% rabatt:

Gjelder på reisebilletten. Rabatten gis personer som enten har fylt 67 år, er blinde eller minst 50% uføre som har trygd fra det offentlige eller fra et EØS-land.

Hvor lenge varer honnørkort?

Eksisterende brukere trenger ikke bytte til nytt kort, da dagens honnørkort fortsatt vil være gyldig. Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjonskort og trenger derfor ikke dette honnørkortet.

Leave a Comment