Hvor mye matsvinn er det i Norge?

Hvor mye mat kaster vi i Norge 2022?

Publisert 22. mars 2022

Hvert år kaster vi 217 tonn mat i private hjem i Norge Det tilsvarer ca. 42,1 kg i gjennomsnitt, for hver og en av oss. For å gjøre det hele mer billedlig betyr det at vi kaster hver åttende handlepose med mat som vi kjøper.

Hva kaster nordmenn mest av?

De største kildene til matsvinn i Norge er bakervarer (21 prosent), middagsrester (20 prosent) og frukt og grønnsaker (19 prosent), mens meieriprodukter utgjør 11 prosent av det som kastes.

Hva gjør Norge med matsvinn?

I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. Det betyr at vi i fjor kastet nesten ti prosent mindre mat enn i 2015. – Matsvinn er mer enn spiselig mat som blir avfall. Det er sløsing med ressurser, som både har miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser.

Hvor mye matsvinn er det i Norge? – Related Questions

Hvilket land kaster minst mat?

USA er et av landene med høyest matsvinn, mens Japan og Sør-Korea har noe av det laveste. I USA kastes det rundt 40 millioner tonn hvert år. Det regnes med at 11 % av i-landenes klimautslipp skyldes produksjon av mat som siden blir kastet.

Hvor er det mest matsvinn i Norge?

Figur 0-2 Estimert total mengde matsvinn i Norge i 2019 fordelt på verdikjedeledd. Husholdningsleddet står for ca. halvparten av matsvinnet (55 %3), etterfulgt av matindustrien (22 %), dagligvarehandelen (15 %), serveringsbransjen (7 %), og grossistleddet (1 %).

Er matsvinn et problem?

Hvert år ender 1,6 milliarder tonn mat opp i søpla. Dette enorme problemet påvirker økonomien, klimaet og samfunnet både i Norge og internasjonalt. Matsvinn har blitt godkjent av FN som en del av deres mål for bærekraftig utvikling for å “skape en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle”.

Hvor mye mat kaster vi i Norge hver dag?

I Norge går 1200 tonn med mat i søpla, hver dag. En del kastes hjemme hos folk. Hvert år forsvinner rundt 40,3 kilo spiselig mat ut av kjøleskapene våre og ned i søppelposen per innbygger, og vi kaster over hundre brød i minuttet.

Hvor mye mat blir kastet i Norge?

I 2019 ble det i Norge kastet mer enn 417 000 tonn spiselig mat. Dette tilsvarer ca. 78 kg per innbygger. Husholdningene kastet over halvparten av dette, etterfulgt av matindustrien med om lag en femtedel og dagligvarehandelen med om lag en sjettedel, serveringsbransjen 7 prosent.

Hvor mye mat kaster vi i Norge hver dag?

I Norge går 1200 tonn med mat i søpla, hver dag. En del kastes hjemme hos folk. Hvert år forsvinner rundt 40,3 kilo spiselig mat ut av kjøleskapene våre og ned i søppelposen per innbygger, og vi kaster over hundre brød i minuttet.

Hvor mye mat kastes totalt i Norge hvert år?

I 2019 ble det i Norge kastet mer enn 417 000 tonn spiselig mat. Dette tilsvarer ca. 78 kg per innbygger. Husholdningene kastet over halvparten av dette, etterfulgt av matindustrien med om lag en femtedel og dagligvarehandelen med om lag en sjettedel, serveringsbransjen 7 prosent.

Hvorfor vil vi unngå matsvinn?

UNNGÅ MATSVINN Samtidig er det også godt for pengepungen. Det er bra for miljøet, det forbedrer klimaet og det er bra for lommeboka å redusere matsvinnet. Du skal ikke gråte over spilt melk, sier et ordtak, men det bør du faktisk. Det er nemlig ingen tid å spille når det gjelder matsvinn.

Hva sier FN om matsvinn?

FNs bærekraftsmål 12.3

Innen 2030 halvere andelen matavfall per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting. FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) anslår at 1/3 av maten som produseres globalt går tapt.

Er matsvinn et problem?

Hvert år ender 1,6 milliarder tonn mat opp i søpla. Dette enorme problemet påvirker økonomien, klimaet og samfunnet både i Norge og internasjonalt. Matsvinn har blitt godkjent av FN som en del av deres mål for bærekraftig utvikling for å “skape en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle”.

Hvorfor er det viktig å unngå å kaste mat?

Det kreves mye ressurser, som areal, energi, vann og arbeidskraft, for å produsere mat. Når vi kaster maten, går alle ressursene vi har brukt på å produsere maten rett i søpla. All mat som produseres, er med på å skape skadelige klimagasser. Klimagasser skader miljøet når det blir for mye av dem.

Hvor mye utslipp kommer fra mat?

Matproduksjon er ressurskrevende

30 prosent av klimagassutslippene, og det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Matsvinn alene, står for 10 prosent av de samme utslippene, og ville vært verdens tredje største land når det kommer til denne type forurensning.

Hvilket land har mest utslipp?

Liste over land etter utslipp
Land% av globale utslipp
1Folkerepublikken Kina22,2 %
2USA18,4 %
Europa11,4 %
3Russland5,6 %

Er banan miljøvennlig?

Mer eksotisk. Frukt som avokado og banan krever mye vann og sprøytemidler, og blir – som mange andre frukter og grønnsaker – importert fra lange avstander. Å frakte matvarer over hele kloden har store klimautfordringer, spesielt når det blir fraktet med skip og fly.

Hvilke mat forurenser mest?

Storfekjøtt er klart den matvaren som slipper ut mest drivhusgass og har det største klimaavtrykket.
  • Indrefilet av okse: 151,95 CO2e/kilo.
  • Oksestek: 80,89 CO2e/kilo.
  • Kalvekjøtt: 50,36 CO2e/kilo.
  • Roastbiff: 45,84 CO2e/kilo.
  • Okselår: 45,69 CO2e/kilo.
  • Pulled beef: 38,22 CO2e/kilo.
  • Kebab: 36,49 CO2e/kilo.

Er egg bærekraftig mat?

Egg gir viktige vitaminer og mineraler, i tillegg til å tilby protein av høyeste kvalitet. Sammen med den lave miljøpåvirkningen er egg den perfekte partneren for rimelige, sunne og bærekraftige dietter i dag – når vi ser fremover.

Leave a Comment