Hvor kaste farlig avfall Trondheim?

Farlig avfall sorteres hos oss på Heggstadmoen. I etterkant leveres avfallet til godkjente mottaks- og behandlingsanlegg for forsvarlig behandling i hovedsak gjennom Norsk Gjenvinning. Lysstoffrør og sparepærer leveres til Norsirk.

Hvor kan jeg levere farlig avfall?

Farlig avfall er en samlebetegnelse for avfall som kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø hvis det ikke behandles riktig. Du kan levere farlig avfall til gjenbruksstasjonene og minigjenbruksstasjonene våre. Vær oppmerksom på at noen stasjoner ikke kan ta imot alle typer farlig avfall.

Hva skal kastes i farlig avfall?

Rengjøringsmidler. Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler, skal du sortere som farlig avfall.

Hva er farlig avfall Trondheim?

Farlig avfall kan være
 • Batterier.
 • Blekemidler, klor, salmiakk.
 • Bil- og båtpleiemidler.
 • Emballasje for farlig avfall.
 • Hele lyspærer og sparepærer.
 • Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann.)
 • Kvikksølvtermometer.
 • Lysrør (legges i orginalemballasje og plasseres ved siden av boksen.)

Hvor kaste farlig avfall Trondheim? – Related Questions

Hva kan kastes i rød boks?

Hva skal den røde boksen brukes til? I boksen skal det samles farlig avfall. Det kan være lyspærer, malingsrester, batterier, rengjøringsmidler, spraybokser osv. Småelektronikk som mobiltelefoner og blinkesko skal sorteres som farlig avfall.

Hva kan være farlig avfall?

Hvilke ulike typer farlig avfall finnes?
 • Spilloljer og oljeforurenset avfall.
 • Drivstoff og fyringsoljer.
 • Maling og løsemidler.
 • Tungmetallholdig avfall.
 • Bekjempningsmidler og giftig avfall.
 • Rengjøringsmidler og etsende avfall.
 • Herdere og reaktivt avfall.
 • Gasser og trykksatte beholdere.

Hva er forskjellen på vanlig avfall og farlig avfall?

Farlig avfall, som tidligere ble kalt spesialavfall, betegner avfall som ikke kan behandles sammen med ordinært avfall, fordi det har egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr. Dette skyldes at avfallet har én eller flere farlige egenskaper.

Hva er grovavfall Trondheim?

Grovavfall er avfall som ikke får plass i dunkene dine eller ting som du vil gi til ombruk. Veilederen forteller hva og hvor mye vi henter, samt hvor tungt avfallet kan være. Plassere avfallet ved kjørbar vei den dagen du har bestilt henting. (Vi henter ikke inne i carport eller garasje.)

Hva skal i Rødboksen?

Slik bruker du den
 • Avfallet som skal legges i boksen er farlig avfall som for eksempel batterier, lyspærer, spraybokser, malingsrester, småelektronikk etc.
 • Den røde boksen tar du selv med til gjenvinningsstasjonen og leverer avfallet som er samlet i den.
 • Deretter tar du rødboksen med hjem og bruker den på nytt.

Er det gratis å levere farlig avfall?

Husholdningskunder kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis per år. I tillegg til dette kan du levere inntil 500 kg PCB-vinduer gratis per år. Leveres til gjenvinningsstasjoner – også den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i sentrum.

Hvor kan jeg kaste sofa?

Sofa sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjon

Gjenstander som er sammensatt av ulike materialtyper er restavfall. Består det av mer en ti prosent metall, skal det kastes i containeren for jern og metaller.

Hvor kan jeg kaste maling?

Maling, lim, lakk og oljer – i praksis løsemidler, skal leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Samme med fugemasse og spraybokser. Er det merket med faresymboler, skal produktet sannsynligvis leveres som farlig avfall.

Hva er gratis å kaste på BIR?

Sorter ut all plast-, glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong. Lever alt av farlig avfall og EE-avfall gratis til BIRs mottak eller forhandlere.

Hvor kan jeg kaste kniver?

Produkter som er laget av metall, for eksempel gryter, kniver og tørkestativ, leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Metallemballasje som har inneholdt farlige stoffer, leveres som farlig avfall.

Kan man få bot av å kaste søppel?

Det er forbudt å forsøple, og man kan få bot for å kaste fra seg søppel på bakken. Det kan være utfordrende å håndheve, og det er sjelden man ser forsøpling skje. For eierløst avfall er det også utfordrende å vite hvem som skal ta regningen for å rydde opp og behandle avfallet.

Leave a Comment