Kan jeg jobbe til jeg er 72 år?

Bedriften må aktivt innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år. Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.

Hva betyr 15 års aldersgrense?

En film med 15årsgrense kan ha angstskapende stemning, og inneholde realistiske innslag av katastrofer, krig, omsorgssvikt eller overgrep. Skrekkfilmer, filmer med drap eller detaljerte seksuelle skildringer får normalt 15årsgrense. Unge ned til 12 år kan se filmen i følge med foreldre/foresatte.

Hva har 21 års aldersgrense?

Du er myndig og har alle rettigheter. Du har stemmerett ved valg. Du bestemmer selv i personlige og økonomiske saker. Du kan ta førerkort for bil og tung motorsykkel (etappevis erverv), samt lastebil og vogntog under spesielle omstendigheter.

Kan jeg jobbe til jeg er 72 år? – Related Questions

Er det lov å ha 23 års grense?

23årsgrense på utesteder – ulovlig aldersdiskriminering

Diskrimineringsnemda avgjorde i en avgjørelse fra mars 2020 at et utesteds nedre aldersgrense23 år er ulovlig.

Kan 18 åringer drikke 40?

Drikkevarer med opp til 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 18 år. Dette kan for eksempel være øl, lettøl, rusbrus eller vin. Drikkevarer med mer enn 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 20 år. Dette er brennevin.

Hvor gammel er du når du er myndig?

I Norge er man myndig hvis man er fylt 18 år og ikke helt eller delvis er fratatt den rettslige handleevnen, ifølge vergemålsloven § 2. Før 1969 var myndighetsalderen 21 år, og fra 1969 til 1979 var den 20 år. Den som ikke er myndig, er umyndig.

Hva er den høyeste aldersgrense?

Aldersgrensen for å kjøpe alkohol i Norge er 18 år for drikkevarer med alkoholprosent opp til 22%, og 20 år for drikkevarer med alkoholprosent over 22%. Dette står i alkoholloven § 1-5.

Når er man lovlig?

18 år. Når du fyller 18 år har du lov til det meste. Det finnes noen få unntak, blant annet har du ennå ikke lov til å kjøpe sprit, men ellers har du lov til å kjøpe øl og vin på vinmonopolet. Du har også lov til å ta lappen til bil og vanlig motorsykkel og du kan gå på jakt alene.

Hvor gammel er en voksen på kino?

18 år – absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang. Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted. Vi håper at vårt publikum respekterer og forstår at dette er et reglement som må følges.

Kan en 12 åring se smile?

Denne filmen har en gjennomgående angstskapende stemning. Den inneholder nærgående og blodige skildringer av drap og selvmord. Filmen får derfor aldersgrense 15 år.

Kan barn se Spiderman?

Filmen inneholder flere intense actionscener med kamphandlinger og vold. Disse foregår i et fantasiunivers. Filmen får derfor aldergrense 12 år.

Hvem kan se 12 års grense?

Filmer og programmer kan også få 12årsgrense hvis de har gjennomgående grov dialog og humor. Filmer som får 15-årsgrense kan inneholde realis- tiske, autentiske eller nærgående skildringer fra krig, katastrofer og terrorhandlinger.

Hvorfor er det 13 års grense på snapchat?

Det er 13 års aldersgrense på tjenester som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok og andre sosiale medier fordi man ikke vil at de skal samle inn personlig informasjon om deg som barn. Er du under 13 år kan du likevel opprette en profil på sosiale medier om foreldrene dine sier det er greit.

Er det lov med 25 års grense?

Etter en endring av likestillings- og diskrimineringsloven sommeren 2017 har Diskrimineringsnemnda slått fast at urimelige og usaklige særaldersgrenser på 23/25 år så vel som øvre aldersgrenser i utelivsbransjen er ulovlige.

Er man barn om man er under 18?

Ifølge FNs barnekonvensjons artikkel 1 og internasjonal rett er alle mennesker under 18 år barn i juridisk sammenheng.

Kan man ha 3 foreldre?

I dag kan et barn ha maksimalt to juridiske foreldre. – Det er ikke alltid de biologiske foreldrene holder sammen gjennom barnets oppvekst. Kanskje får foreldrene nye partnere som blir omsorgspersoner for barnet. Da er det naturlig at de også kan få foreldrerettigheter hvis de og barnet ønsker det, sier Thun.

Kan 15 åringer være alene hjemme?

Det er ikke noen fastsatt “aldersgrense” på det å være alene hjemme. Dette er noe ungdommens foreldre må bestemme. Det er ikke alle foreldre som er komfortable med å la sin 14-15 år gamle sønn eller datter være alene hjemme i helgene, og de kan ha gode grunner til det.

Er det lov å få barn med søsken?

Ikke i nær slekt.

Partene som skal gifte seg må ikke være i nær slekt. Dette betyr søsken, eller slektninger i rett opp eller nedstigende linje (dvs. foreldre og barn).

Har foreldre rett til å ta mobilen din?

Det hadde nok foreldrene dine også blitt og, dersom noen tok fra dem deres mobiltelefoner. Men i forhold til det du spør om – om de har rett til å ta den – så er svaret ja. Dette står det om i barneloven, en lov som handler om foreldres plikt til å gi god omsorg til barna sine – helt frem til de er 18 år.

Leave a Comment