Hva er prisen på diesel i dag?

Diesel levert – Gjeldende listepris (frakt- og dropptillegg tilkommer)
ProduktPris eks. mva.
Produkt: DieselPris eks. mva.: 17,15
Produkt: AnleggsdieselPris eks. mva.: 14,28
Produkt: Anleggsbio HVO100Pris eks. mva.: 25,13
Produkt: HVO100Pris eks. mva.: 28,22

Hva er pumpepris?

Du betaler sjelden listepris for bensinen. Lokal konkurranse gjør ofte at de faktiske prisene på bensin (også kalt pumpeprisen) ligger under den offisielle listeprisen.

Hvilket land har dyrest diesel?

Sverige har nå verdens høyeste dieselpriser, melder Dagens Industri og viser til sammenligningsnettstedet Global Petrol Prices. Videre vises det til anbefalte priser på bemannede stasjoner i Sverige, som innebærer en oppjustering av dieselprisen med 15 øre til 21,72 svenske kroner pr. liter.

Hva er prisen på diesel i dag? – Related Questions

Hva koster 1 liter bensin i Russland?

Russland – bensinpriser: Prisoversikten er for perioden 22-august-2022 til 28-november-2022. Den gjennomsnittlige prisen for denne perioden er 51.66 (Russian Rouble), med en minimal verdi på 51.60 (Russian Rouble) d.

Russland Bensinpriser, 28-november-2022.

Russland BensinpriserLiterGallon
RUB51.600195.327
USD0.8483.210
EUR0.8213.108

Hva koster diesel i Russland?

Den gjennomsnittlige prisen for denne perioden er 54.17 (Russian Rouble), med en minimal verdi på 53.45 (Russian Rouble) d.

Russland Dieselpriser, 28-november-2022.

Russland DieselpriserLiterGallon
RUB55.600210.469
USD0.9143.460
EUR0.8853.350

Hvilke land har dyrest drivstoff?

– Zimbabwe er landet i verden med dyrest bensinpris.

Hvilket land har høyest bensinpris?

Bensinprisen i USA har nådd sitt høyeste nivå noensinne. En gallon med bensin koster nå i snitt 5 dollar, tilsvarende 13 norske kroner for én liter bensin. Flere steder i USA er prisen imidlertid enda høyere. I California er snittprisen på 6,43 dollar for en gallon bensin, ifølge American Automobile Association (AAA).

Hvor dyr er diesel i Sverige?

10-oktober-2022. I sammenlikning, er den gjennomsnittlige dieselprisen i verden for denne perioden 19.24 Swedish Krona.

Sverige Dieselpriser, 05-desember-2022.

Sverige DieselpriserLiterGallon
SEK23.67089.601
USD2.2728.600
EUR2.1718.218

Hvor importerer Norge diesel fra?

– Det er i hovedsak diesel Norge importerer fra Russland. Circle K, Esso og Shell er de største distributørene av petroleumsprodukter i Norge. De er antagelig ikke forpliktet til å kjøpe fra Mongstad, som er Norges eneste oljeraffineri fortsatt i drift, sier Kjus.

Hvor mye tjener Russland på olje?

Krigen får inntektene i været

I 2021 nådde Russlands oljeinntekter 180 milliarder dollar, mens gasseksporten brakte inn 62 milliarder dollar til landet, ifølge tall fra den russiske sentralbanken innhentet av nyhetsbyrået Reuters.

Hvor mye diesel kan du ha hjemme?

Det finnes ingen øvre grense for hvor mye diesel og fyringsolje du som privatperson har lov til oppbevare hjemme. Både virksomheter og privatpersoner som skal lagre diesel og fyringsolje er imidlertid underlagt krav til aktsomhet (§ 5 i forskrift om håndtering av farlig stoff).

Hva selger Norge til Russland?

I 2021 eksporterte vi varer til Russland for i alt 3,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde dyrefor nesten 1 milliard kroner. Andre viktige eksportvarer til Russland er maskiner og transportmidler, samt fisk. Sistnevnte endte på 195,2 millioner kroner i fjor, og besto hovedsakelig av smolt til oppdrett.

Hva koster en øl i Russland?

Prisene i supermarkeder i Russland.
Melk (vanlige), (1 liter)12 NOK (8.70-16)
Flaske vin (middels)95 NOK (56-159)
Innenlandsk øl (0,5 liters flaske)12 NOK (8.00-19)
Importert øl (0,33 liters flaske)21 NOK (13-32)
Pakke sigaretter (Marlboro)30 NOK (24-33)

Hva importerer Norge fra Tyskland?

I alt utgjorde tyske maskiner og transportmidler nesten 15 prosent av den totale importen til Norge i denne varegruppen. Andre viktige varegrupper fra Tyskland er kjemiske produkter, bearbeidde varer og diverse ferdigvarer. Eksempelvis importerte Norge kjemiske produkter til en verdi av nesten 12 milliarder kroner.

Leave a Comment