Hvor kaste farlig avfall Trondheim?

Farlig avfall sorteres hos oss på Heggstadmoen. I etterkant leveres avfallet til godkjente mottaks- og behandlingsanlegg for forsvarlig behandling i hovedsak gjennom Norsk Gjenvinning. Lysstoffrør og sparepærer leveres til Norsirk.

Hva kan man kaste gratis?

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er
  • Hageavfall. Løv, kvist, gress.
  • Elektrisk og elektronisk avfall. Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
  • Farlig avfall. Batterier.
  • Klær og tekstiler. Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt.
  • Emballasje av glass og metall.
  • Papp, papir og kartong.

Hvor kan jeg levere farlig avfall?

Farlig avfall er en samlebetegnelse for avfall som kan være skadelig for mennesker, dyr og miljø hvis det ikke behandles riktig. Du kan levere farlig avfall til gjenbruksstasjonene og minigjenbruksstasjonene våre. Vær oppmerksom på at noen stasjoner ikke kan ta imot alle typer farlig avfall.

Hvor kaste farlig avfall Trondheim? – Related Questions

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Hvor kan gammel ammunisjon leveres?

Leveres hos politiet

Gammel ammunisjon som eksempelvis blir funnet i et dødsbo, skal leveres hos nærmeste politimyndighet, på politistasjonen eller lensmannskontoret, opplyser Svein Heldal, seniorkonsulent ved våpenkontoret ved Agder politidistrikt.

Er det gratis å levere farlig avfall?

Husholdningskunder kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis per år. I tillegg til dette kan du levere inntil 500 kg PCB-vinduer gratis per år. Leveres til gjenvinningsstasjoner – også den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i sentrum.

Hvor mye koster det og levere asbest?

Prisliste: Farlig avfall
AvfallsnrVarelistePris 2022
7250Asbest2,315 kr eks. mva
7155Bromerte flammehemmere, cellegummi8,697 kr eks. mva
7156Ftalater7,45 kr eks. mva
7157PUR-skum7,952 kr eks. mva

Hvor kan man levere elektronisk avfall?

Alle kommunale gjenvinningsstasjoner tar imot EE-avfall. Dette er helt gratis for deg som forbruker. Noen steder skal større EE-produkter som kjøleskap og frysere leveres til de store gjenbruksstasjonene, og mindre elektroniske og elektriske gjenstander til minigjenbruksstasjonene.

Hvor mye koster det å levere avfall?

Avfall opp til en kubikkmeter koster 140 kroner for private husholdninger. Større lass øker med 140 kroner for hver påbegynte kubikkmeter. Noen ting er gratis å levere, se listen litt lengre ned i saken. Du kan betale med kort eller vipps.

Hvor kan jeg kaste sofa?

Sofa sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjon

Gjenstander som er sammensatt av ulike materialtyper er restavfall. Består det av mer en ti prosent metall, skal det kastes i containeren for jern og metaller.

Hvor ofte betaler man for søppel?

Alle husholdninger betaler en grunnpris for renovasjonstjenestene per år.

Er det gratis å kaste trevirke?

Det er gratis å levere farlig avfall, inkludert impregnert trevirke, PCB-vinduer, eternitt, maling/lakk/beis, bilbatterier og kjemikalier.

Hva er grovavfall Trondheim?

Grovavfall er avfall som ikke får plass i dunkene dine eller ting som du vil gi til ombruk. Veilederen forteller hva og hvor mye vi henter, samt hvor tungt avfallet kan være. Plassere avfallet ved kjørbar vei den dagen du har bestilt henting. (Vi henter ikke inne i carport eller garasje.)

Hvor kan man kaste planker?

Impregnert trevirke brukes ikke som ved eller brennes, da den avgir miljøfarlig stoffer og asken er svært giftig.
  • Finn nærmeste gjenvinningsstasjon som tar imot trevirke.
  • Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot trevirke. Du får du hjelp fra de som jobber der om du trenger det.

Leave a Comment