Kan man ha adresse til en postboks?

Dersom leietaker ønsker all post levert til postboksen, også den som er adressert til bolig-/besøksadresse, må det meldes adresseendring fra bolig-/ besøksadresse til postboksadressen. Adresseendring meldes på posten.no.

Når kommer posten til postboks?

Motta post og pakker

Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Gjelder også for deg som har landpostbud. Har du postboks leverer vi alle virkedager; mandag–fredag.

Hva menes med postboks?

Postboks er en boks på postkontoret for utlevering av post. Postbokser ble vanligvis montert i et større vegg-anlegg med åpning begge veier, og boksene kan ha ulike størrelser tilpasset mottakerens postmengde.

Kan man ha adresse til en postboks? – Related Questions

Hvordan hente pakke i postboks?

For å hente pakker i Pakkeboks bruker du Posten-appen. Du vil få beskjed når pakken er på vei og når den er klar til å hentes. Når du skal hente pakken din, bruker du appen til å åpne luken i automaten.

Hvordan fungerer Pakkebokser?

Pakkeboks lar kundene dine hente sine pakker litt nærmere der de bor eller ferdes, til alle døgnets tider. For å kunne hente pakker i Pakkeboks, trenger kunden en app. Posten-appen lastes ned og man registrerer seg med telefonnummer. Kunden vil så få beskjed når pakken er på vei og når den er klar til henting.

Hva er en postsending?

Hva er en postsending? Med postsending menes «brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 20 kg som er påført mottakerens navn og adresse eller annen entydig identifikasjon, herunder som er adressert i henhold til liste».

Hvilken tid på dagen kommer posten?

Levering på døren bestilt i nettbutikken

Du velger hvilken dag du vil ha pakken, og den leveres hjem på døren mellom kl. 17 og 21* i byer og tettsteder. For resten av landet skjer leveringen mellom kl. 8 og 17.

Hva betyr Co post?

Bruk av c/o-adresse

c/o står for care of (ta vare på). Det brukes hvis ditt navn ikke står på den postkassen som posten er adressert til.

Hvor lenge ettersendes post?

Videresending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når videresendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender. Videresending av post kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på Postens nettsider.

Hva skjer hvis jeg ikke melder flytting?

Hovedregelen er at man får et overtredelsesgebyr på ¼ rettsgebyr per dag utover svarfristen inntil maks 15 rettsgebyr. Det vil si inntil 60 dagers forsinket/unnlatt svar – maksimalt 16 950 kroner. Per 1.1.2018 utgjør ett rettsgebyr 1 130 kroner og ¼ rettsgebyr utgjør 282,50 kroner.

Er det ulovlig å åpne andre sin post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Er det lov å ha to adresser?

Du kan ikke ha flere folkeregistrerte bostedsadresser, men du kan legge til en postadresse uten at det endrer din folkeregistrerte bostedsadresse. Postadressen blir da brukt av Skatteetaten og de fleste andre statlige myndigheter. Du må selv melde adresseendring til Posten for at all posten din skal komme frem.

Kan ektefeller bo på ulik adresse?

Folkeregisteret kan vurdere å åpne opp for at ektefeller kan være registrert på ulike adresser. Det er unødvendig at huseiere må ta ut seperasjon eller skilsmisse for å tilpasse seg skattereglene. Det er flere gode grunner for at folk i lenger eller kortere perioder ønsker å bo adskilt.

Når du flytter må du gi melding til Folkeregisteret?

Flytte i Norge

Dersom du flytter i Norge, du melde flytting innen 8 dager.

Hvor lenge kan man ha midlertidig adresse?

Det følger imidlertid av folkeregisterforskriften § 5-1-1 at midlertidige opphold under 6 måneder ikke innebærer at man må melde flytting til folkeregisteret. Hvis man bor over halvparten av tiden hos kjæresten i løpet av ett år, må man altså melde flytting til folkeregisteret.

Hva regnes som bosted?

En person som flytter til en norsk kommune, registreres som bosatt når han eller hun har lovlig opphold i norsk kommune og har til hensikt å bli her i minst seks måneder. Opphold av minst seks måneders varighet regnes som bosetting, selv om oppholdet er midlertidig.

Er det lov å melde flytting til hytta?

Bor du på hytta mer enn 6 måneder i løpet av et år, skal du melde flytting. Dersom du vil bo på hytta mer enn 6 måneder i løpet av et år og ønsker å gjøre hytta til din permanente adresse, er det flere ting du må ta stilling til; reguleringer, kommunens regler og krav til helårsboliger.

Hvordan får jeg en co adresse?

Kan jeg melde adresseendring med c/oadresse? c/o betyr Care Of og skal benyttes hvis ditt navn ikke står på postkassen posten er adressert til. Hvis du ønsker å benytter c/o i adressen kan du skrive det i feltet for adresse.

Hva er midlertidig adresse?

Midlertidig ettersending brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen din. Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister. Skal du ikke tilbake, bør du bestille varig adresseendring.

Leave a Comment