Hvordan få tilgang til Aktørportalen?

For å logge inn via ID-porten kan du benytte enten BankID, Buypass, Commfides, BankID på mobil eller Buypass på mobil. Første gang du logger deg inn i Domstolenes aktørportal, må du godta brukervilkårene for tjenesten. Disse sier noe om hva Aktørportalen tilbyr og hva du som bruker forplikter deg til.

Hvilke saker går i Oslo tingrett?

Oslo tingrett er Norges største tingrett og behandler straffesaker, sivile saker og forvaltningssaker.

Hvilken domstol er det?

Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene utgjør det som kalles de alminnelige domstolene.

Hvordan få tilgang til Aktørportalen? – Related Questions

Hvor kan jeg se dommer?

Lovdata tilbyr tilgang til alle avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene. Det er omfattende søkemuligheter. Denne tjenesten er en betalingstjeneste som krever abonnement. Lovdata har lagt ut de nyeste dommene fra Høyesterett gratis på internett.

Hvor kan man sjekke dommer?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Hvilke dommer er offentlige?

Dommer er som hovedregel offentlige etter domstolloven § 130. Dommene gjøres normalt tilgjengelig for mediene i en fysisk pressemappe eller elektronisk mappe. Dommernes mediegruppe – journalister og redaktører kan søke bistand hos en gruppere dommere når det gjelder spørsmål omkring rettsavgjørelser.

Hvor mange domstoler har vi?

5 § 1. Det finnes én Høyesterett og seks lagmannsretter. I 2021 ble antallet tingretter redusert til 23, den såkalte domstolsreformen. Tidligere ble også forliksrådene og Høyesteretts kjæremålsutvalg, nå Høyesteretts ankeutvalg, regnet som egne alminnelige domstoler.

Hva heter Norges øverste domstol?

Høyesterett er landets øverste domstol, dømmer i siste instans og har hele landet som sitt virkeområde. Høyesterett består av 20 dommere som er utnevnt av Kongen i statsråd. Det er begrenset adgang til å få prøvet sin sak i Høyesterett, og saken må ha betydning for også andre saker for å bli prøvet.

Hvilken domstol ligger i Haag?

Den internasjonale domstolen ble opprettet i 1945 for å løse rettslige tvister mellom stater. Domstolen befinner seg i Haag i Nederland og ICJ dømmer bare i saker mellom stater. Det betyr at enkeltpersoner, foreninger eller bedrifter ikke kan stilles for retten i ICJ.

Hvem dommer i tingretten?

Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. I straffesaker settes retten med én juridisk dommer (fagdommer) og to lekdommere. I sivile saker settes retten normalt bare med én juridisk dommer, men i noen saker deltar det også to lekdommere og noen ganger er de ikke-juridiske dommere fagkyndige.

Hva er den høyeste domstolen i verden?

Den internasjonale domstolen (fransk: Cour internationale de justice, CIJ, engelsk International Court of Justice, ICJ) er FNs domstol og folkerettens eneste generelle internasjonale domstol. Den internasjonale domstolen er det øverste juridiske organ i FN.

Hvem dommer i Norge?

De alminnelige domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

Alminnelige domstoler

  • Tingretten dømmer i første instans.
  • Lagmannsretten dømmer i andre instans.
  • Høyesterett dømmer i siste instans og har hele landet som rettskrets.

Hvor mye tjener en dommer i måneden?

Dommerhonorar
Klasse:Oppdrag:Honorar:
G14 NasjonalDommer650,-
G14 NasjonalAD450,-
G/J14 alle divisjoner 11erDommer500,-
G/J14 alle divisjoner 11erAD350,-

Hvor mye tjener man på å være dommer?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – 1,2 millioner kroner årlig. Det er en fastlønn som alle får som Tingrettsdommer. Det er statens lønnstrinn.

Hvor mye tjener en dommer i eliteserien?

dommer. For eksempel er honoraret i J15/G 15 550 kr og i Eliteserien 16 690 kr.

Hvem har høyest lønn i eliteserien?

Skattelistene for 2021 ble offentliggjort onsdag og i den sammenheng har Discovery sett igjennom listene for å finne ut hvor mye Eliteserie-spillerne tjente i 2021. Øverst på listen troner Rosenborgs Markus Henriksen, med en inntekt på hele 10 039 331 kroner.

Hva er minstelønn i eliteserien?

Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Det som må følges når det kommer til stillingsprosent og lønn, er minstelønnen på 4104 kroner i måneden, satt av NFF. Det betyr at spillere kan ansettes i en 20-prosentstilling, selv om de i praksis jobber 100 prosent.

Hva tjener de beste dommerne?

En hoveddommer i eliteserien får 14 000 kroner per kamp, mens en assistentdommer tjener 9000 kroner per kamp. –De beste dommerne dømmer over 20–22 kamper i løpet av en sesong, opplyser han. Det gir en totalsum på over 300 000 kroner.

Hvor mye tjener en høyesterettsjustitiarius?

Høyesterettsdommerne hadde i 2021 en lønn på kr 1 915 352. Høyesterettsjustitiarius hadde i 2021 en lønn på kr 2 220 624.

Leave a Comment