Hvor ligger Strinda vgs?

Kontaktinformasjon
E post[email protected]
NavnStrinda videregående skole
TilhørerTrøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning
BesøksadresseHarald Bothners veg 21, 7052 Trondheim
PostadresseHarald Bothners veg 21 7052 Trondheim

Hvor mange elever går på Thora Storm?

Kontaktinformasjon
E post[email protected]
PostadresseSuhms gate 6 7012 Trondheim
Telefon74 17 64 00
OrganisasjonsformOffentlig
Elever85 0

Hvor mange elever er det på Charlottenlund vgs?

Charlottenlund videregående skole er en kombinert skole med 1200 elever fra 15 år og opp til voksen alder.

Hvor ligger Strinda vgs? – Related Questions

Hva er snittet for å komme inn på Charlottenlund?

Den norske skole – Gran Canaria (privat)2,84,8
Akademiet Bergen AS (privat)3,54,3
Akademiet Vgs Ålesund AS (privat)3,24
Charlottenlund videregående skole33,8
Eid vidaregåande skule3,13,9

Kan man gå vgs to ganger?

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Hvor mange elever er det i en klasse på vgs?

Du lurer på hvor mange elever det er i et klasserom på vgs. Skal du gå yrkesfag slik som byggfag, elektro og TIP f. eks så er maks antall i ei klasse/rom 15 elever. På studieforberedende er det flere, da kan det være opp til 30 elever i ei klasse/rom.

Hvor mange elever på Sentrum vgs?

Skolen har ca. 590 elever og 130 ansatte.

Hvor mange elever fullfører vgs?

Totalt fullfører 1 prosent av elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer med planlagt grunnkompetanse, mens det på yrkesfaglige utdanningsprogrammer er nærmere 5 prosent.

Hvor mange elever på Lier vgs?

Kontaktinformasjon
E post[email protected]
PostadressePostboks 574 3412 Lierstranda
Telefon32 22 05 00
OrganisasjonsformOffentlig
Elever55 0

Når starter Lier vgs 2022?

Skoleåret 2022-2023

Første skoledag: Torsdag 18. august 2022.

Hva må jeg ta på vgs for å bli lege?

For å kunne søke medisinstudiet (legeutdanningen) etter videregående, kreves følgende: Generell studiekompetanse. R1-matte (eller S1+ S2)

Formelle opptakskrav til legeutdanningen:

  • Generell studiekompetanse.
  • Matematikk R1 (eller S1 + S2).
  • Fysikk 1.
  • Kjemi 1 og Kjemi 2.

Er vgs elever student?

I Norge. På norsk blir student tradisjonelt først og fremst brukt om personer som studerer ved universiteter og i moderne tid også høgskoler; begrepet står i kontrast til begrepet elev, som først og fremst brukes om personer som får undervisning på lavere nivå, opp til videregående skole.

Hvor lenge varer en dag på vgs?

Så bra at du tar kontakt. På barne- og ungdomsskolen er det grenser for hvor lenge en skoledag kan vare (08:00-15:30), men på videregående skole er det ingen slike begrensninger i hvor lenge skoletida skal være. I loven er det kun satt opp minimumstimetall for de enkelte fagene, altså ikke noe maksimum antall timer.

Hvor gammel kan man være for å gå på vgs?

Du kan søke videregående opplæring fra og med fylte 15 år. Du har rett til tre års videregående opplæring eller den opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen.

Hvor mange år har man rett på vgs?

De fleste som er mellom 16 og 19 år, og går på videregående skole eller er lærling har ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Det betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år, eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Er det gratis å gå på vgs?

Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for deg som elev og for foreldrene dine. Det betyr at du har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Hvor mange dropper ut av vgs i Norge?

Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene. 73 prosent av nærmere 64 000 elever som startet videregående i 2010 fullførte i løpet av fem år (2015).

Hvis du dropper ut av videregående?

Videregående skole er frivillig så du kan slutte der. Da må du gi beskjed til skolen om at du vil slutte. Foreldrene dine kan ikke bestemme dette, men de må få si hva de mener. Det er vanskelig å få en jobb dersom en ikke har noen utdanning.

Hvilke studier dropper flest ut av?

På vrakings-toppen troner økonomi og administrasjonsfag. Hele 37 prosent, eller nesten fire av ti studenter, hadde avbrutt bachelorstudiene fem år etter start. Det utgjorde over 2500 studenter av de omlag 7000 som påbegynte økonomi-grader i 2005.

Leave a Comment