Hvor mange øyer i Stavanger?

Geografi. Stavanger kommune ligger i Rogaland fylke. Kommunen har et areal på ca 241 km2, i overkant av 46 000 dekar dyrket jord og ca 141 000 innbyggere, fordelt på 37 øyer.

Hvilket land eier flest øyer?

Sverige, Norge og Finland er de land i verden som har flest øyer. Norge hadde ved beregning i 2011 239 057 øyer totalt og 81 192 skjær. Andre øyrike land er Indonesia, Filippinene, Canada og Chile.

Hva er de tre største øyene i Norge?

Norges tre største øyer ligger på Svalbard: Spitsbergen, Nordaustlandet og Edgeøya. Av Norsk Polarinstitutt.

Hvor mange øyer i Stavanger? – Related Questions

Hvor mange øyer består røst av?

Røst er et øyrike med mer enn 300 øyer, holmer og skjær. Røstlandet er størst (3,6 kvadratkilometer), men øya er lav, med høyeste punkt kun 11 meter over havet.

Hvor mange øyer er det i Stillehavet?

Stillehavet har rundt 25 000 øyer (mer enn alle andre jordens hav til sammen), hvorav de fleste ligger sør for ekvator.

Hva heter de tre største øyene i Sverige?

Södertörn (som er adskilt fra fastland ved utgravde Södertälje kanal) blir derfor ansett som Sveriges tredje største øy, etter Gotland og Öland.

Hva heter de tre største øyene i Danmark?

De største øyene er Sjælland, Fyn, Møn, Lolland og Falster. I alt består Danmark av om lag 443 navngitte øyer, hvorav 79 er bebodde. Øyene utgjør om lag en tredjedel av landarealet.

Hva er Norges minste øy?

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy).

Hva er verdens minste øy?

Just Room Enough Island.

I Guinness rekordbok står det gjerne at Bishop Rock utenfor Scillyøyene i Atlanterhavet utenfor Cornwall i Storbritannia er verdens minste bebodde øy.

Hvem er verdens største øy?

Grønland er verdens største øy.

Hva heter sverige største øy?

Gotland (tidligere dansk og norsk: Gulland) er en øy og et svensk landskap i Østersjøen, ca. 90 km fra den svenske fastlandskysten. Øya er landets største. Landskapet består foruten øya Gotland også av Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön og flere mindre øyer.

Hvilken øy i Norge har flest innbyggere?

Karmøy har 33 027 innbyggjarar (2020), og er dimed også Sør-Noregs mest folkerike øy. Det har vore stor vekst i folketalet sidan 1960-åra. Karmøy har fastlandssamband ved bru på E134 over Karmsundet.

Hvilken øy er Norges største?

Hinnøya (nordsamisk: Iinnasuolu) er Fastlands-Norges største øy, med et areal på 2 204,49 km² og en befolkning på 31 851 (2006). (Tre øyer på Svalbard er større).

Hva heter Europas tredje største øy?

Øyer over 200 km²
Nr.ØyAreal (km²)
1Storbritannia218 595
2Island101 826
3Irland81 638
4Nordøya (Novaja Semlja)47 079

Hva er Norges sørligste øy?

Fastlands-Norge med øyer og skjær

Sørligste punkt er på øya Pysen i Lindesnes (57°57′30,6353″N 07°33′52,3010″Ø).

Hva heter verdens 3 største øy?

Borneo (malayisk: Borneo, bahasa Indonesia: Kalimantan, kinesisk: 婆罗洲) er en øy i Sørøst-Asia. Øya er verdens tredje største (etter Grønland og Ny-Guinea), og har et areal på 743 330 km².

Hva er Fastlands Norges største øy?

Hinnøya er ei øy som ligger delvis i Nordland og delvis i Troms og Finnmark. Med et areal på 2 204,7 km² er den FastlandsNorges største øy.

Hva heter Norges største bebodde øy?

Største øyer
RangNavnFylke/Område
1HinnøyaNordland, Troms2

Leave a Comment