Hvor lever den største elefanten?

Fakta om asiatisk elefant. Den asiatiske elefanten er 5,5 til 6,4 meter lang. Skulderhøyden er 2,5 til 3 meter. Hannen kan veie så mye som 5 tonn og er derfor det største pattedyret som bor på land i Asia.

Finnes det elefanter i Europa?

Elefanter klarer seg godt i Europa – eller i det minste gjorde de det, inntil for en cirka 10 000 års tid siden. I dag finnes de i Afrika, i India og i Sørøst-Asia – og det går ikke spesielt bra med dem.

Hvor mye koster en elefant?

Men stadig flere vandrer gatelangs i byene i håpet om å finne noen som vil kjøpe en pose med sukkerrør de kan fôre elefanten med. Mange elefantførere lever i fattigdom, Likevel koster en ung elefant gjerne mellom 500.000 og 800.000 baht.

Hvor lever den største elefanten? – Related Questions

Er elfenben lovlig?

Handel med elfenben er regulert i CITES-forskriften om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna. Elfenben er underlagt den strengeste reguleringen, og innførsel til Norge krever derfor importtillatelse fra Miljødirektoratet.

Er det lov med elefant i Norge?

I tillegg forbyr CITES-regelverket, fra 2000, innførsel av afrikansk elefant som er viltfanget etter 1975 – noe som begrenset antall elefanter som har vært tillatt innført til Norge. Da CITES-regler gjorde det ulovlig å turnere med afrikanske elefanter viltfanget etter 1975, var dette meget upopulært hos sirkusene.

Hvor mye koster elfenben?

Prisen på elfenben var 850 dollar kiloen i 2007, noe som betyr at beslaget er verd ca. 1,5 millioner dollar.

Kan elefanter gråte?

Den afrikanske elefantens liv

Elefantene i en flokk er sterkt knyttet til hverandre og sørger når de mister et medlem. De husker godt og har et utpreget følelsesliv, de både leker, gråter og ler.

Hvor mye veier 1 elefant?

Nålevende afrikanske elefanter er generelt større enn den asiatiske. Størst er den afrikanske savanneelefanten, der hannene gjerne veier omkring 6-7,5 tonn og normalt blir omkring 3-3,5 meter høy på skuldrene.

Hvor mye drikker en elefant om dagen?

fordi de også ofte lever i svært varme og tørre omgivelser. Elefanter kan derfor godt drikke over 200 liter vann om dagen. Det foregår som regel på den måten at de gjentatte ganger suger 5–10 liter vann opp i snabelen og fører den til munnen, der den tømmes.

Kan man spise elefant kjøtt?

Elefantkjøtt tilberedes og serveres til tross for stadig hyppigere og strengere kontroller av landets myndigheter. Du må huske det i Thailand er elefantjakt ulovlig, og handel med og besittelse av dyredeler er også forbudt.

Hvor mye sover en elefant?

Sjiraffen sover 20–25 min per natt, okapien omkring 1 time, voksne elefanter rundt 4 timer.

Kan man spise en elefant?

For mange elefanter

Kjøttet, som både er en kilde til proteiner og en helt spesiell delikatesse, skal deles ut til til sammen 7 544 flomofre. Alle dyrene skal ikke slaktes på en gang, fordi ofrene mangler alle muligheter til å oppbevare kjøttet over lengre tid.

Hvilket dyr går drektig lengst?

Afrikansk elefant har den lengste, med rundt 660 dagar.

Hvor mye tisser en elefant?

4) Så mye tisser du

Til sammenligning produserer en voksen elefant cirka 49,2 liter urin per døgn.

Hva er elefanter redde for?

Elefanter blir generelt ikke redde for noen, men ifølge Bengt Holst kan de som andre dyr blir skremt av lyder fra noe de ikke kan se. Derfor kan elefanter faktisk godt finne på å blåse i snabelen når de møter en mus. – Elefanter utviser nysgjerrighet overfor alt som beveger seg foran dem.

Kan elefanter få kreft?

Elefanter er mystiske skapninger. De har hundre ganger så mange celler som oss og burde derfor være mye mer utsatt for kreft. Men likevel viser det seg at bare fem prosent av elefantdødsfall forårsakes av kreft, sammenlignet med 11 til 25 prosent hos oss mennesker.

Kan elefanter Hope?

Det at elefanter ikke kan hoppe, skyldes ikke latskap eller vrangvilje fra elefantens side (selv om mange vil hevde at de er veldig humørsyke). En elefant hadde ikke kunnet hoppe om du hadde truet den med en pistol mot snabelen. Det er rett og slett fysiologisk umulig for en elefant å hoppe.

Leave a Comment