Hvor mye koster bommene i Trondheim?

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid: 40 kroner. Utenfor rush: 32 kroner. Klæbu, Klett, Være og Fossestuvegen: Rushtid: 88 kroner. Utenfor rush: 44 kroner.

Hvor er det bommer i Trondheim?

Bomstasjoner i Miljøpakken
  • Bomsnitt Øst. Være (Malvikvegen)
  • Bomsnitt Sluppen. Nord for Sluppen bru (Tempevn)
  • Bomsnitt Sør. Klett E6 Storlerbakken (flyttet lokasjon)
  • Bomsnitt langs omkjøringsveien. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)
  • Bomsnitt Byåsen.
  • Bomsnitt Klæbu.
  • Bomsnitt Tonstad.

Hvor mye koster en bompassering?

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Takstgruppe 1.

Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid28 kr
Diesel32 kr
Elbil14 kr
I rushtiden

Hvor mye koster bommene i Trondheim? – Related Questions

Er det lov å kjøre uten bombrikke?

Betaling for bompasseringer er lovregulert gjennom betalingsforskriften. Kjører du uten brikkeavtale, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Du får faktura i posten på ordinær passeringsavgift uten gebyr fra bompengeselskapet som eier den bomstasjonen som du har passert.

Hva er forskjell på SkyttelPASS og AutoPASS?

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag. For å benytte deg av AutoPASS-ordningen, må du med andre ord opprette brikkeavtale hos en av utstederne, som for eksempel SkyttelPASS.

Hvem kjører gratis i bomringen?

Følgende kan søke om fritak for bompenger: Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag. Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter) I bomringer gjelder i tillegg forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen).

Hva er maks bompenger?

Timesregel er at du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time. Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer pr. kjøretøy i løpet av en måned.

Hva koster bommen til tau?

Den undersjøiske tunnelen mellom Stavanger og Strand i Ryfylke åpnet 30. desember 2019. Prisen er åtte milliarder kroner.

Er det gratis bompassering med elbil?

Betaler elbiler bompenger? Ja, elbiler betaler bompenger, men mindre enn andre biler. Regelen per dags dato er at elbiler ikke skal betale mer enn 50% av det bensinbiler betaler i bomstasjonene.

Når blir det bompenger for elbil i Trondheim?

Fra 1. november 2021 må elbilister betale i bomringen i Trondheim. Da går rabatten for elbiler ned fra 100 prosent til 80 prosent. Fylkestinget i Trøndelag og bystyret i Trondheim vedtok tidligere i år nye takster for passering i bomringen i Trondheim og E6 til Stjørdal.

Er det billigere med AutoPASS?

Får jeg rabatt når jeg har brikkeavtale? Alle kjøretøy i takstgruppe 1 og M1 med gyldig bombrikke får automatisk 20 prosent brikkerabatt i nesten alle automatiske bompengeanlegg i Norge. Noen steder er det timeregel og månedstak for hvor mange passeringer som belastes.

Hva koster det å kjøre uten bombrikke?

Kjører du for eksempel gjennom Osloringen i rushtiden uten bombrikke, betaler du 10 kroner, men har du Autopass-avtale får du 20 prosent rabatt og betaler bare 8 kroner.

Kan man overta bombrikke?

Hvis du skal bruke bombrikken i en ny bil, må du endre kjøretøyets registreringsnummer på bombrikken, inne på Min side. Da blir automatisk AutoPASS-avtalen på den solgte bilen avsluttet. Hvis du ikke skal bruke bombrikken i en ny bil, kaster du den som el-avfall etter at du har avsluttet AutoPASS-avtalen.

Hvor mye sparer man på AutoPASS?

20 – 100 prosent rabatt på bompasseringer (kjøretøy under 3.500 kg) 10 prosent rabatt på de fleste fergene i Norge. Alle bompasseringer på én faktura. Bombrikken kan brukes i hele Norden.

Leave a Comment