Hvordan bestille hastetime?

Hastetimer gjøres tilgjengelige for bestilling kvelden i forveien på helsenorge.no, alternativ kan du ringe oss på 22 85 33 00 når legekontoret åpner.

Hvor lang ventetid for time hos fastlege?

Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Kan jeg bestille legetime selv?

du kan logge deg inn på helsenorge sine nettside for å bestille time og andre tjenester. Her står som regel også telefonnummeret oppført. Nummeret står som regel på legekontoret sine hjemmesider, ellers vil Google ofte finne telefonnummeret om du søker på legekontorets navn.

Hvordan bestille hastetime? – Related Questions

Hvor mye koster en vanlig legetime?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner

Hvor mye koster det å ikke møte opp til legetime?

Fra 1. januar økte regjeringen straffegebyret fra 700 kroner, til 1050 kroner. Altså koster det tre ganger så mye å glemme en avtale, som det gjør å møte opp. Endringen gjelder ikke for pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Kan jeg få legetime uten fastlege?

Privat alternativ til fastlege

Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov.

Har man rett på fri ved legetime?

Dersom arbeidstaker ikke får lagt nødvendig lege/tannlegetime utenfor avtalt arbeidstid: Kan det gis fri med lønn inntil 4 timer for nødvendig timeavtale hos lege eller tannlege. For fravær utover 4 timer skal det søkes velferdspermisjon for eget lege/tannlege besøk. (Dette går da av samlet kvote for velferdspermisjon)

Er legetime gratis?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. barn under 16 år. barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling. personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom.

Kan man bestille legetime uten fastlege?

Privat alternativ til fastlege

Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov. Volvat er ikke en del av den offentlige fastlegeordningen, men et helprivatisert alternativ.

Er legetime gratis?

Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Kan man bestille legetime på SMS?

Bestill time hos fastlegen din på nett

Enten via SMS, nettside eller appen vår som du kan laste ned fra Google Play eller App Store.

Har man rett på fri ved legetime?

Dersom arbeidstaker ikke får lagt nødvendig lege/tannlegetime utenfor avtalt arbeidstid: Kan det gis fri med lønn inntil 4 timer for nødvendig timeavtale hos lege eller tannlege. For fravær utover 4 timer skal det søkes velferdspermisjon for eget lege/tannlege besøk. (Dette går da av samlet kvote for velferdspermisjon)

Kan legen nekte deg time?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Fastlegen må til enhver tid vurdere hvor mye det haster å få en time, men det skal vært mye til før fastlegen kan nekte en pasient på listen å bestille en time. Det er heller ikke lov for legen å si at man skal skifte fastlege, men legen har lov til å foreslå det.

Kan arbeidsgiver nekte legebesøk?

Arbeidsmiljøloven gir ingen rett til fri i arbeidstid for å dra på behandling (heller ikke for å dra til lege, tannlege, kontroll på sykehus mm.). Man har altså etter loven verken rett på fri uten eller med lønn for slike ærender i arbeidstiden, men mange har dette fastsatt i en tariffavtale som bedriften er bundet av.

Kan sjefen nekte meg fri?

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke å nekte lovfestet permisjon. Noen av de lovfestede permisjonene er en ubetinget rett arbeidstaker har, mens det i noen få tilfeller er åpnet for at arbeidsgiver kan gjøre noen vurderinger.

Skal man ringe sjefen når man er syk?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon». Det skal også opplyses om antatt lengde på fraværet.

Hva har sjefen rett til å vite?

Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4. På noen arbeidsplasser stilles det ekstra strenge krav til arbeidernes helse.

Hvordan fortelle sjefen at man sier opp?

Gi sjefen beskjed om at du kommer til å levere oppsigelse. Vær høflig i samtalen og legg vekt på de positive opplevelsene du har hatt i bedriften. Lever en kort og enkel skriftlig oppsigelse. Gjør ditt beste i oppsigelsestiden, slik at bedriften har et positivt inntrykk de kan gi videre til andre du søker jobb hos.

Kan arbeidsgiver si meg opp etter 1 års sykemelding?

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året arbeidstaker er sykemeldt. Dersom arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse.

Leave a Comment