Kan man ringe legevakten for spørsmål?

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Hvor mye koster det å gå til legevakten?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin261 kroner395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud58 kroner​57 kroner

Hva er 116 117?

Nå kan du ringe det sekssifrede 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg. NÅR DU TRENGER LEGEHJELP: HVEM SKAL DU RINGE? fastlegen din i åpningstiden. tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Kan jeg ringe legevakt?

Ved sykdom eller skade, eller forverring av kjent sykdom, kan du kontakte fastlegen. Utenfor fastlegens åpningstid kan du ringe legevakten på 116 117, om det er noe som ikke kan vente til fastlegekontoret åpner. For at du skal få rett type hjelp ønsker mange legevakter at du ringer før du kommer til legevakten.

Kan man ringe legevakten for spørsmål? – Related Questions

Når burde du ringe 113?

Når skal du ringe 113? Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Kan legen komme på hjemmebesøk?

Alle fastleger er ansvarlige for å tilby hjemmebesøk til listepasienter som ikke klarer å komme til legekontoret og å tilby helsehjelp til pasienter på listen som ikke selv søker hjelp, dersom vi får informasjon om at de har behov for dette.

Hvordan fungerer legevakten?

Legevakt er en tjeneste for øyeblikkelig helsehjelp når fastlege ikke er tilgjengelig der pasienten oppsøker legevakt/tilkaller legevakt ved akutt sykdom/skade når fastlege ikke er tilgjengelig. I de fleste tilfeller er det ikke legevakten, men fastlegen som følger opp pasienten i etterkant av legevaktbesøket.

Kan man ringe legevakt for resept?

Legevakten skriver bare ut resepter som gjelder den akutte behandlingen. Faste medisiner må manresept på hos sin fastlege. Dersom apotek er stengt, kan man kjøpe startdosen på behandling fra legevakten.

Kan man få sykemelding på legevakta?

Sykemelding og resepter fra legevakten

Allmenlegevakten sykemelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med. Skadelegevakten vil ofte sykmelde for hele den aktuelle skadeperioden.

Hva gjør du når du ikke har fastlege?

– Kommunen må ha en plan for allmennlegetjenesten, dette er spesielt viktig når de ikke klarer å ha nok fastleger. Planen bør si noe om legebehov i kommunen på kort og lang sikt, rekruttering og stabilisering av allmennlegetjenesten. Men det hjelper jo ikke den pasienten som må ha en time nå, sier Asmervik.

Har ikke fastlege Trondheim?

Har du ikke skaffet deg fastlege enda kan du ved behov kontakte Øya Legesenter. De tar imot studenter som ikke har fastlege i byen. Legene skal alltid prioritere egne listepasienter først. Det kan skje at legene ikke har ledige akuttimer samme dag dersom de allerede har fylt opp ø-hjelpstimene med egne pasienter.

Kan man bestille time hos legevakt?

Ring 116 117 før du oppsøker legevakten

Vurder alltid om behandling av din sykdom eller skade kan vente til du får time hos fastlegen. Ring legevaktnummer 116117 før du kommer på legevakten. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Hvem ringer man når man ikke har fastlege?

Ring legevakten på 116 117

Legevakten er døgnåpen, og tilbyr hjelp ved akutt sykdom, skader og kriser. Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Hvor lenge må man vente på legevakten?

Med rød hastegrad skal pasienten direkte inn til lege, med oransje skal de vurderes innen ti minutter, med gul innen en time, med grønn innen to timer og med blå blir de anbefalt å kontakte fastlege eller annen helsehjelp. Pasienter som får lav hastegrad, blir ofte informert om at ventetiden kan bli lang.

Kan man bestille legetime uten fastlege?

Privat alternativ til fastlege

Du er velkommen til å benytte allmennlege på Volvat som din faste lege eller bestille legetime sporadisk når du har behov.

Leave a Comment