Kan man få fastlege på Volvat?

Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov. Volvat er ikke en del av den offentlige fastlegeordningen, men et helprivatisert alternativ. Vi har kort ventetid og du trenger ikke henvsining fra annen lege for å komme til oss.

Er Volvat privat?

Volvat Medisinske Senter er et privatdrevet helseforetak i Oslo. Firmaet het opprinnelig Ring Medisinske Senter da det ble startet i 1985 som Norges første private sykehus og legesenter av lege Jens Moe. I dag er det del av den europeiske sykehuskjeden Capio.

Hva koster legevakt på Volvat?

Legevakt
Konsultasjon, inntil 30 min.1 750,-
Konsultasjon, inntil 60 min.2 300,-
25 % pristillegg etter kl. 16
40 % pristillegg helg (fra fredag kl. 16) / rød dag
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet

Kan man få fastlege på Volvat? – Related Questions

Kan man få sykemelding på Volvat?

Få hjelp med sykemelding

Legene hos Volvat kjenner godt til lov- og regelverket rundt sykemeldinger og trygdesystemet i Norge, og kan bistå arbeidstakere som av ulike grunner må bli sykemeldt fra arbeidet sitt. Volvat har større kapasitet enn mange offentlige legekontorer og kan ta imot pasienter på kort varsel.

Kan man bare møte opp på legevakten?

Du kan møte opp på legevakten og henvende deg i skranken uten å ringe først. Om du ønsker å ringe er det et felles nummer for hele landet: 116 117. Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell.

Hva koster det å gå på legevakten?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin261 kroner395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud58 kroner​57 kroner

Hva kan legevakten hjelpe med?

Ved sykdom eller skade, eller forverring av kjent sykdom, kan du kontakte fastlegen. Utenfor fastlegens åpningstid kan du ringe legevakten på 116 117, om det er noe som ikke kan vente til fastlegekontoret åpner. For at du skal få rett type hjelp ønsker mange legevakter at du ringer før du kommer til legevakten.

Kan man få resept hos legevakt?

Legevakten skriver bare ut resepter som gjelder den akutte behandlingen. Faste medisiner må man få resepthos sin fastlege. Dersom apotek er stengt, kan man kjøpe startdosen på behandling fra legevakten.

Når må man betale for lege?

Unge mellom 16 og 18 år skal betale egenandel hos legen. Aldersgrensene for betalingsfritak hos legen diskuteres med jevne mellomrom, og i mars 2017 reiste pasient- og brukerombudet spørsmålet om ungdommers egenandel på nytt. I 2010 ble egenandelsplikten opphevet for barn og unge mellom 12 og 15 år.

Hvor mye tjener en lege på en måned?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvor mye får en fastlege per pasient?

Basistilskuddet omtales ofte som «per capita» tilskuddet, og gir deg en tilskudd per pasient du har på listen. Per capita tilskuddet er per 1 januar 2021 på 499 kroner.

Hva er startlønn til lege?

I tillegg er det en egen minstelønn for stipendiater og spesialistkandidater, som per 1.15.2021 er på 491 200,- Utover det forhandles lønnen individuelt ved ansettelse, og de fleste medlemmer har høyere lønn enn minstesatsen.

Hvor mye tjener en kirurg?

Lønnsnivå – Kirurg

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Hvilken lege tjener best?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt.

Hvor mye tjener en lege i USA?

Til gjengjeld tjener leger i USA mer enn i Norge, oftest 1,2 – 2,4 millioner norske kroner etter endt spesialistutdanning.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva tjener en kirurg på sykehus?

Lønnsnivå – Kirurg

Den gjennomsnittlige årslønnen blir dermed omlag 750 000. Dette er gjennomsnittet for alle legeyrker, inkludert kirurger. Lønnsnivået vil variere mye etter spesialiseringer og hvor man jobber.

Leave a Comment