Hvor mange videregående skoler er det i Trondheim?

De 31 offentlige og 7 private videregående skolene (vgs) i Trøndelag hadde 16 276 elever og 5 174 lærlinger og lærekandidater i 2019.

Hvor mange vgs er det i Trøndelag?

Få oversikt over alle våre 33 videregående skoler, fra Røros i sør til Ytre Namdal i nord.

Når er første inntak til VGS 2022?

Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Senest 11. juli er førsteinntaket klart.

Hvor mange videregående skoler er det i Trondheim? – Related Questions

Hvilken vgs har høyest snitt?

Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn. Deretter kommer Nydalen på 50.6 og Ullern videregående skole med 48,8 i snitt.

Er det 3 inntak på vgs?

Det er ikke noe 3. inntak på vgs. Det er nå de ulike skolene som har unntakslister og tar kontakt direkte med elever om de får ledig plass.

Når er andre inntak på VGS 2022?

22. juli: melding om andre inntak.

Når får man svar på skoleplass 2022 vgs?

Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Når får man svar på skoleplass 2022?

Svaret på søknaden er klart 20. juli. Du må svare på hovedopptaket senest den 24. juli kl 23:59.

Når får man svar på inntak vgs?

Søkere med ungdomsrett får svar på søknaden i vigo.no, senest 14. juli. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart. Dette gjelder også minoritetsspråklige søkere og de som får individuell behandling.

Kan man bytte linje på Vg1?

Du kan søke om å bytte utdanningsprogram etter Vg1 eller Vg2. Etter Vg1 kan du søke på et nytt Vg1 i et annet utdanningsprogram. Etter Vg2 kan du søke nytt Vg1 på et annet utdanningsprogram eller et nytt Vg2 på et nytt programområde.

Kan man si nei til førstevalget?

Du kan IKKE kan takke nei til førsteønsket ditt for å få et lavere ønske. Når du får et tilbud faller alle lavere ønsker bort, du kan kun stå på venteliste til høyere ønsker. Hvis du får førsteønsket ditt og takker nei, vil du ikke få flere tilbud.

Hva betyr søknadsfrist 1. mars?

Søknadsfrist 1. mars betyr det at man må søke før 1. mars (altså til og med 28. februar) eller at man kan søke til og med 1.

Hva betyr innen 7 dager?

Når fristen = et tidsrom regnet fra en dato (et tidsrom)

Det vil for eksempel si at fristen «innen én uke fra (eller fra og med) torsdag denne uka» betyr ‘seinest torsdag neste uke’, med andre ord har man opp til åtte dager på seg. Likeledes betyr «innen to måneder fra den 14. januar» ‘seinest den 14.

Er det for sent å søke skole?

Nei, du kan ikke søke eller legge inn nye studieønsker etter 15. april kl. 23.59. Du kan søke igjen når det åpnes for å søke ledige studieplasser i juli.

Leave a Comment