Hvor mye koster det å gå på Universitetet i Oslo?

Universitet i Oslo er offentlig og derfor tilnærmet gratis. Det eneste du må betale, utover egne bøker og utstyr, er en liten semesteravgift som koster i underkant av 1000kr.

Hva er forskjellen på UiO og OsloMet?

Hva er forskjellen på OsloMet og UiO? Oslos to universiteter tilbyr forskjellige utdanninger og ulike forskningsfelt. OsloMet har praksisnære studier, som for eksempel sykepleie og grunnskolelærer, med en tett kobling til arbeidslivet. Vi er et universitet med hovedsakelig profesjonsutdanninger.

Hva kan jeg studere i Oslo?

Studietype
TittelStudietypeFørstegang
Allmenn litteraturvitenskapMaster og høyere
Allmenn litteraturvitenskapÅrsstudium og kortere42.50
Antikkens kulturÅrsstudium og kortere43.10
Arkeologi og konserveringBachelor og høgskolekandidat42.00

Hvor mye koster det å gå på Universitetet i Oslo? – Related Questions

Er Universitetet i Oslo gratis?

Offentlige universiteter og høgskoler i Norge er gratis, men du må betale en liten semesteravgift. Når det gjelder private skoler, må du regne med å betale skolepenger.

Hvor mye koster det å gå på OsloMet?

Det gjør det ikke på OsloMet, der er det gratis, i likhet med andre offentlige universitet og høgskoler i Norge.

Hvordan finne ut hva jeg skal studere?

Interessetest på vilbli.no

Vilbli.no er fylkeskommunenes informasjonstjeneste om videregående opplæring. Deres interessetest er for deg som skal søke videregående opplæring og som ønsker å se hvilke utdanningsprogram som kan passe for deg.

Hvor er det best å bo i Oslo som student?

Bydel Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner og Nordre Aker er de mest populære. Grunnen til at det er såpass mange studenter bosatt i bydel Nordre Aker er fordi over halvparten av studentene er bosatt i studenthus og hybler. Ved de største studentbyene som Vestgrensa og Sogn, dominerer UiO-studenter bosettingen.

Hvilke studier har lavest snitt?

– Det er medisinstudiene som er aller vanskeligst å komme inn på, sier direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Sveinung Skule.

Hvor kan man studere jus i Oslo?

Du kan studere RETTSVITENSKAP (JUS) (5-årig master) ved 3 skoler i Norge:
 • UiT Norges arktiske universitet – Tromsø Universitet.
 • Universitetet i Bergen. Universitet.
 • Universitetet i Oslo. Universitet.

Hva er snittet for juss i Oslo?

Poenggrensen er 63,5 for orinærkvote og 56,5 for søkere med førstegangsvitnemål. 4689 søkere ønsker å begynne på master i rettsvitenskap med oppstart våren 2022. 3139 er kvinner og 1550 er menn.

Hva er snittet på juss i Oslo?

I Oslo ligger snittet på 5.6 og i Bergen er det på 5.5.

Hvor mye tjener en jurist?

– Det varierer noe, startlønnen er nok fra 500.000 til rundt 600.000, men dette kommer også an på om man begynner i det offentlige eller private. Startlønnen her varierer, og lønnsutsiktene er avhengig av hvilken sektor man jobber i. Etter noen år er du gjerne oppe i rundt 600-650.000 kr eller mer i året.

Hvor mye tjener en politi advokat?

Lønn og stillingsplassering vil bli fastsatt etter kvalifikasjoner innenfor lønnsspennet for politiadvokat (ltr. 53–81, f.t. 426.000-758.000) eller politifullmektig (ltr. 45-73, f.t. 372.700-614.800) i henhold til vedtatt lønnspolitisk handlingsplan for Agder politidistrikt.

Hva tjener en advokat i Oslo?

Internadvokatene med høyest lønn blant de ansatte advokatene: Tjente 1,32 millioner kroner i snitt. Hos kommuneadvokaten i Oslo ligger startlønnen på mellom 560.000 og 580.000 kroner. Skatteetaten kan tilby en startlønn på mellom 500.000 og 570.000 kroner.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva er en lav lønn?

En vanlig definisjon på «lavtlønt» i Norge er at lønna ligger under 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I fjor var 85 prosent av den gjennomsnittlige industriarbeiderlønna i overkant av 37.000 kroner i månedslønn før skatt. Fikk du mindre enn det, var du lavtlønt.

Hva er lavtlønnet i Norge?

I 2016 innebar det å være lavtlønnet etter denne definisjonen at man tjente under 362 000 kroner i året (før skatt). Ifølge Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø var 9 prosent av heltidsansatte i alderen 20-66 år lavtlønnet i 2016 etter denne definisjonen.

Hva er Norges best betalte jobb?

Det er Handels og skipsmeglere som fortsatt we det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.380.720 kroner, selv om innektren falt med 7,2 prosent fra 2020 (denne yrkesgruppen har varierende inntekter). Ledere av olje og gassutvinning ligger som nummer to, med en gjennomsnittsinntekt som er 50.0000 kroner lavere.

Hvilken jobb tjener minst i Norge?

Dette er de 25 lavest lønte yrkene i landet, ifølge Statistisk sentralbyrås liste over mer enn 300 yrker:
 • 290. Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.
 • 291. Bilvaskere 30.200.
 • 292. Reiseledere og guider 30.100.
 • 293. Butikkmedarbeidere 30.100.
 • 294. Renseri- og vaskerimaskinoperatører 30.000.
 • 295.
 • 296.
 • 297.

Leave a Comment