Når åpner Osloveien?

Åpner sommer/høst 2023

januar. Hovedentreprenør Skanska har frist på seg til sommeren 2024 med å få ferdig vegprosjektet. Det er håp om å få anlegget ferdig rundt et halvt år før tida. For å få gjort jobben effektivt, kan det bli nødvendig å stenge Osloveien tre måneder ut over de 18 månedene som alt er godkjent.

Når er Osloveien stengt?

Osloveien blir stengt fra krysset mot Sluppen bru og nordover til Sivert Dahlens vei. Hovedentreprenør Skanska har frist på seg til sommeren 2024 med å få ferdig vegprosjektet. Arbeidet har hatt god og jevn framdrift, og derfor ser det nå ut til at veganlegget kan bli ferdig rundt et halvt år før tida.

Er Sluppen bru fortsatt stengt?

august åpner Sluppen bru og Oslovegen ut året. Fra januar 2022 og til juni 2023 blir det igjen stengt for biltrafikk. Planen er at trafikantene skal kunne ta den nye brua i bruk høsten 2023. Nydalsbrua med tilstøtende vegnett er et av de største prosjektene i Miljøpakken.

Hvor lenge er Sluppen bru stengt?

Stenger Sluppen bru til helga

17. februar 2022 — Fredag kveld stenger Sluppen bru for all trafikk, da en bruforskaling over veien skal demonteres.

Når åpner Osloveien? – Related Questions

Har sluppenbrua åpnet?

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet i oktober 2020. Brua skal stå ferdig i juni 2024, men håpet er åpning høsten 2023.

Kan man sykle over sluppenbrua?

Du kan gå/sykle via Sluppenbrua og Tempevegen inn mot Lerkendal og Midtbyen, evt. over Stavne bru om du skal i retning Ila. Stenginga gjelder langs rv 706 Osloveien fra rett nord for Sluppen bru til Sivert Dahlens veg (se kartet). Biltrafikken kan gå som normalt.

Er brua stengt?

Brua er åpen for all trafikk.

Hva betyr Sluppen?

Navnet Sluppen stammer fra Sluppen gård, og kommer trolig av sluppr, som betyr «vid kappe uten ermer», som sannsynligvis henviser til en utvidelse av Nidelva nedenfor gården. Navnet har også blitt skrevet Slup (1626) og Slupen (1667, 1723).

Hvordan komme seg til Sluppen?

I anleggsperioden betjener bussrute 19 Sluppen. Bussrute 20 vil gå innom Sluppen utenfor rushtiden. Alltid oppdatert ruteinformasjon finnes i AtBs ruteplanlegger. Alle som ønsker å benytte buss anbefales å laste ned appen til AtB.

Når åpner Bjørndalen?

Åpning sommeren 2023

I første omgang blir gang- og sykkelvegen bygd om, og det skal lages en snuplass for blant annet brøytebiler nord for den avstengte strekningen. Deretter bygges i praksis en ny veg før arbeidet starter med selve brukonstruksjonen. Ifølge den nye framdriftsplanen skal brua stå ferdig i juni 2023.

Er Bjørndalen skilt?

Bjørndalen skilles etter seks år.

Hvor kommer Ole Einar Bjørndalen?

Ole Einar Bjørndalen vokste opp på Simostranda i Modum. Oppvekstmiljøet var preget av en sterk interesse for skiskyting og langrenn.

Hvor kommer Ole Einar Bjørndalen fra?

Ole Einar Bjørndalen (fødd 27. januar 1974) er ein norsk skiskyttar frå Simostranda i Modum i Buskerud.

Hvor mye tjener Bjørndalen?

Formue på 70 millioner

NA24 erfarer at Bjørndalen i år vil ha en inntekt på mellom 7-8 millioner. 38-åringen har investert noe av pengene.

Hvem er gift med Bjørndalen?

Ole Einar Bjørndalen/Ektefelle

Leave a Comment