Når kan man bestille legetime selv?

Barn fra 12 år kan selv bestille time hos fastlegen, uten at foreldrene trenger å vite om det. Det betyr at du som er 14 år, fint kan bestille time på egenhånd. Hva legen har taushetsplikt om og hva som eventuelt må sies til foreldre kan du lese mer om i artikkelen om helsepersonell og taushetsplikt.

Kan man bestille legetime på SMS?

Bestill time hos fastlegen din på nett

Enten via SMS, nettside eller appen vår som du kan laste ned fra Google Play eller App Store.

Kan man ringe fastlegen sin?

Bruk eventuelt helsenorge.no som mange fastleger også er tilknyttet. Du kan også ringe og bestille time. Da vil legesekretæren spørre deg om hva det gjelder for å vurdere hvor raskt du bør komme.

Når kan man bestille legetime selv? – Related Questions

Hvor mye koster det å gå til legen?

Eigendelar hos lege
LegeEigendel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt)10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt223 kroner

Når skal man ringe 116117?

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Kan man ringe 113 for råd?

Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Kan man bestille time hos legevakt?

Ring 116 117 før du oppsøker legevakten

Vurder alltid om behandling av din sykdom eller skade kan vente til du får time hos fastlegen. Ring legevaktnummer 116117 før du kommer på legevakten. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Hva skal man si når man ringer 113?

Når du ringer 113 vil personellet stille deg noen spørsmål for å kunne forstå situasjonen best mulig. Husk at de ikke kan se hva som har skjedd, så du må prøve å forklare så godt du kan. Vær ved den som trenger hjelpen, når du ringer slik at du kan undersøke det personellet på 113 ber deg om.

Hvordan sende melding til fastlegen?

Ved å logge inn kan du se brev og meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt. I innboksen har du oversikt over alle brev og meldinger du har fått og sendt på Helsenorge. Du kan også skrive melding til dine helsekontakter hvis de tilbyr digital dialog.

Hva gjør man når fastlegen ikke svarer?

Fastlegen har da en plikt til å ha kapasitet til øyeblikkelig hjelp, som skal muliggjøre time samme dag. Ved behov for legehjelp utenfor fastlegens kontortid vil man være henvist til å oppsøke legevakt. Legevakten skal benyttes når man ikke kan vente til fastlegens kontor igjen er åpent.

Når man ikke får hjelp av fastlegen?

Ring nærmeste legevakt gratis på telefonnummer 116 117 når fastlegen ikke kan nås.

Kan fastlegen nekte å henvise?

Så til selve spørsmålet ditt: Kan legen nekte å henvise deg. Svaret på dette er utvilsomt “ja”. Legens jobb er å vurdere om det er medisinsk indikasjon for å henvise deg, – akkurat som om det er grunn til å ta en blodprøve eller starte en behandling.

Har man krav på legetime?

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen? Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, har du krav på time samme dag. Er det ikke akutt, må du som regel vente litt, ifølge Øren. Kravet i fastlegeforskriften er at pasienten skal få hjelp innen fem virkedager.

Kan fastlegen sette ME diagnose?

Bare de fastlegene som er spesialister i allmennmedisin kan stille diagnosen på voksne. Utredning av barn og unge bør alltid gjøres av spesialist i barnemedisin, og det er spesialisten som stiller diagnosen.

Blir ikke tatt på alvor av legen?

Dersom et møte ikke fører til endringer kan du sende en skriftlig klage til legekontoret. Ombudet kan bistå deg med dette. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Hvis det er aktuelt kan du ringe 800 HELSE (800 43 573), eller gå inn på hjemmesiden www.helse.norge.no.

Kan fastlege sy?

Hos legen kan det tas enkle prøver som urinprøve, prøve av blodsukker og blodprosent, CRP, og for øvrig vil legen kunne sende prøver til analyse dersom det er nødvendig. – En fastlege vil også være i stand til å ta andre undersøkelse som EKG, og du kan regne med at han eller hun kan sy et lite sår.

Hva er en vanlig legetime?

En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter. Enkelte utredninger og prøver kan ta tid. Hvis det er avtalt at du skal gjøre noen undersøkelser i forkant av legetimen, er det viktig at du møter opp på legekontoret i god tid. Noen ganger er det behov for forberedelser til legetimen.

Kan man klage på fastlege?

Klage på lege, sykehus eller andre helsetjenester

Du kan sende en klage hvis du synes at du har blitt dårlig eller urettferdig behandlet i helsetjenesten. Klagen kan for eksempel være på: lege.

Hvor mange har ikke fastlege?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Leave a Comment