Kan man fiske på vinteren?

Uansett vil fisken ofte være mager og farget etter gyting og egner seg lite som matfisk. Derfor gjelder det å være ekstra omtenksom når du fisker på denne tiden av året. Beste fiskestrategi om vinteren er å lete til du finner fisken. Start gjerne i og i nærheten av brakkvannssonene.

Når på året er det best å fiske?

Som regel er fisket best på stigende sjø, gjerne fra et par-tre timer før topp flo og fram til full flo. Der det oppstår strømmer, kan det også være lurt å følge med når floa snur. Da er det ofte en god fiskeperiode. Tidlig morgen og kveld er ellers vanligvis de beste fisketidene i sjøen.

Hvilket vær er det best å fiske i?

Lett regnvær kan være bra for fisket. Regnet øker mattilgangen; mark, insekter og småkryp blir skylt ut i vannet. Regnet fører også oksygen med seg ned i vannet, og det gir ofte litt mer aktivitet på fiskene. I tillegg vet alle laksefiskere at noen regnskyll øker oppgangen av laks i elva fordi vannstanden øker.

Kan man fiske på vinteren? – Related Questions

Er det lov å fiske hele året?

Allemannsretten sier at du har lov til å fiske saltvannsfisk med stang eller snøre hele året, både fra båt og land. Reglene for å fiske i innland er noe strengere. – I Norge er det fritt og gratis å fiske med stang og håndsnøre i sjøen.

Hvor er fisken om vinteren?

Når temperaturen synker under null grader, er det som regel bare overflaten av innsjøen eller elven som blir til is. Dette gjør at fisken fint kan leve under isen. Fisken puster under vann ved hjelp av gjeller. Den trenger ikke å komme opp til overflaten for å puste.

Hvor dypt står fisken?

Det mest aktuelle fiskedypet er områdene mellom 100 og 400 meter hvor det er litt ujevn bunn. Koraller, topper, bakker og bunnen av skrenter er gode fiskeområder. Ofte vil du finne mye lange konsentrert på et lite område (spesielt før og under gyting), så derfor er det viktig å flytte seg tilbake dit du får fisk.

Hvorfor biter fisken når det regner?

Når regndråpene pisker opp overflaten, vil det ofte også skje at oksygenmengden i overflatevannet øker. Det kan føre til at fisken blir livligere og får større lyst til å ta for seg av metemarken.

Når biter fisken best i ferskvann?

Vår, sommer og tidlig høst er det mange vanninsekter som går fra nymfestadium til voksne insekter. Særlig gjelder dette døgnfluer på dagtid, og vårfluer på kveldstid utover sommeren og høsten. Under slike forhold vaker gjerne ørret, røye og sik villig. Da er fisket med flue ofte godt.

Når på døgnet er det best å fiske i ferskvann?

Ofte er det best fiske morgen og kveld, men ingen regler uten unntak. Fjellørreten er ofte sky, så husk å nærme deg fiskeplassen varsomt, gjerne i ly av busker og kratt.

Når på døgnet er det best å fiske abbor?

På sommeren kan man ha det beste fisket morgen og kveld, men utover høsten gjelder etter hvert hele dagen. På isen er pimpel eller mormysjka med maggot det som gir flest abbor, men er man ute etter de store er nok balansepilk eller agnfisk det beste valget.

Er det bra å fiske i mars?

Helt avhengig av om det blir en tidlig eller sen vår, kan du treffe det fantastiske vårfisket i når som helst, det hele handler altså om temperatur økning som gir fart på byttedyr og fisk. Ved milde vintre vil vårfiske starte allerede i februar/mars, mens de beste månedene vanligvis regnes som mars og april.

Hva er best å fiske med i sjøen?

Når det kommer til agn er forskjellige typer fisk, reker, blåskjell og børstemark gode agn. Velg feit fisk som gir fra seg mye smak og lukt, som for eksempel makrell eller sild. Begge disse er lett å få tak i, både i sjøen og i butikken. Børstemark og reker fungerer fint til mindre flyndrearter, hyse og havmus.

Når på døgnet biter makrellen?

Makrell er mest bitevillig morgen eller kveld.

Når er det best å fiske i sjø?

Noen plasser er best akkurat i det vannet snur, og 2-3 timer derpå. Andre kan fungere best to timer før og etter høyvann, eller to timer før og etter lavvann. Mer sjeldent er plasser som kun gir fangst når vannet står relativt stille i de periodene tidevannet er helt ute eller helt inne.

Er det bra å fiske når det regner?

Regnvær kan øke oksygen

Mange fisker foretrekker dessuten å komme frem fra skjulestedene for å jakte først når det skumrer eller er blitt natt. Mørke regnskyer kan derfor bidra til å lokke fisken ut på åpent vann der sportsfiskerens muligheter til å fange den er betydelig bedre.

Hva biter abboren på?

Slik fisker du abbor

Abboren er en glupsk art som er medgjørlig til å spise det aller meste. Maggot, mark, jigg, softbaits, balansepilk, pimpel mm.

Når på døgnet biter ørreten?

Høst og vår når vannet er rundt 10 grader, er den beste fisketiden morgen og kveld i den gylne timen, det vil si i skumringen. Da er fisken i aktivitet og lettest å fange. Om sommeren er sjøørreten mest aktiv i de mørke timene om natten, og det er da du bør være klar for fiske.

Kan man fiske i ferskvann hele året?

Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar–20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

Hvor dypt kan ørreten gå?

Normalt går sjøørreten hurtig ned til en dybde på 10 til 40 meter, det er og målt dykk helt ned til 88 meter! Dette mønsteret gjelder ikke bare denne fisken men et gjennomsnitt som viser den generelle adferd.

Leave a Comment