Hvor mye koster asfalt pr m2?

Prisen for legging av asfalt er mellom 180 og 600 kroner/kvm. Vanlig oppstartskostnad og asfaltering av inntil 20 m2 ligger på rundt 10.000 kroner.

Hvor tykk må asfalten være?

Hellningen bør være på minst 1 prosent (1cm/meter). Asfalten har en tykkelse på 3 til 4 cm. Du må ta høyde for dette mot kantstein og garasjeport. Ugress og andre vekster må fjernes i forkant av asfalteringen.

Hvor lenge varer asfalt?

Asfalt har i gjennomsnitt en levetid på 20-25 år, men med høy ÅDT (Årlig Døgn Trafikk) reduseres denne levetiden. Dette gjelder stort sett på hovedveier og har ingen innvirkning på gårdstun, parkeringsplasser og lignende.

Hvor mye koster asfalt pr m2? – Related Questions

Hvor mange tonn asfalt pr m2?

Asfalt er i utgangspunktet er produsert for å være et slitedekke som alternativ til feks grus. I produksjon av asfalt prioriteres det derfor egenskaper som passer til dette formålet. Den mest brukte kvaliteten er Agb11 100 kg pr m2.

Når er det best å asfaltere?

Våren starter tidlig for oss som jobber med å asfaltere, gjerne fra februar dersom temperaturen tillater det. For deg som har et oppdrag, og som ønsker å få det utført raskt, så er tidlig vår et gunstig tidspunkt å bestille på.

Kan man asfaltere selv?

​Viktig å vite før du asfalterer hjemme

Består grunnen av bløte jord- eller leiraktige masser må bærelaget være tykkere. Underlaget som skal asfalteres må komprimeres godt før asfaltering. Det er ikke nok å bare jevne ut grusen. Et tips er å vanne materialet godt og komprimere med en vibroplate eller lignende.

Hvilken grus under asfalt?

Underlaget bør bestå av komprimert veigrus (0 – 16). Fjern alt av ugress. For eksempel vil løvetann bryte rett gjennom asfalten. Legg gjerne duk under grusen.

Hvor varm er asfalt når den legges?

Normal produksjonstemperatur for asfalt ligger på mellom 150 og 180 grader.

Kan asfalt gjenbrukes?

Asfalt kan gjenvinnes 100%, og bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, sparer energi og det vil totalt sett gi lavere utslipp av klimagasser. Ved riktig produksjon av asfalt med gjenbruk gir det sluttproduktet (ferdig asfalt) samme eller bedre kvalitet en asfalt produsert kun av nye materialer.

Hva skjer med gammel asfalt?

Returasfalt er asfaltflak som graves opp, asfalt som blir frest, samt overskudd fra produksjon og utlegging av asfalt. Dette er en materialressurs som bør benyttes på nytt. Asfalt er 100 % resirkulerbar. Asfaltflak og avkjølt overskuddsmasse er å regne som avfall inntil den er bearbeidet.

Er asfalt vanntett?

Asfalt i seg selv er relativt vanntett, og du kan legge dreneringsløsninger slik at du styrer vannet dit du vil ha det. Du kan legge varmekabler under asfalten for å holde det tørt også på vinterstid. Det er lite vedlikehold med asfalt, og du kan både spyle og feie for å få et godt resultat.

Hvordan vedlikeholde asfalt?

Vedlikeholdsarbeidet er ganske begrenset når du først har lagt asfalt. Det holder stort sett med en runde feiing og spyling fra tid til annen. Du kan fint bruke høytrykksspyler, men hold litt avstand med lansen og hold strålen i bevegelse. Om ugress eller annen vegetasjon vokser gjennom asfalten, bør den fjernes.

Hvordan bli kvitt mose på asfalt?

Oppvaskmiddel (Zalo) eller vaskepulver fungerer utmerket. Du kan også kjøpe produkter som er spesiallagd for rengjøring av asfalt hos en jernvarehandel. La vaskemiddelet virke i 5-10 minutter. Bland rengjøringsmiddel: Blandingsforholdet er èn del vaskemiddel, én del blekemiddel og og tre deler vann.

Hvordan få asfalt svart igjen?

Når emulsjonen går fra å være brun til å bli svart, strøs det av med tørket sand eller strøsingel. Emulsjonen må gjerne ristes eller røres før man heller den ut på asfalten. Emulsjonen fordeles med svaber eller kost. Når emulsjonen har tørket, kan veien eller parkeringsplassen brukes som normalt.

Hvilken grus under asfalt?

Underlaget bør bestå av komprimert veigrus (0 – 16). Fjern alt av ugress. For eksempel vil løvetann bryte rett gjennom asfalten. Legg gjerne duk under grusen.

Hvor varm blir asfalt når det legges?

Normal produksjonstemperatur for asfalt ligger på mellom 150 og 180 grader.

Kan man legge asfalt på belegningsstein?

Eksempelvis kan du bruke asfalt som hovedmateriale og belegningsstein som kantavslutning, før du går over til en gangsti med grus/singel. Eventuelt asfalt med felter av belegningsstein innimellom. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser.

Kan man asfaltere på vinteren?

Det er ikke anbefalt å legge asfalt om vinteren. Dessuten stenger asfaltverkene ned produksjon av asfalt på seinhøsten/vinteren.

Når kan man tråkke på nylagt asfalt?

Vi må be dere om å ikke gå på asfalten samme dag som den er lagt, altså ikke gå på den før i morgen 6. mai. Dere vil altså ikke kunne kaste søppel eller komme til sykkelboden resten av dagen i dag. Det er heller ikke tillatt å rygge inn bil eller lignende som belaster tungt på asfalten denne uken.

Leave a Comment