Hvordan bestille time på helsestasjon?

Du kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonstjenestene i din kommune på Helsenorge. Du kan finne helsekontaktene dine, se og avbestille timeavtaler og sende meldinger. I noen kommuner vil du også kunne bestille time.

Hva kan man gjøre på helsestasjonen?

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Kan man velge helsestasjon?

Som regel er det den som er nærmest der dere bor. Det kan være mulig å bytte helsesykepleier eller helsestasjon om dere ønsker det. Barnet har rett til helsekontroll. Tilbudet ved helsestasjonen er frivillig, men barnet har krav på oppfølging.

Hvordan bestille time på helsestasjon? – Related Questions

Er det vanlig å ha med partner til jordmor?

Se Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Barnefar/partner inkluderes i svangerskapsoppfølgingen dersom kvinnen og barnefar/partner ønsker det. En eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partner til stede.

Er jordmor gratis?

Alle gravide har rett til gratis oppfølging hos jordmor og/eller fastlege. Du får tilbud om ni svangerskapskonsultasjoner inkludert fosterdiagnostikk og ultralyd. Dersom fastlege eller jordmor sammen med deg vurder at det er behov for flere konsultasjoner kan du få det.

Når skal man kontakte helsestasjon gravid?

Den første konsultasjonen for deg som er gravid, bør være mellom uke 6 og 12. Ta kontakt med helsestasjon så tidlig som mulig hvis du ønsker oppfølging av jordmor. Du velger selv om du vil følges opp av jordmor på helsestasjon eller lege gjennom graviditeten, eller begge.

Kan man velge jordmor selv?

Du velger selv om du vil gå til fastlege eller jordmor

Du kan velge selv om du ønsker å gå til fastlegen din, til jordmor eller til begge to i løpet av svangerskapet. Når fødselen nærmer seg, vil jordmoren ta en prat med deg om fødselen. Forberedelse til barseltid og amming vil også være tema i timene.

Hvor mange kontroller på helsestasjon?

Helsedirektoratet anbefaler at alle barn i alderen 0 til 5 år får tilbud om 14 helsekontroller på helsestasjonen. Her er oversikten over når de er, og hva som gjerne blir tatt opp på de ulike kontrollene. I Norge har vi det såkalte «Helsestasjonsprogrammet» for barn fra 0 til 5 år.

Kan man ta blodprøve på helsestasjon?

Hvor kan blodprøven tas? Blodprøven kan tas på ditt legekontor eller på nærmeste helsestasjon. Du bestiller selv time til dette.

Hvor tar man blodprøve?

Blodprøven tas vanligvis gjennom venepunksjon av en vene på underarmen eller håndryggen, eller på små barn i hælen eller i hodebunnen. I noen tilfeller kan man klare seg med blod fra kapillarer som fås ved et nålestikk i fingertuppen, eller hælen på småbarn.

Kan man få gratis angrepille på helsestasjonen?

Hvis du ikke bruker egen prevensjon er det lurt at du skaffer deg en angrepille (nødprevensjon). Noen helsestasjoner for ungdom gir ut gratis nødprevensjon, men ikke alle. Derfor må du ta kontakt med helsestasjon for ungdom der du bor for å sjekke ut det.

Kan man få gratis angrepille hos helsesøster?

Det er dessverre ikke vanlig at helsesykepleier ved skolen har nødprevensjon, men noen helsestasjon for ungdom har gratis, men dessverre ikke alle. Du må nesten sjekke i din kommune. Helsesøster på skolen kan også svare deg på dette.

Er angrepille 100%?

Det er viktig å merke seg at angrepiller ikke er 100 prosent sikker. – Nødprevensjon forhindrer ikke graviditet i alle tilfeller. Nødprevensjon virker ved å forskyve eggløsningen. Hvis eggløsningen allerede har funnet sted kan kvinnen bli gravid til tross for nødprevensjon, sier Reiter til Lommelegen.

Hvor mye koster en angrepille?

Nødprevensjon kjøpes reseptfritt på apoteket og koster mellom 200- 300 kr. Det er ingen aldersgrense på kjøp på apotek, men i butikker og på bensinstasjoner er det satt en 18-årsgrense på kjøp. Noen helsestasjoner for ungdom har nødprevensjon.

Leave a Comment