Kan man ringe legevakten for spørsmål?

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Kan jeg ringe legevakt?

Ved sykdom eller skade, eller forverring av kjent sykdom, kan du kontakte fastlegen. Utenfor fastlegens åpningstid kan du ringe legevakten på 116 117, om det er noe som ikke kan vente til fastlegekontoret åpner. For at du skal få rett type hjelp ønsker mange legevakter at du ringer før du kommer til legevakten.

Hva er 116 117?

Nå kan du ringe det sekssifrede 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg. NÅR DU TRENGER LEGEHJELP: HVEM SKAL DU RINGE? fastlegen din i åpningstiden. tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Kan man bare møte opp på legevakten?

Du kan møte opp på legevakten og henvende deg i skranken uten å ringe først. Om du ønsker å ringe er det et felles nummer for hele landet: 116 117. Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell.

Kan man ringe legevakten for spørsmål? – Related Questions

Hva koster det å gå på legevakten?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin261 kroner395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud58 kroner​57 kroner

Kan man ringe 113 for råd?

Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Kan fastlegen si opp pasienter?

Ifølge leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Jan Emil Kristoffersen, kan du ikke det. – Leger med fastlegeavtale har ingen rett til å si fra seg ansvaret for en pasient som står på listen.

Hvor mye tjener en lege på legevakt?

Fastlønte fastleger tjener i snitt over 1 million kroner. I tillegg får legen beholde takster og egenandeler for arbeid på legevakt. Næringsdrivende fastleger har i snitt en bruttoinntekt på rundt 1,5 millioner kroner.

Kan man få sykemelding på legevakta?

Sykemelding og resepter fra legevakten

Allmenlegevakten sykemelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med. Skadelegevakten vil ofte sykmelde for hele den aktuelle skadeperioden.

Hvordan fungerer legevakten?

Legevakt er en tjeneste for øyeblikkelig helsehjelp når fastlege ikke er tilgjengelig der pasienten oppsøker legevakt/tilkaller legevakt ved akutt sykdom/skade når fastlege ikke er tilgjengelig. I de fleste tilfeller er det ikke legevakten, men fastlegen som følger opp pasienten i etterkant av legevaktbesøket.

Kan man bestille time hos legevakt?

Ring 116 117 før du oppsøker legevakten

Vurder alltid om behandling av din sykdom eller skade kan vente til du får time hos fastlegen. Ring legevaktnummer 116117 før du kommer på legevakten. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Kan legen komme på hjemmebesøk?

Alle fastleger er ansvarlige for å tilby hjemmebesøk til listepasienter som ikke klarer å komme til legekontoret og å tilby helsehjelp til pasienter på listen som ikke selv søker hjelp, dersom vi får informasjon om at de har behov for dette.

Hvor lang tid tar det hos legevakten?

Med rød hastegrad skal pasienten direkte inn til lege, med oransje skal de vurderes innen ti minutter, med gul innen en time, med grønn innen to timer og med blå blir de anbefalt å kontakte fastlege eller annen helsehjelp. Pasienter som får lav hastegrad, blir ofte informert om at ventetiden kan bli lang.

Hvordan få legetime fort?

du kan logge deg inn på helsenorge sine nettside for å bestille time og andre tjenester. Her står som regel også telefonnummeret oppført.

Kan legevakten ta røntgen?

Legevakten har også tilgang på sykehusets laboratorium for spesielle blodprøver herunder blodgasser, samt tilgang på radiologisk avdeling til røntgen.

Leave a Comment