Når stenger ølsalget 2022?

08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00.

Hvor lenge kan man kjøpe øl i butikken?

Alkoholloven § 3-7 regulerer når det er adgang til å selge alkoholholdig drikk. Av bestemmelsen fremgår det at salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje i fra kl. 08.00 til 18.00, og fram til kl. 15.00 dager før søndager og helligdager (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag).

Når stenger barene i Trondheim?

§1: Åpningstider, jf.

(1) Serveringssteder uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet. (2) Skjenkesteder skal holdes lukket fra kl. 04.00 til kl. 06.00.

Når stenger ølsalget 2022? – Related Questions

Når stenger servering?

Skjenking av vin og øl kan skje fra kl. 08.00 til 24.00 på dager før vanlige arbeidsdager og fra kl. 08.00 til 01.00 på fredager og lørdager. »

Når stenger ølsalget i Stavanger?

§ 2-2 Salg og utlevering alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje frem til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søndager og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag hvor salg kan skje frem til kl. 20.00.

Hva heter Trondheim før?

Det opprinnelige navnet på byen var Nidaros, som betyr «byen som ligger ved utløpet (osen) av elva Nid», altså Nidelva. Under unionen med Danmark fikk byen navnet Trondhjem. Det er fremdeles mange som kaller byen for Trondhjem.

Når ble Trondhjem Trondheim?

Byens navn ble ved lov av 1. januar 1930 endret fra Trondhjem til Nidaros, som var det eldste navnet på byen. Men etter en bitter navnestrid ble Nidaros ved lov av 6. mars 1931 byttet ut med Trondheim.

Når stenger barene i Tromsø?

Hverdager fra klokken 08:00 til klokken 20:00. Lørdager og dager før helligdager fra klokken 08:00 til klokken 18:00. Dagen før Kristi himmelfartsdag fra klokken 08:00 til klokken 20:00. Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften fra klokken 08:00 til klokken 15:00.

Når må utesteder stenge i Oslo?

Utenfor sentrum. Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom klokken 01:00 og klokken 06:00. Uteserveringer i boligområder skal holde lukket mellom klokken 22:00 og klokken 06:00. Serveringssteder utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom klokken 03:30 og klokken 06:00.

Er det lov å skjenke alkohol i Oslo?

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan ikke skje før kl 08.00 på hverdager og ikke før kl 12.00 på søn-/hellig- og høytidsdager. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke skje før kl 13.00.

Når kan man servere alkohol i Norge?

4.4.2.1 Normaltid

Det innebærer at skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, kan skje alle dager mellom kl. 08.00 og 01.00, mens skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3, kan skje alle dager mellom kl. 13.00 og 24.00.

Hvem kan skjenke alkohol?

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven. Kravet om bestått kunnskapsprøve gjelder ikke dersom det søkes om bevilling for en enkelt anledning eller en ambulerende bevilling.

Er det lov å ta betalt for vann?

To unntak det kan avtales betaling for

Er det ikke installert vannmåler, kan det ikke tas betalt for vann og avløp.

Kan 16 åring selge øl?

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til noen som er under 18 år.

Leave a Comment