Hvor ligger Strinda vgs?

Kontaktinformasjon
E post[email protected]
NavnStrinda videregående skole
TilhørerTrøndelag fylkeskommune Avdeling for utdanning
BesøksadresseHarald Bothners veg 21, 7052 Trondheim
PostadresseHarald Bothners veg 21 7052 Trondheim

Hvor mange elever går på Thora Storm?

Kontaktinformasjon
E post[email protected]
PostadresseSuhms gate 6 7012 Trondheim
Telefon74 17 64 00
OrganisasjonsformOffentlig
Elever85 0

Hvor mange elever er det på Charlottenlund vgs?

Charlottenlund videregående skole er en kombinert skole med 1200 elever fra 15 år og opp til voksen alder.

Hvor ligger Strinda vgs? – Related Questions

Kan man gå vgs to ganger?

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Hva er snittet for å komme inn på Charlottenlund?

Den norske skole – Gran Canaria (privat)2,84,8
Akademiet Bergen AS (privat)3,54,3
Akademiet Vgs Ålesund AS (privat)3,24
Charlottenlund videregående skole33,8
Eid vidaregåande skule3,13,9

Hvor mange elever er det i en klasse på vgs?

Du lurer på hvor mange elever det er i et klasserom på vgs. Skal du gå yrkesfag slik som byggfag, elektro og TIP f. eks så er maks antall i ei klasse/rom 15 elever. På studieforberedende er det flere, da kan det være opp til 30 elever i ei klasse/rom.

Hvor mange elever på Sentrum vgs?

Skolen har ca. 590 elever og 130 ansatte.

Hvor mange elever fullfører vgs?

Totalt fullfører 1 prosent av elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer med planlagt grunnkompetanse, mens det på yrkesfaglige utdanningsprogrammer er nærmere 5 prosent.

Hvor mange elever på Lier vgs?

Kontaktinformasjon
E post[email protected]
PostadressePostboks 574 3412 Lierstranda
Telefon32 22 05 00
OrganisasjonsformOffentlig
Elever55 0

Når starter Lier vgs 2022?

Skoleåret 2022-2023

Første skoledag: Torsdag 18. august 2022.

Hva må jeg ta på vgs for å bli lege?

For å kunne søke medisinstudiet (legeutdanningen) etter videregående, kreves følgende: Generell studiekompetanse. R1-matte (eller S1+ S2)

Formelle opptakskrav til legeutdanningen:

  • Generell studiekompetanse.
  • Matematikk R1 (eller S1 + S2).
  • Fysikk 1.
  • Kjemi 1 og Kjemi 2.

Er vgs elever student?

I Norge. På norsk blir student tradisjonelt først og fremst brukt om personer som studerer ved universiteter og i moderne tid også høgskoler; begrepet står i kontrast til begrepet elev, som først og fremst brukes om personer som får undervisning på lavere nivå, opp til videregående skole.

Hvor lenge varer en dag på vgs?

Så bra at du tar kontakt. På barne- og ungdomsskolen er det grenser for hvor lenge en skoledag kan vare (08:00-15:30), men på videregående skole er det ingen slike begrensninger i hvor lenge skoletida skal være. I loven er det kun satt opp minimumstimetall for de enkelte fagene, altså ikke noe maksimum antall timer.

Hvor gammel kan man være for å gå på vgs?

Du kan søke videregående opplæring fra og med fylte 15 år. Du har rett til tre års videregående opplæring eller den opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen.

Vil ikke gå på vgs?

Du må som du sier ikke gå på videregående skole. Dette er frivillig. Du bør på skole slik at du får en utdanning. Dersom du ikke velger å vgs i år, bør du ha noe fornuftig å til om dagen.

Er det lov med telefon på VGS?

Takk for spørsmålet. Skolen kan ikke nekte deg å ha med en mobiltelefon som ligger avslått i sekken/veska. En avslått mobiltelefon vil ikke forstyrre noen. Skolen kan lage regler i ordensreglementet for bruk av mobiltelefon i skoletimen, og skolen har lov å inndra telefonen hvis elever bryter reglene.

Kan man stryke på VGS?

Hvis du kommer inn på VG2 så må du ta en ny eksamen i det faget du strøk i. Hvis du får bestått på denne så regnes dette faget som bestått selv om du strøk på standpunktkarakteren. Stryker du på denne eksamenen må du ta faget som privatist og får dermed en ny mulighet får å ta eksamen og få bestått.

Hvor mange dropper ut av VGS?

Tre prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2020-21. Det er like mange som året før. Elever som i løpet av skoleåret bytter utdanningsprogram eller skole, regnes ikke med i denne statistikken.

Hvilke studier dropper flest ut av?

På vrakings-toppen troner økonomi og administrasjonsfag. Hele 37 prosent, eller nesten fire av ti studenter, hadde avbrutt bachelorstudiene fem år etter start. Det utgjorde over 2500 studenter av de omlag 7000 som påbegynte økonomi-grader i 2005.

Leave a Comment