Hvordan fungerer forkjøpsrett i OBOS?

Forkjøpsrett er egentlig ganske enkelt. Uansett hvem som får boligen i budrunden, kan du som OBOS-medlem overta kjøpet til den avtalte prisen hvis du har vært medlem lenger (har lenger ansiennitet) enn kjøperen og du har meldt forkjøpsrett innen fristen.

Kan man bruke OBOS forkjøpsrett flere ganger?

Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Det er to måter å avklare forkjøpsrett på: Forhåndsavklaring og fastpris. Ved forhåndsavklaring annonseres boligen før den er solgt, normalt med en prisantydning.

Når avklares forkjøpsrett?

Forkjøpsretten må lyses ut i minimum fem virkedager. Vanligvis har du en frist på sju dager på å melde forkjøp. I noen tilfeller kan det ta inntil 20 dager å avklare forkjøpsretten, men som oftest vil du få svar i løpet av fem dager.

Hvordan fungerer forkjøpsrett i OBOS? – Related Questions

Hvem betaler gebyr forkjøpsrett?

Det er kjøperen som tar boligen på forkjøpsrett, som betaler et gebyr for å benytte seg av forkjøpsretten.

Hvor lenge kan man melde forkjøpsrett?

Vanligvis varer forkjøpsretten i 20 dager fra tidspunktet selger aksepterte et bud. Den som vinner budrunden må altså vente i opptil 20 dager før vedkommende får vite om han faktisk får boligen, selv om han har vunnet budrunden.

Kan man se om noen har meldt forkjøpsrett?

Du kan også se om noen har meldt seg og hvilken ansiennitet(antall års medlemsskap de har). Oppdatering skjer automatisk etter som folk melder seg på. Da er det lett å tro at hvis ingen har meldt seg innen når fristen går ut kl 24.00, så er boligen din. Men så enkelt er det ikke.

Hvor ofte blir boliger tatt på forkjøpsrett?

Forkjøpsretten brukes ofte!

Boligmarkedet er i dag hett. I enkelte områder av landet skjer det derfor at forkjøpsretten benyttes ganske ofte. I august 2016 meldte OBOS at 44 prosent av boligene solgt i boligbyggelaget i OSLO ble solgt på forkjøpsrett.

Kan selger avslå forkjøpsrett?

lovens § 10. Aksepteres tilbudet, er selger forpliktet til å selge. Avslås tilbudet, kan eieren selge eiendommen på samme eller strengere vilkår (dvs. blant annet til samme eller høyere pris) uten hinder av forkjøpsretten innen to år.

Hva er lovbestemt forkjøpsrett?

Ein løysingsrett som berre kan gjerast gjeldande når eigedomen vert avhend eller skiftar eigar på annan måte, er kalla forkjøpsrett.

Kan man arve OBOS leilighet?

Det er mange som overfører OBOS-boligen sin til noen i nær familie. Overføring kan gjøres i forbindelse med dødsfall der gjenlevende ektefelle skal overta eierskapet, og du kan også overføre boligen til søsken, partner eller ektefelle, eller til egne eller ektefelles barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre.

Kan man eie mer enn en OBOS leilighet?

Hovedregel. OBOS ønsker at flest mulig av medlemmene skal få oppfylt sitt ønske om å eie en egen bolig. Derfor er hovedregelen at du ikke kan eie mer enn én bolig i et borettslag tilknyttet OBOS.

Kan jeg leie ut min OBOS leilighet?

Du kan i utgangspunktet fritt selge eller leie ut boligen din, men det finnes noen unntak i borettslagsloven. Hovedregelen for borettslag er at boligen være primærboligen din, og at ingen kan eie mer enn én. OBOS-boligen din kan kjøpes på forkjøpsrett av andre beboere i borettslaget og av OBOS-medlemmer.

Kan man gi bort OBOS medlemskap?

Hvem kan du overføre medlemskapet til? Du kan overføre medlemskapet ditt til, eller bytte med, ektefelle, samboer (dokumentert siste to år), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller ektefellen din.

Kan man arve ansiennitet?

Ingen kan arve lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

Hvor mye koster OBOS i året?

Et OBOS-medlemskap koster 200 kroner i året. Ved innmelding betaler du også et engangsbeløp på 300 kroner, som er en lovpålagt andelskapital. Det vil si at du betaler 500 kroner ved innmelding og deretter 200 kroner hvert år.

Hvor mange ganger kan man overføre OBOS medlemskap?

Du kan bruke den så mange ganger du vil, så lenge det går minst tolv måneder mellom hver gang. Hvis du ikke har behov for medlemskapet og ansienniteten din, så kan det overføres til en i nærmeste familie.

Kan man selge OBOS leilighet privat?

Når du skal selge OBOSbolig, vil du måtte informere om dette til OBOS selv. Informasjonen som følger gjelder boliger tilknyttet OBOS. Tilhører boligen din et annet boligbyggelag må meldinger sendes til den adressat som fremkommer i brev fra forretningsfører/boligbyggelaget.

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett er en rett til å kjøpe en borettslagsleilighet til samme pris som høyeste bud, uten at du trenger å være med i budrunden. Forkjøpsretten må være nedfelt i borettslagets vedtekter. Den kan brukes av eksisterende andelseiere i borettslaget og andre medlemmer av boligbyggelaget.

Hva er min OBOS ansiennitet?

Som OBOS-medlem opparbeider du deg ansiennitet fra datoen hvor innbetaling er registrert på OBOS sin bankkonto. Ansienniteten kan brukes ved kjøp av bolig – enten du ønsker å tre inn i høyeste bud for en brukt bolig, eller å kunne stå fremst i køen når helt nye boliger legges ut for salg.

Leave a Comment