Hvor mye kan man få i startlån fra kommunen?

Hvor mye kan man få i startlån fra kommunen? Det er ingen beløpsgrense på startlån. Retningslinjene og formålet med ordningen tilsier at lånet kun skal gjelde bolig som er rimelig sammenlignet med prisnivået i området.

Hvor lang behandlingstid på startlån?

Saksbehandlingstiden varierer fra tre til tolv uker. Manglende dokumentasjon kan forlenge saksbehandlingstiden. Dersom du vil gjøre endringer i søknaden sender du e-post til [email protected].

Kan man bruke startlån som egenkapital?

Startlån fra Husbanken og kommunene er også noe du kan søke om, selv om du skulle ha deler av det som trengs til egenkapital. Koster for eksempel boligen du ser på 2 millioner, må du normalt ha 300 000 i egenkapital for at bankene skal vurdere å gi deg boliglån.

Hvor mye kan man få i startlån fra kommunen? – Related Questions

Hvem får ikke startlån?

Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig. Får du boliglån i vanlig bank, kan du ikkestartlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån.

Kan jeg få startlån to ganger?

Det er mulig å søke om startlån senere, selv om du har hatt startlån tidligere, men det er litt avhengig av hvordan den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i prioriterer. Det er ikke så lett å lån i en kommune du ikke bor i, så du er nok avhengig av å leie bolig i kommunen før du søker startlån igjen.

Hva kan brukes som egenkapital?

For vanlige personer snakker man gjerne om EK i sammenheng med boliglån. Da mener man den delen av kjøpesummen du ikke får i lån, men som du selv må skaffe til veie. For privatpersoner er EK i denne sammenhengen som regel sparepenger, arv, gaver eller andre pengesummer man har til rådighet for å kjøpe bolig.

Hva kan man bruke som egenkapital?

Egenkapital er de pengene du selv skal bruke på boligkjøpet. Hovedregelen er at bankene kan låne ut maksimalt 85 % av kjøpesummen, det betyr at du må ha 15 prosent egenkapital for å få boliglån.

Er lån egenkapital?

Egenkapital er verdier i form av penger eller eiendom som du selv eier og som kan dekke en prosentvis andel av verdien på boligen du ønsker å kjøpe. Du kan nemlig ikke låne hele kjøpesummen på en bolig, noe må du ha spart opp selv.

Hvis man ikke har egenkapital?

Har du ikke nok egenkapital, kan det likevel finnes løsninger. En kausjonist er en person (som regel foreldre) som garanterer å betale lånet ditt hvis du ikke klarer det selv. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Hvor mye kan man låne med 400 000 i egenkapital?

15% egenkapital enkelt forklart
Hvis boligen kosterSå trenger du minimumOg banken kan da låne deg
3 500 000 kr525 000 kr i egenkapital2 975 000 kr
4 000 000 kr600 000 kr i egenkapital3 400 000 kr
4 500 000 kr675 000 kr i egenkapital3 825 000 kr
5 000 000 kr750 000 kr i egenkapital4 250 000 kr

Hvor mye er 15 prosent av 3 millioner?

Egenkapital er penger man har spart opp og som er klare til å bruke ved kjøp av bolig sammen med det lånet man tar opp i banken. Dersom man ønsker å kjøpe en bolig til 3 mill må minst 15% av kjøpesummen være egenkapital: 15% x 3.000.000 = 450.000,-.

Hvor mye kan jeg låne med 300 000 i egenkapital?

Hvor stor egenkapital trenger du i 2022
Kjøpesum15 % EgenkapitalLån
2 000 000300 0001 700 000
2 500 000375 0002 125 000
3 000 000450 0002 550 000
3 500 000525 0002 975 000

Kan man låne mer enn 5 ganger inntekt?

Bankene i Norge reguleres av Boliglånsforskriften: Du kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån.

Hvor mye egenkapital må man ha på 2 millioner?

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig? Hovedregelen er at du må ha spart 15 prosent av det boligen koster, men det finnes unntak hvis du er under 34 år. Da er det mulighet for å låne mer enn 85 % av kjøpesummen, så fremt du har betjeningsevne og at banken får tilleggssikkerhet.

Leave a Comment