Hvordan skrive et formelt brev?

Skriv: Formelt brev
 1. Ditt navn og adresse. Fornavn Etternavn Gateadresse Postnummer og -sted.
 2. Dato for når brevet er skrevet. Skriv datoen på egen linje, og høyrestill den i dokumentet ditt før du sender brevet.
 3. Mottakers navn og adresse.
 4. Overskrift.
 5. Orientering av hva saken gjelder.
 6. Avslutning og underskrift.

Hva skal et brev inneholde?

Først og fremst har det et spesifikt oppsett, med avsender, mottaker, dato, overskrift og signatur. I tillegg har brevet en innledning, hoveddel og en slutt – på samme måte som en artikkel. Formelle brev inneholder ofte også vedlegg, som for eksempel en tekstfil eller bilder.

Hva er formelt brev?

Slike brev blir ofte brukt til å kommunisere, gi informasjon, påvirke eller til å spørre om noe. Alle får bruk for å skrive upersonlige eller formelle brev før eller senere, enten vi må søke en jobb eller skrive til et forsikringsselskap, til likningskontoret, til en advokat eller hva det måtte være.

Hvordan skrive et formelt brev? – Related Questions

Hvordan skrive en formell e-post?

Skikk og bruk i formelle e-poster

Skriv hovedbudskapet først, og unngå å ta opp mange temaer i én e-post. Skriv klart og konsist, med korte avsnitt og oversiktlig oppsett. Bruk gjerne mellomtitler. Unngå å bruke store bokstaver for å framheve noe.

Hva kjennetegner et brev?

Brev er en skriftlig meddelelse av privat eller offisiell karakter som blir sendt i posten eller med bud. Ordet brev brukes også om en metode for å formidle budskap.

Skal man skrive avsender på et brev?

Alle sendingene skal ha samme avsender og en fullstendig norsk avsenderadresse (returadresse).

Hvor skriver man adresse på brev?

Avsenderadresse bør stå på baksiden av sendingen. Videre er det en rekke varianter når det gjelder plasseringen av postnummeret i en adresse. Den vanligste plasseringen av postnummeret er foran poststedet, for eksempel 53225 Bonn.

Hvordan å slutte et brev?

Med vennlig hilsen, Hilsen, Med vennlig hilsen – Med vennlig hilsen – Dette er de enkleste og mest nyttige bokstavene som skal brukes i en formell forretningsinnstilling. Disse er passende i nesten alle tilfeller, og er gode måter å lukke et følgebrev eller en forespørsel på .

Hva vil det si at noe er formelt?

Formell kan bety noe som følger de vedtatte former, som er bundet av formene, for eksempel «han er meget formell». Noe som er formelt, stemmer med en viss form, visse vedtatte regler, læresetninger, forskrifter, bestemmelser eller lover, for eksempel «et formelt riktig bevis».

Hvordan å slutte et brev?

Med vennlig hilsen, Hilsen, Med vennlig hilsen – Med vennlig hilsen – Dette er de enkleste og mest nyttige bokstavene som skal brukes i en formell forretningsinnstilling. Disse er passende i nesten alle tilfeller, og er gode måter å lukke et følgebrev eller en forespørsel på .

Hvordan skrive brev til kommunen?

Sørg for at du er presis i språket og definer klagen din godt. Det er også viktig at du får med rett informasjon om deg og innsatsen du klager til. Dobbeltsjekk at adressen er riktig, og identifiser saken din med fullt navn og eventuelle referansenummer.

Hvordan skrive hilsen?

Rent grammatisk er det helt i orden å skrive «Med vennlig hilsen». Flertall bruker vi normalt ikke i selve hilsenen. Mange har lært at det eneste riktige er å velge enten «Med hilsen» eller «Vennlig hilsen», ikke noe annet. Den som vil være helt trygg og ikke risikere kritikk fra noen, kan gjerne følge denne skikken.

Hva kan jeg skrive istedenfor jeg?

I noen fag advares det sterkt mot å bruke ordet «jeg». Da kan du bli nødt til å skrive om, og bruke «man», «vi» eller passiv form.

Hva skrive om seg selv?

Her er noen tips til hva som bør inkluderes i en presentasjon av seg selv:
 • Kort presentasjon om deg selv og bakgrunnen din (alder, bosted, utdanning etc.)
 • Fortell litt om tidligere arbeidsoppgaver du har mestret godt.
 • Fokuser på hvilken kompetanse du innehar.
 • Fortell om hvorfor du er motivert for jobben.

Hvordan skrive et bra kort?

Korte ord er best
 1. Skriv om noe interessant.
 2. Kutt bort alt unødvendig dill.
 3. Bruk punktum.
 4. Varier med korte og litt lengre setninger.
 5. Korte avsnitt.
 6. Korte ord.
 7. Unngå fremmedord og faguttrykk hvis mulig.
 8. Unngå passivt språk – Ikke skriv «Vi viser til det foreliggende dokumentet» når du like gjerne kan si «dette dokumentet».

Hvordan starte en tekst?

I innledningen forteller man leseren hva som kommer:
 1. Først presenterer man tema.
 2. Hvis behov avgrenser man deretter temaet, og kommer fram til problemstillingen.
 3. Til slutt sier man noe om oppgavens oppbygging.

Hva er en god tekst?

Det betyr at teksten må være ryddig og organisert, både når det gjelder innhold, struktur og ytre oppsett. Teksten må deles opp i avsnitt, det bør være en innledning, en hoveddel og en avslutning. Dessuten bør leseren ha en følelse av at teksten er planlagt og gjennomtenkt og at den innbyr til lesing.

Hvordan skriver man en god innledning?

Innledning. Innledningen skal både gi oversikt over oppgaven som helhet og være en appetittvekker for leseren. Det kan være lurt å gå gjennom innledningen helt til slutt, slik at det blir god sammenheng mellom den og avslutningen (konklusjonen).

Hvordan bli god til å skrive?

10 tips til deg som vil skrive en god tekst
 1. Definer mål, budskap og målgruppe.
 2. Skriv kort og server hovedpoengene dine tidlig i teksten.
 3. Gi leseren pauser i teksten.
 4. Hjelp leseren til å forstå tall.
 5. Hjelp leseren med å se for seg poengene dine.
 6. Bruk eksempler.
 7. Ikke hikk.
 8. Vær konkret.

Leave a Comment