Hvordan kan jeg bestille time hos UDI?

Dette gjelder de aller fleste søknader:
  1. Logg inn.
  2. Finn riktig søknad.
  3. Trykk «Gå til Søknad» for å komme til kvitteringssiden for søknaden.
  4. Trykk «bestill time» og velg en ledig time i kalenderen.

Hva UDI står for?

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal sette i verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen. UDI skal legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge.

Hvordan tipse UDI?

Du kan ringe oss på telefon 23 35 15 00 og fortelle at du har et tips, så vil du bli satt over til noen du kan snakke med. Du kan være anonym, hvis du ikke ønsker å oppgi navnet ditt.

Hvordan kan jeg bestille time hos UDI? – Related Questions

Kan man bli fratatt norsk statsborgerskap?

Norske statsborgere kan bli løst fra statsborgerskapet sitt etter søknad. Norske borgere med dobbelt statsborgerskap som er straffet for alvorlige handlinger og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser fradømmes det norske statsborgerskapet.

Kan man miste norsk pass?

Hvis du i søknaden din har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller bevisst holdt tilbake informasjon som hadde stor betydning for at søknaden din ble innvilget, kan du miste det norske statsborgerskapet.

Kan man ringe UDI?

Du kan ringa oss på telefon 23 35 15 00 og fortelja at du har eit tips, så vil du bli sett over til nokon du kan snakka med.

Hvordan kan jeg skrive klage til UDI?

Hvordan skal du klage?
  1. Skriv et brev der du forklarer hvilket vedtak du klager på og hvorfor du mener at vedtaket du har fått er feil.
  2. Skriv under på brevet.
  3. Skann eller ta bilde av det signerte brevet og last det opp i vårt skjema for ettersending av dokumenter til UDI.

Hva skal til for å få permanent oppholdstillatelse?

Krav for å få permanent oppholdstillatelse

Du må ha hatt sammenhengende opphold i Norge de siste tre årene. For noen grupper er det et krav at du har oppholdt deg sammenhengende i Norge de siste fem årene. Du må ha hatt oppholdstillatelser som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Hvor lenge kan utlendinger bo i Norge?

Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Er det lov å ha 2 statsborgerskap?

Fra og med 2020 av er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Dette gjelder både for personer som allerede er norske og for personer som søker om norsk statsborgerskap. For at man skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet man er statsborger av godta dette.

Hvor mye koster det å søke om norsk statsborgerskap?

Statsborgerskap
Type søknadGebyr
Søknad om norsk statsborgerskap for voksne6 500,-
Melding om å tilbake norsk statsborgerskap for voksne (ny ordning fra 2020)3 200,-
Søknad om norsk statsborgerskap for barn under 18 år0,-
Melding av norsk statsborgerskap for barn under 18 år0,-

Hvor lenge kan man bo i utlandet uten å miste statsborgerskapet?

Du kan ikke bo i utlandet i mer enn to år

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet. Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Kan NAV finne ut om du er i utlandet?

Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser, og se om bankkortet brukes på en strandpromenade i varmere i strøk.

Kan man flytte til Spania med uføretrygd?

VARMERE STRØK: Du kan flytte til Spania eller Thailand hvis du får utbetalt uføretrygd eller alderspensjon fra NAV. Men det er viktig at du sjekker med NAV lokalt eller NAV Internasjonalt om du kan ta med deg ytelsen utenlands før du reiser.

Leave a Comment