Hvordan kan jeg kontakte Posten?

Det kan tas Posten kontakt via ring til sentralbord på + 47 23149000 med åpningstider Mandag-Fredag fra kl 9 på morgen til kl 16 norsk tid. Chat er tilgjengelig på Posten nett hjemmeside fra Mandag til Fredag, kl 8 på morgen til kl 5 i kveld, norsk tid.

Hva er Talerobot?

Talerobot er et gratis supplement til våre alarmkunder og sørger for umiddelbar varsling av alarm når noe skjer, uten at du mister den menneskelige kontakten. Du kan til enhver tid kontakte oss via ulike tastevalg hvis du trenger hjelp underveis.

Hvilke dager kommer Posten 2022?

Motta post og pakker

Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Gjelder også for deg som har landpostbud. Har du postboks leverer vi alle virkedager; mandag–fredag.

Hvordan kan jeg kontakte Posten? – Related Questions

Hvor sent kommer Posten?

Du velger hvilken dag du vil ha pakken, og den leveres hjem på døren mellom kl. 17 og 21 i byer og tettsteder*. For resten av landet skjer leveringen mellom kl. 8 og 17.

Er Posten og Bring det samme?

Posten er vårt tilbud til det norske folk. Posten leverer pakker og brev til privatpersoner i hele Norge. Bring er vårt tilbud til det nordiske markedet. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge.

Hva skjer hvis man ikke er hjemme når Posten kommer?

Dersom sendingen ikke kan leveres, blir den fraktet til ditt hentested. Du varsles om dette via SMS, e-post eller hentemelding i postkassen.

Hvem driver Posten?

Posten Norge AS er et statlig heleid aksjeselskap, og er morselskapet i Posten Norge-konsernet. Konsernets eierstyring og selskapsledelse er basert på og i henhold til norsk lov og den norske stats til enhver tid gjeldende eierpolitikk.

Kommer det pakker i Posten på lørdager?

PostNord kjører ikke på lørdager. Du vil likevel både kunne hente og levere pakke ved lørdagsåpne ut- og innleveringssteder. PostNord kjører pakker alle dager hele året, med unntak av lørdager, søndager og helligdager.

Når kommer Posten PostNord?

PostNord kjører pakker alle dager hele året, med unntak av lørdager, søndager og helligdager. Om det passer best for deg å hente eller sende pakke på lørdag vil dette likevel være mulig, da våre inn- og utleveringssteder er lørdagsåpne.

Hvor mange dager tar det med Posten?

Veiledende leveringstid for all post er to til tre virkedager i hele Norge. Post leveres annenhver dag til din postkasse.

Når legger Posten ned?

Ski Postkontor er et av 25 postkontorer i Norge som innen utgangen av 2022 blir lagt ned og erstattet med flere Post i butikk og pakkebokser.

Hvorfor kommer Posten på søndag?

– Litt avhengig av hvor man bor, så stemmer det at vi distribuerer reklame på søndager, forteller pressesjef i Posten Kenneth Tjønndal Pettersen. Det er utelukkende reklame som kjøres ut på søndager og det genererer inntekter for Posten ettersom dette gjøres på oppdrag for andre.

Hvor lenge ettersender Posten?

Videresending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når videresendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender. Videresending av post kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på Postens nettsider.

Kommer det post på lørdager?

Den totale postmengden faller med 6-7 prosent i året. Endringen i postloven innebærer også at de røde og gule postkassene der du kan levere brev, heller ikke vil bli tømt i helgene. Pakkepost kan fortsatt hentes på postkontorer og Post i butikk på lørdager.

Når kjører Posten ut fra terminal?

Det kan ta 1–4 dager avhengig av strekning og transportmåte. Skal pakken kjøres ut, vil den normalt kjøres ut samme dag som den er registrert ankommet på terminal. Skal pakken leveres ut fra et hentested, vil den være tilgjengelig der neste dag etter ankommet terminal.

Hva skjer med post som ikke kommer frem?

Ved forsinkelse av registrert postsending plikter Posten bare å yte erstatning dersom det er betalt et særlig vederlag for at postsendingen skal komme raskt frem, eller for at den skal komme frem til særskilt avtalt leveringstidspunkt eller leveringsperiode.

Hvor lenge blir en pakke liggende på Posten?

Hentefrister for pakker

Hentefristen for pakker (MyPack Collect og MyPack GO) er satt til 7 dager. Det betyr at pakken går i retur etter syv dager hvis ikke avsender eller mottaker selv velger å forlenge fristen.

Hva gjør man med en pakke man ikke har bestilt?

Forbrukerombudets Hovde Skjelbostad sier at dersom man har mottatt en pakke i posten, som man ikke har bestilt, så bør man protestere skriftlig på kravet. – Vi anbefaler at du protesterer skriftlig til den næringsdrivende, og ber om dokumentasjon for den avtalen de mener å ha inngått med deg.

Hvem sitt ansvar er det når pakken ikke kommer?

Posten har ansvaret for pakken fram til den er utlevert til mottakeren. Hvis pakken forsvinner underveis pga feil som de har gjort, så sier Postloven §28 at de må betale erstatning.

Leave a Comment