Hvor mye koster en container?

Hva koster en lagercontainer? En lagercontainer vil koste mellom 550 og 2.500 kroner i leie per måned. Velger man å kjøpe en lagercontainer, vil den koste mellom 20.000 og 150.000 kroner.

Hva kan man kaste i en container?

Papir, plast, glass, metall, klær, leker, tre etc., alt kan gå samme vei. Elektrisk avfall og farlig avfall skal ikke under noen omstendigheter kastes i blandet avfall, det vil koste deg dyrt. Også gips, sponplater og dekk må kastes separat.

Hvor kaste dyner og puter?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Hvor mye koster en container? – Related Questions

Hvor kaster jeg en sofa?

Sofa sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjon

Gjenstander som er sammensatt av ulike materialtyper er restavfall. Består det av mer en ti prosent metall, skal det kastes i containeren for jern og metaller.

Hva kan man kaste i container for blandet avfall?

Blandet avfall
 • Farlig avfall (maling, impregnert trevirke o.l.)
 • Avfall i fargetette plastsekker.
 • Elektrisk og elektronisk avfall.
 • Dekk.
 • Matavfall.
 • Flytende avfall.
 • Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong o.l.)
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005.

Hva kan ikke kastes i blandet avfall?

For eksempel olje, maling, lakk, spraybokser, kjemikalier, batterier, lysstoffrør, impregnert trevirke og vinduer med PCB eller klorparafiner. Vær oppmerksom på at bygg- og rivningsmaterialer kan inneholde farlige stoffer.

Hva er ikke lov å kaste i restavfall?

Typiske ting du ikke sorterer som Restavfall

Småelektronikk, Maling, Syltetøyglass, Sprayboks, Brukbare klær, Småbatteri, Matemballasje.

Hva kan man kaste på miljøstasjon?

Tørr og ren papp Brunt papir Gråpapir Bølgepapp Kartong Massiv papp Matvarekartong Pizzakartong o.l.

Hva kan man kaste gratis?

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er
 • Hageavfall. Løv, kvist, gress.
 • Elektrisk og elektronisk avfall. Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
 • Farlig avfall. Batterier.
 • Klær og tekstiler. Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt.
 • Emballasje av glass og metall.
 • Papp, papir og kartong.

Hva er gratis å kaste BIR?

laget av plast, som vaskebøtter, hagemøbler og akebrett. Slike ting skal kastes som restavfall. mengder emballasje som kan gjenvinnes til ny plast. Den er gratis å levere, og når du kildesorterer ut emballasjen vil restavfallsmengden din bli mindre.

Hvor kan jeg kaste klær?

Tekstiler, klær og sko
 • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
 • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kaster man gammelt undertøy?

Fretex tar i mot brukt undertøy: Å levere alle typer tekstiler til gjenvinning sparer miljøet for unødvendig restavfall. Derfor tar Fretex også i mot brukte sokker, truser og BHer.

Hvor kaster man hullete klær?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i
 • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
 • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Kan man kaste klær i rest?

Små mengder tekstiler og klær som ikke kan rengjøres kastes i restavfallet. Større mengder leveres du til en gjenvinningsstasjon.

Leave a Comment