Hvor mange ungdomsskoler er det i Trondheim?

Det er 55 offentlige grunnskoler i Trondheim. 37 er barneskoler, 12 er ungdomsskoler og 6 er kombinerte skoler (1. – 10. trinn).

Hvilken skole sogner jeg til?

Hovedregelen er at elever skal bli tildelt plass ved skolen som ligger nærmest hjemmet. Dette blir målt etter korteste gangbare vei som er åpen for allmenn ferdsel. Elever kan ha rett til plass ved skolen der søsken går, selv om dette ikke er den nærmeste skolen.

Hvor mange elever er det på Flatåsen skole?

Flatåsen skole er en offentlig barne- og ungdomsskole som ligger i bydelen Flatåsen i Trondheim. Skolen har 731 elever og 100 ansatte.

Hvor mange ungdomsskoler er det i Trondheim? – Related Questions

Hvilken skole er Norges største?

Sandefjord videregående skole (SVGS) er Norges største videregående skole med ca. 2000 elever og 300 ansatte. Skolen har linjer for både yrkesrettet og studiespesialiserende utdanning.

Hvilken skole er den største i verden?

Verdens største skole er The City Montessori School i India. De har for 2020 et elevantall på 64547! Skolen er ikke samlet under ett bygg, men derimot spredd utover hele byen Lucknow i forskjellige skoleområder.

Hvor mange elever går på Son skole?

For skoleåret 2022/2023 er det 15 klasser og ca 350 elever og 64 ansatte.

Hvor mange elever på skole?

I skoleåret 2020–21 var det 635 500 elever i grunnskolen.

Hvor mange elever er det på en skole?

De fleste skolene har mellom 100 og 299 elever. Antallet skoler med over 300 elever har økt. Over halvparten av alle elever i grunnskolen går på skoler med over 300 elever. Det har over tid også vært en trend der små skoler blir lagt ned.

Hvor mange elever er det i en skoleklasse?

Det finnes ingen regler som angir det maksimale antallet elever i en klasse. Men det finnes en generell regel i opplæringsloven § 8-2 (ekstern lenke), som krever at elevantallet i klassene skal være «pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg». Fordi regelen er generelt utformet, tolkes den svært ulikt.

Hvor mange skoletimer i uken ungdomsskole?

Fordelt likt på 38 skoleuker (190 dager) utgjør minste antall årstimer et tilnærmet gjennomsnitt på henholdsvis 26 og 22 klokketimer per uke. Mange skoler opererer fortsatt med gamle 45 minutters enheter (skoletimer).

Er det lov å sende elever på gangen?

Ønsker en lærer å sende noen ut på gangen, så er det lov men læreren har ikke lov til å tvinge noen ut med fysisk makt. Gjør man ikke som læreren sier, så bryter man mot ordensreglene på skolen og som konsekvens får man som oftest en anmerkning.

Hvor mange timer undervisning ungdomsskole?

På ungdomstrinnet er gjennomsnittlig beregnet årsramme for undervisning pr. lærerårsverk 656 timer (60-minutters enheter).

Har lærere krav på pause?

Arbeidstidsavtalen SFS 2213 sier: «Lærerne spiser og har nødvendig pausetid innenfor arbeidstiden på skolen.» Dette er den eneste konkrete bestemmelsen vi har for undervisningspersonale. Bestemmelsen innebærer at det blir den enkeltes timeplan som avgjør når man får tid til spising og nødvendige pauser.

Hvor mye tjener en lærer per time?

Du finner hva du skal ha i timelønn som assistent ved å dele årslønn på 1950. Garantilønn for fagarbeider er for 2021–2022 på 363 700 per år, som gir en timelønn på 186,51, mens det samme for ufaglærte er 312 900 og 160,46.

Leave a Comment