Når er man student på toget?

Student. Er du heltidsstudent eller skoleelev under 30 år, kan du kjøpe billetter med studentrabatt. Rabatten utgjør 25% på alle billetter av typen Standard Refunderbar. Ved reise på studentbillett må du kunne framvise legitimasjon og enten skolebevis eller studentbevis med bekreftelse på betalt semesteravgift.

Hvor mye koster tog for barn?

Barn. Barn frå 0 til og med 5 år reiser gratis på alle billettar utanom Pluss og Pluss Refunderbar. Barn frå 6 til og med 17 år får 50 % rabatt på Enkeltbillett og Flex Refunderbar. Barn frå 6 til og med 17 år kan også kjøpe periodebillett med studentrabatt.

Når må man betale for barn på bussen?

Barn under 6 år reiser gratis. Barn fra 6 til og med 17 år betaler barnepris.

Når er man student på toget? – Related Questions

Er barn gratis på buss på 17 mai?

Husk også familierabatten 17. mai! Er du over 18 år og reiser med gyldig billett, kan du ta med inntil fire barn under 16 år gratis.

Når regnes man som voksen på tog?

Voksen: Passasjerer som er 18 år eller eldre. Barn 0–5 år. Barn 6–17 år.

Når er barn gratis ruter?

Barn under 6 år telles ikke med i antallet – de reiser alltid gratis.

Hva regnes som barn på buss?

På buss, Bybanen og nokre båtar blir ein rekna som barn frå dei har fylt 6 år og fram til dei fyller 18 år. Barn under 6 år reiser gratis. Innanfor ei sone koster barnebilletten 20 kroner. På dei fleste båtane er aldersgrensa for barn 4-16 år.

Kan barn få bot på buss?

På Ruters sider står det at barn og ungdom under 18 år vil bli ilagt et gebyr på 950 kroner dersom de ikke kan framvise gyldig billett under billettkontroll. Se lenke til Ruters side her .

Er det påbudt med barnesete i buss?

For barn under 3 år skal det være minst to godkjente sitteplasser eller minst to sitteplasser hvor det kan festes sikringsutstyr for barn under 3 år, dette følger av kjøretøyforskriften § 8-2 a. Kravet gjelder kun for busser registrert før 15. september 2012.

Når kan man slutte å bruke barnesete?

Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr kan barn under 150 og over 135 bruke ordinært bilbelte. Barn som er lavere enn 135 cm, skal bli sikret med sikringsutstyr som er tilpasset barnets vekt. Sjåføren har ansvaret for at barn under 15 år er lovlig sikret.

Hvor høy for å slutte med barnesete?

Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjente seter som er riktige for barnets vekt og høyde. Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent utstyr hvis det er tilgjengelig i bilen.

Kan barnesete stå i midten?

Sett alltid de minste i midten av bilen.

I tillegg er det best å la barnet sitte mest mulig sentralt i kupeen og i baksetet. Da er de lengst unna bilens mest utsatte del – fronten og best beskyttet ved sidepåkjørsler. Ikke alle kan sitte i midten. Når det er flere barn eller voksne i baksetet må noen sitte på siden.

Hvor er den tryggeste plassen i bilen?

Hvor er det tryggest å sitte i en bilkollisjon? Flere undersøkelser viser at den tryggeste plassen i bilen er setet færrest ønsker å sitte i – det midterste baksetet. En av de mest omfattende studiene på området ble gjort av forskere ved University of Buffalo i fjor.

Er bilpute godkjent?

Selv om bilpute er godkjent, gir dette en langt dårligere sikkerhet, spesielt ved sidekollisjoner.

Kan 4 åring sitte foran i bil?

Ekspertene har snudd, men med visse forbehold. Barn under 140 cm kan dermed sitte i forsetet i nyere biler når airbagen er slått av. Barna skal naturligvis være riktig sikret i bilstol – bakovervendt så lenge som mulig (gjerne lenger enn 4 år) og deretter i beltestol.

Når er det lov med beltestol?

Fra barnet er ca. 4 år kan det sitte i en såkalt beltestol. Det er en bilstol der barnet sikres med bilens belter, og ikke lenger belter som sitter fast i bilstolen. En beltestol vokser med barnet og har rygg og nakkestøtte som kan justeres oppover i takt med at barnet vokser.

Når kan man gå over til beltestol?

Gruppe 3 – beltestol

Dette er den bilstolen som barnet ditt kommer til å bruke lengst. Fra ca. 4 år og opp til det er 12 år.

Leave a Comment