Hvordan betale piggdekkgebyr i Trondheim?

Hvor betaler jeg piggdekkavgift?

Slik kjøper du piggdekkoblat

Du kan kjøpe oblat med app, på nett eller automater. Det er ikke mulig å kjøpe oblat med SMS eller betale med Vipps. Oblaten er elektronisk, så du skal ikke ha synlig bevis i kjøretøyet ditt.

Hvordan betale piggdekkavgift med EasyPark?

EasyPark-appen er den enkleste måten å betale på.

Du laster ned appen til din telefon fra App Store eller Google Play. Med mobiltelefon kan du kjøpe døgn-, kalendermåneds- og sesongoblat i appen. NB! Det åpnes for kjøp av døgnoblat 1.

Hva skjer om man ikke betaler piggdekkgebyr?

Hvis du kjører med piggdekk, blir stoppet i kontroll og ikke har betalt gebyret, får du utstedt en bot på 750 kroner. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Hvordan betale piggdekkgebyr i Trondheim? – Related Questions

Hvordan kontrolleres piggdekkavgift?

Blir du tatt om vinteren uten å ha betalt gebyr, vil du ved kontroll bli ilagt tilleggsgebyr på 750 kroner. Kontrollen utføres som hovedregel elektronisk ved at registreringsnummeret på bilen sjekkes opp mot et gyldig oblat.

Når skal piggdekk av 2022?

Piggdekk eller kjetting kan også brukes fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag (24. april 2022), se § 1-4 nr.

Hvem kontrollerer piggdekkoblat?

Gyldig oblat sjekkes av parkeringsvakter og følger skiltnummeret. Man kan kjøpe for 24 timer, en måned og sesong, og man skiller mellom biler under og over 3500 kilo. Prisen er den samme i alle byer. Har du betalt avgift i en av de fire byene, trenger du ikke å betale for de tre andre dersom du kjører gjennom dem.

Hvor lenge er det lov å kjøre med piggdekk?

Når kan du bruke piggdekk? Piggdekk kan kun brukes fra og med 1. november og til og med første søndag etter 2. påskedag.

Er piggdekk ulovlig?

I Norge er det forbudt å bruke piggdekk fra første mandag etter påske og frem til 1. november, foruten i de tre nordligste fylkene hvor datoen er fra 1. mai til 15. oktober.

Er det lov å kjøre med piggdekk i Oslo?

I Oslo er det lov å kjøre med piggdekk i piggdekksesongen hvis du har betalt piggdekkavgiften og har gyldig piggdekkoblat. Utenfor de fastsatte piggdekk datoene er det ikke lov å bruke piggdekk i Oslo med mindre føreforholdene krever det.

Hva er straffen for å kjøre med piggdekk?

– Boten for å kjøre med piggdekk er 1000 kroner per kjøretøy. Det er et standard gebyr og er det samme over hele landet, sier operasjonsleder June Strand Jensen i Salten-politiet. Bøtesatsene er noe også Statens vegvesen kan bekrefte. Ifølge kommunikasjonsrådgiver er boten på 1000 kroner uansett.

Hva skjer hvis jeg kjører med piggdekk?

Piggdekksesongen i Sør– og Midt Norge: 1. november til første mandag etter påske. Du risikerer bot på 1000 kr hvis du kjører du med piggdekk utenfor disse datoene. Kjører du med piggdekk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim må du kjøpe piggdekkoblat.

Kan man få bot for å kjøre med vinterdekk?

Dermed bør også bilister med piggfrie vinterdekk snart tenke på dekkskift. Dersom en kjører ulovlig med piggdekk risikerer man et gebyr på 1000 kroner.

Er det påbudt med vinterdekk fra 1. november?

1. november er datoen sommerdekkene skal byttes ut med vinterdekk. Unntaket er Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.

Kan man miste lappen med slitte dekk?

Risikerer bot, og mer

Er dekkene veldig slitt, kan du miste både lappen og skiltene.

Hvor mye bot piggdekk?

I følge forskriften kan du kan få 1000 kroner i bot for å kjøre med piggdekk utenfor de lovlige datoene. Du kan også få bot på 750 kroner hvis man kjører med piggdekk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, uten å ha kjøpt piggdekkoblat.

Er det lov å kjøre med piggdekk uten pigger?

Det finnes ingen lover som forbyr deg å trekke ut piggene fra piggdekkene og bruke dem som sommerdekk, forutsatt at man har riktig mønsterdybde og hastighetsmerking på dekkene.

Når bytter man til sommerdekk 2022?

Dato 2022 sommerdekk

Frist for å bytte fra piggdekk til sommerdekk er første mandag etter 2. påskedag. Frist for å bytte fra piggdekk til sommerdekk er for de nordligste fylker 1. mai.

Kan man ha 2 forskjellige dekk foran og bak?

Dekkeneha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt under punkt 1.

Når er piggdekk utslitt?

Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er tre millimeter, men mange anbefaler å bytte når det gjenstår 4,5 millimeter. Dette er ekstra kritisk for bilistene som kjører med piggdekk.

Leave a Comment