Når starter bålforbud 2022?

Norge har et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Når oppheves bålforbud?

Det generelle bålforbudet i skog og utmark oppheves 15. september. – Selv om det igjen er tillatt å gjøre opp bål, hviler det et stort ansvar på den enkelte for å unngå at det oppstår brann, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp.

Når er bålforbud i Norge?

På grunn av skogbrannfare er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Når starter bålforbud 2022? – Related Questions

Er det lov å grille i Kristiansand?

Vi minner om at mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Da er det ikke lov å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark.

Kan man grille i egen hage?

Grilling og bålbrenning i egen hage

Platen rundt passer nemlig ypperlig til all slags grillmat. Ved totalforbud er det tillatt å benytte bålpanne i egen hage så lenge du er forsiktig, ansvarsfull og oppmerksom. I egen hage gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten.

Er det bålforbud i fjæra?

Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann.

Er det lov å brenne bål i hagen?

tørt løv og gress etter raking i hagen kan brennes, forutsatt at det er egnet plass på tomt/eiendom for dette. OBS! Det kan være lokale forskrifter fra kommune til kommune. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du brenner.

Er det bålforbud i Sverige?

I Sverige har man ikke et generelt bålforbud under deler av året slik som i Norge. Under perioder av året kan kommuner, länsstyrelser (tilsvarer fylkesmennene i Norge) og brannvesenet innføre bålforbud i eget län/kommune.

Er primus lov når det er bålforbud?

Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men du er ansvarlig for å være aktsom og vurdere om det er trygt.

Er bålpanne åpen ild?

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Kan man tenne bål på fjellet?

Ikke tenn bål på bart fjell – det ødelegger fjellet

Varmen fra en engangsgrill kan også forårsake sprekker i fjellet, så det kan være greit å legge noen steiner under denne om du skal grille på svaberget. Bruk alltid allerede opprettede (lovlige) bålplasser om det finnes.

Kan man bruke stormkjøkken med bålforbud?

Kan vi bruke stormkjøkken under det generelle bålforbudet? Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Er det lov å grille i parken?

Lov å grille i parken

Da kan du bli glad for å høre at det er lov å grille i byens parker hele året. Dette må du passe på: Sett grillen på brannsikkert underlag. Sett aldri grillen rett på bakken.

Hvorfor må man aldri bruke rødsprit som tennvæske på et bål?

Rødsprit, whitespirit og bensin er væsker som flammer opp nærmest eksplosivt, advarer han. – Bruker du slike væsker som tennvæske på grill, kan det resultere i store brannskader på personer. Brannen kan også smitte over på hus.

Hvorfor er det ikke lov å brenne bål på svaberg?

Du skal aldri fyre bål eller tenne på en engangsgrill eller annen lav grill på svaberg. Varmen får den polerte overflaten (laget under istiden av is og smeltevann) til å sprekke opp.

Er det farlig med røyk fra bål?

Det er langt fra bare som sigaretter at røyk er farlig for helsa. Også røyk fra et bål inneholder mange giftige stoffer. Mat som er blitt brent – enten på bålet, i grillen eller på stekepanna – kan også den inneholde mye skummelt og kreftfremkallende.

Hvordan fyre opp bål ute?

Sørg for å ha rikelig med opptenning tilgjengelig. Tørre kvister, avispapir eller tennbriketter er alle gode alternativer. Ha en plan for hvordan du kjapt og enkelt kan slukke bålet om flammene sprer seg ut av kontroll. Ha nok kvist og ved til å holde bålet levende før noen eventuelt går for å hente mer brensel.

Leave a Comment