Kan man dra til hudlege uten henvisning?

For å gå til en offentlig hudlege MÅ du ha henvisning fra fastlegen eller en annen lege. På grunn av den offentlige subsidieringen vil egenandeler pasienten betaler som oftest være ganske begrenset. Offentlige hudleger kan ha relativt lange ventetider.

Er hudlege gratis?

Her på helsenorge.no står det; “Normalt gjelder de samme reglene for egenandeler og egenbetaling hos fastlegen som hos legespesialisten, dersom legespesialisten har en avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.” Hvis hudlegen du skal til har driftsavtale, skal timen være gratis.

Hvor lang ventetid på hudlege?

Vanlig ventetid hos en hudlege er tre til tolv måneder.

Kan man dra til hudlege uten henvisning? – Related Questions

Når bør man gå til hudlege?

Huden kan forandre seg når den blir utsatt for mye sol. Det er viktig å sjekke føflekker og andre endringer i huden både før og etter at huden skal bli utsatt for solstråler. Dersom du finner en ny eller gammel føflekk som forandrer seg, bør du oppsøke lege.

Hvordan kan hudkreft se ut?

Forandringer i huden kan forekomme overalt på kroppen, men oppstår som regel i der man er særlig eksponert for sol. Vanlige symptomer ved hudkreft kan være: ru, eksemlignende, rød eller skjellende hud eller sår som ikke gror. en hudfarget eller lyserød liten klump eller knute, som også kan flasse, klø og være øm.

Hvor lenge må man vente på henvisning?

Svar på henvisning

Behandlingssted som har mottatt din henvisning skal innen 10 dager vurdere om du har rett til utredning og/eller behandling hos spesialist. Du vil motta et brev fra behandlingsstedet med informasjon om du har blitt vurdert til å ha rett til helsehjelp eller ikke.

Kan man gå direkte til hudlege?

For å til en offentlig hudlege MÅ du ha henvisning fra fastlegen eller en annen lege. På grunn av den offentlige subsidieringen vil egenandeler pasienten betaler som oftest være ganske begrenset. Offentlige hudleger kan ha relativt lange ventetider.

Hvor lang tid før man får henvisning?

Ventetid for svar på henvisningen

Når spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen din har de to frister å forholde seg til: De skal vurdere henvisningen og svare innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, har du rett til raskere vurdering.

Hvor lang tid varer en henvisning fra legen?

Reglene går i korthet ut på at pasienter må ha henvisning fra lege for å få trygderefusjon for behandling hos spesialist. Henvisningen er gyldig i ett år, og må følgelig fornyes hvis man har en kronisk sykdom.

Hvor mye koster henvisning?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin261 kroner395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud58 kroner​57 kroner
Laboratorieprøver59 kroner

Kan lege nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Kan fastlege henvise til Aleris?

Alle som ønsker behandling på offentlig avtale trenger en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene hos Aleris eller kontakt din fastlege. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du henvises til Aleris.

Har Volvat avtale med det offentlige?

Volvat Medisinske Senter har avtaler med flere offentlige helseregioner om behandling innen ulike fagområder og diagnoser, og er godkjent av Helfo for behandling innen enkelte fagområder.

Kan privat lege gi henvisning?

Offentlige behandlingssteder og mange private har rett til å vurdere henvisninger og tildele rett til nødvendig helsehjelp med en frist.

Kan jeg få legetime uten fastlege?

Hvis du trenger akutt helsehjelp kan du også kontakte legevakta i kommunen du bor i. Det går også an å forsøke å en legetime ved en av legesentrene i nærheten. Noen tar i mot pasienter på venteliste hvis det er behov.

Har ikke fastlege Trondheim?

Har du ikke skaffet deg fastlege enda kan du ved behov kontakte Øya Legesenter. De tar imot studenter som ikke har fastlege i byen. Legene skal alltid prioritere egne listepasienter først. Det kan skje at legene ikke har ledige akuttimer samme dag dersom de allerede har fylt opp ø-hjelpstimene med egne pasienter.

Hvor mye koster det å ikke møte opp til legetime?

Fra 1. januar økte regjeringen straffegebyret fra 700 kroner, til 1050 kroner. Altså koster det tre ganger så mye å glemme en avtale, som det gjør å møte opp. Endringen gjelder ikke for pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Hva gjør en når en ikke har fastlege?

Når du står på en liste uten fast lege, vil det som oftest være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret. I noen tilfeller må du bruke legevakt eller øyeblikkelig hjelp for å få nødvendig legehjelp.

Kan man gå til hvilken som helst lege?

Alle som bor i Norge har rett på fastlege.

Leave a Comment