Når er Hurtigruten i Trondheim?

Finn ruteinformasjon
HavnAnkomstAvreise
Trondheim09:4512:45
Rørvik21:4022:00
Brønnøysund01:3501:45
Sandnessjøen04:3504:50

Hvor kjører Hurtigruta?

Hurtigruten, nå formelt kystruten Bergen–Kirkenes, er en skipsrute langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes, med gods, post og passasjerer. Totalt 34 havner anløpes, og en rundtur Bergen–Kirkenes–Bergen tar i underkant av elleve døgn.

Er det honnør på Hurtigruten?

Honnørrabatt – 50% rabatt:

Gjelder på reisebilletten. Rabatten gis personer som enten har fylt 67 år, er blinde eller minst 50% uføre som har trygd fra det offentlige eller fra et EØS-land.

Når er Hurtigruten i Trondheim? – Related Questions

Er mat inkludert på Hurtigruten?

En full drikkepakke er inkludert sammen med helpensjonen, samt alle måltider i à la carte-restauranten.

Hvor mye er honnørrabatt?

Honnør får følgende rabatter:

Enkeltbillett: 50 prosent rabatt. Periodebillett: ingen rabatt.

Når honnør?

Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjonskort og trenger derfor ikke honnørkort. Hvis du pensjonerer deg før du er 67 år, vil du først ha rett til honnørrabatt når du blir 67 år.

Hvor lenge varer honnørkort?

Eksisterende brukere trenger ikke bytte til nytt kort, da dagens honnørkort fortsatt vil være gyldig. Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjonskort og trenger derfor ikke dette honnørkortet.

Hva er honnørbillett ruter?

Honnørrabatt gjelder for: Alle som har fylt 67 år. Blinde/svaksynte. Personer som har fått utstedt honnørkort fra NAV (gjelder også EØS-borgere)

Hva er honnør kort?

Kort om honnørkort

Med honnørkort får du redusert billettpris på kollektive transportmiddel. Kortet gir også rett til honnørrabatt for ektefelle eller registrert partnar som reiser saman med deg, uansett alder.

Hvilke diagnoser gir rett til uføretrygd?

Du kan ha krav på uføretrygd fra NAV hvis du har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Diagnosene kan blant annet være:

  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  • Depressiv lidelse.
  • Aspergers syndrom.
  • Fibromyalgi.
  • ME.
  • Artrose.

Kan man bruke honnørkort på taxi?

Nei, men det kan hende du oppfyller krava til Tilrettelagt transport, også kjent som TT-kort.

Er ufør honnør?

Hvis du har en uføregrad på 50 prosent eller mer, har du rett på honnørkort . Du mister ikke retten til honnørkortet hvis du har inntekt ved siden av uføretrygden. Personer som er innvilget minimum 50 prosent uføretrygd fra NAV, vil automatisk få tilsendt honnørkort i forbindelse med vedtak om uføretrygd.

Hvor mye skatt er det på uføretrygd?

Må jeg betale skatt av uføreforsikringen? Av årlig utbetalt uførepensjon vil 20 % av det utbetalte beløpet være alminnelig skattepliktig inntekt. Skattesatsen for dette beløpet er p.t. 22 % (2021).

Hvor mange prosent får avslag på uføretrygd?

De siste tre åra har følgende antall personer fått avslag på søknad om uføretrygd fra Nav: 2019: 6697 personer. 2020: 5342 personer. 2021: 6499 personer.

Hvor lenge kan man gå på uføretrygd?

Utbetaling av uføretrygd varer frem til 67 år. Da går den over til alderspensjon. I tillegg til uføretrygden fra NAV vil mange en ekstra uførepensjon via arbeidsgivers forsikringsordninger.

Hvor mye får man i uføretrygd 2022?

I 2022 tilsvarer det 668 862 kroner. Det betyr at alle som tjener over denne summen har større gap mellom lønn i dag og utbetaling ved uførhet. Om du for eksempel tjener 12G, altså 1 337 724 kroner, vil uføretrygden du får fra staten bare være 33 prosent.

Hva er minste uføretrygd 2022?

Lever du sammen med en ektefelle, partner eller samboer, er minste årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarer i dag 296 529 kroner. Er du ung enslig, er minste årlige uføretrygd 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tilsvarer i dag 324 398 kroner.

Er uføretrygd permanent?

Uføretrygd er en permanent ytelse du får når du ikke kan jobbe fordi du er varig syk, skadet eller har et lyte.

Vil uføretrygden øke i 2022?

mai 2022. Grunnbeløpet er avgjørende for store grupper som uføretrygdede og de som mottar alderspensjon. Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 4,77 prosent.

Leave a Comment