Kan NAV hjelp med strømregning?

Hvis du har behov for økonomisk støtte til å betale strømutgiftene dine, kan det være aktuelt å søke om økonomisk sosialhjelp fra NAV. Når NAV-kontoret ditt vurderer søknaden din, kan de kreve at du søker om bostøtte fra Husbanken.

Hvor mye får jeg i støtte på strøm?

Strømstøtteordningen fungerer slik at du får tilbakebetalt 90 prosent* av gjennomsnittlig strømpris for ditt prisområde på det som overstiger 70 øre per kWh (eks. eventuell mva.)

Hvor mye dekker staten av strømregningen?

Staten dekker nå 90* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. Den gjennomsnittlig strømprisen for oktober 2022 endte på omtrent 141 øre/kWt** for de tre prisområdene i sør, inkludert moms.

Kan NAV hjelp med strømregning? – Related Questions

Hvem kan få støtte til strømregning?

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Ordningen gjelder også for boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har.

Hva betyr 90 prosent strømstøtte?

Staten dekker 90 prosent av den gjennomsnittlige strømprisen i løpet av en måned, men bare av den delen som overstiger 87,5 øre (70 øre pluss moms). For å gjøre det ekstra komplisert er strømstøtten på vinteren 90 prosent, mens den på sommeren bare er 80 prosent.

Hva koster en dusj med strømstøtte?

Spotprisen på strøm kan være 6 kr/kWh i utgangspunktet, men med 80–90 % strømstøtte blir snittprisen under 3 kroner per kWh. 25 liter vann til dusjing koster da under 3 kroner, ikke 30 kr.

Hva er vanlig å betale i strøm hver måned?

Hvis vi tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig strømpris er 50 øre, betyr det at den gjennomsnittlige månedsprisen (eksklusivt nettleie) på strøm er: For en gjennomsnittlig husstand: 1 333 kWh x 50 øre = 66 650 øre / 100 = 666,5 kroner. For en leilighet: 750 kWh x 50 = 37 500 øre / 100 = 375 kroner.

Kommer strømstøtte automatisk?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig.

Hvor stor del av strømregningen tar staten?

Hvis spotprisen på strøm er over 70 øre per kWh ex mva (87,50 øre per kWh ink mva), vil staten kompensere for 80/90 prosent av dette. Dette vil skje ved at selskapet som sender deg regningen vil ta hensyn til at staten dekker 80/90 prosent ut over 70 øre per kWh (eks mva).

Hvor stor er el avgiften?

I 2021 er ordinær avgiftssats fastsatt til 16,69 øre/kWh uten mva. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh utgjør dermed elavgiften 4 170 kroner mer år, inklusive merverdiavgift. For 2022 foreslo Solberg-regjeringen å redusere satsen til 15,41 øre/kWh (uten mva.).

Hva er påslag på strømregningen?

Påslag er et pristillegg som kraftleverandørene tar i tillegg til spotprisen. Påslag kan oppgis som et fastbeløp og/eller som et beløp per kWt, og er tatt med i strømkostnaden du ser hos oss.

Hvordan beregnes strømregningen ut?

Den totale strømkostnaden (forbruk) beregnes ved å gange antall kWh du har brukt i perioden med strømprisen for perioden og påslaget (om du har et påslag på strømavtalen). I tillegg kommer fastbeløpet (om du har et fastbeløp på strømavtalen).

Hva er vanlig å betale i strøm hver måned?

Hvis vi tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig strømpris er 50 øre, betyr det at den gjennomsnittlige månedsprisen (eksklusivt nettleie) på strøm er: For en gjennomsnittlig husstand: 1 333 kWh x 50 øre = 66 650 øre / 100 = 666,5 kroner. For en leilighet: 750 kWh x 50 = 37 500 øre / 100 = 375 kroner.

Hvor mye koster 1 kWh 2022?

Elektrisitetspriser
3. kvartal 2022Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter317,654,7
Kraftpris214,372,5
Nettleie29,55,7

Hva er gjennomsnitt på strømregning?

Gjennomsnittlig strømforbruk for våningshus: 30 997 kWh per år. Gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig: 25 776 kWh per år. Gjennomsnittlig strømforbruk for rekkehus: 17 090 kWh per år. Gjennomsnittlig strømforbruk for (blokk) leilighet: 10 899 kWh per år.

Hva trekker mest strøm i et hus?

60 prosent går til oppvarming. 15-20 prosent til varmtvann. 15 prosent til elektriske apparater. 10 prosent til belysning.

Hvordan redusere strømregning?

Vi har satt opp 10 smarte råd for lavere strømregning:
  1. Bli bevisst på hva som bruker strøm.
  2. Senk innetemperaturen.
  3. Del boligen i varme og kalde soner.
  4. Spar på varmtvannet.
  5. Styr strømbruken automatisk.
  6. Velg energieffektiv belysning og elektrisk utstyr.
  7. Isolering, vindtetting, vinduer/dører.
  8. Bytt oppvarmingskilde.

Hvor mye strøm bruker TV standby?

Våre resultater viser at den berømte flatskjermen trekker overraskende lite strøm. En 46-tommers LCD-skjerm fra Samsung, uten en tilgjengelig av/på-knapp, trekker bare rundt én watt i standby. Til sammenligning var strømforbruket 213 watt når den sto på.

Hvor mye koster det å steke en pizza?

Steke ferdigpizza

Det koster penger å lage mat. Å varme opp stekeovnen og deretter steke en pizza koster deg rundt 0,56 kr pr pizza.

Leave a Comment