Når åpner ølsalget i Trondheim?

§ 3. Salgstid for øl
Mandag – fredagkl. 09.00-20.00
Dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi Himmelfartsdagkl. 09.00-18.00
Jul-, påske- og pinseaftenkl. 09.00-15.00

Hvor lenge er øl salget åpent?

Ølsalg dagen før helligdager

På dager før søn- og helligdager skal salget som hovedregel opphøre klokken 15. Den enkelte kommunene kan imidlertid forkorte eller utvide dette, men det er aldri lov å selge alkohol etter klokken 20 på hverdager, og klokken 18 på lørdager, samt dager før helligdager.

Når stenger ølsalget 2022?

08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.

Når åpner ølsalget i Trondheim? – Related Questions

Når slutter de å selge alkohol?

Det følger av alkoholloven at salg av alkoholholdig drikk kan skje fra butikk fra kl 08.00 til kl 18.00. På lørdager og dager før helligdager skal salget stenge kl 15.00. Kommunen kan utvide salgstidene til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager og dager før helligdager.

Når stenger ølsalget på bar?

Skjenking av vin og øl kan skje fra kl. 08.00 til 24.00 på dager før vanlige arbeidsdager og fra kl. 08.00 til 01.00 på fredager og lørdager. »

Når stenger ølsalget på Kiwi i dag?

09.00 – 18.00 i store deler av landet. Noen kommuner, som Bergen, Trondheim og Tromsø, har avvikende regler og stenger ølsalget kl. 15.00. Vi anbefaler derfor å sjekke kommunens hjemmesider for åpningstider for salg av øl i den butikken du skal handle i.

Når er det lov å selge øl i butikk i Norge?

Innføring av aldersgrense på 18 år for salg og skjenking av vin, fruktvin og mjød. For salg og skjenking av øl ble det først satt aldersgrense i 1956 (18 år). Edruskapsloven, som hadde sitt grunnlag i innstillingen fra det regjeringsoppnevnte utvalget fra 1926, ble vedtatt.

Når stenger ølsalget 13 april 2022?

Åpningstider ølsalget påsken 2022

Mandag og tirsdag er ølsalget åpent som vanlig, men husk at ølsalget onsdag før påske stenger kl. 18.00.

Når åpner ølsalget i Oslo?

Skjenking av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 08:00 på hverdager og ikke før kl. 12:00 på søndager, helligdager og høytidsdager.

Når stenger alkoholsalget på Rema 1000?

08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.

Hvorfor kan man ikke kjøpe øl etter 20?

Tidene for salg av alkohol skal altså være med på å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Den preventive effekten er så klart viktig, for ikke alle klarer å holde kontrollen på sitt eget forbruk av alkohol, og ender som misbrukere.

Er det lov å selge lettøl på søndager?

Handelens Ølsalgsråd (HØR) skriver at lettøl kan selges i butikkens hele åpningstid – også på søndager, hvis det er åpent. Kravet er at både selger og kjøper må være fylt atten år. Ekspeditøren kan være yngre viss vedkommende er under veiledning/oppsyn av noen som er mer enn 18 år.

Er det lov å drikke alkohol på bussen?

Det er forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted. Dette forbudet følger av alkoholloven § 8-9 nr. 6 . Forbudet gjelder ikke det å frakte med seg alkohol.

Kan man drikke alkohol i taxi?

En taxi er et offentlig transportmiddel, derfor kan man bli både bøtelagt og anmeldt dersom man tar med seg alkohol inn i bilen. — Man ønsker å begrense alkoholforbruket og hindre at folk som drikker er til sjenanse, sier politiadvokat Kai Spurkland i Oslo politidistrikt.

Er det lov å prise ned lettøl?

Både kvantumsrabatter og spesielle tilbud på alkoholholdig drikk er forbudt.

Hvor mye lettøl for å bli full?

Blir en full av for mye lettøl? Lettøl inneholder opptil 2,5 % alkohol, så om man drikker mye eller fort nok kan man bli full. En mann på 75 kg som drikker 3 liter lettøl (med 2,5 % alkohol) vil få over 1 i promille. De aller fleste vil være tydelig beruset med 1 i promille.

Hvor mye øl er det lov å ta med?

Kvote for alkohol og tobakk:
VaretypeMengde
Brennevin/sprit/likør og lignende over 22 % til og med 60 %1 liter
Vin og lignende over 2,5 % til og med 22 %1,5 liter
Øl over 2,5 % (også sterkøl), eller rusbrus o.l. over 2,5 til og med 4,7 %2 liter

Kan en 17 åring servere alkohol?

§ 2-3. Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år, og den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.

Kan 18 åringer drikke 40?

Drikkevarer med opp til 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 18 år. Dette kan for eksempel være øl, lettøl, rusbrus eller vin. Drikkevarer med mer enn 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 20 år. Dette er brennevin.

Leave a Comment