Hvilke studier er på Dragvoll?

Studietilbudet vårt spenner fra lærerutdanning, psykologi, barnevern og sosialfag, til geografi, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og tverrfaglige studier. Fakultetet har om lag 7500 studenter, og utdanner flere studenter enn noe annet fakultet i hele landet.

Hvor mange studenter er det på Dragvoll?

NTNU Dragvoll
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
TypeOffentlig universitet
BeliggenhetTrondheim, Gjøvik og Ålesund
Studenterca. 39 000 (2007)
Ansatte6 700 (2007)

Når stenger campus Dragvoll?

Åpningstider:
Mandag08.00 – 16.00
Onsdag08.00 – 16.00
Torsdag08.00 – 16.00
Fredag08.00 – 16.00
LørdagStengt

1 more row

Hvilke studier er på Dragvoll? – Related Questions

Hvor henter man studentkort Dragvoll?

Studentkort kan hentes i skranken hos IT-tjenesten (i kjelleren i Kobolt-bygget).

Hvor mange studenter er det på NTNU?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
RektorAnne Borg
Beliggenhet Trondheim kommune, Gjøvik, Ålesund
Studenter41 971 (2019)
Ansatte7 401 (årsverk) (2019)

Skal Dragvoll legges ned?

Avdelingen på Dragvoll blir lagt ned. NTNUs egen arbeidsgruppe foreslo i sommer at campus skal strekkes fra Gløshaugen vestover mot Elgeseter. Målet er å gjøre universitetet mer urbant.

Når starter Universitetet i Bergen 2022?

Koronapandemien er forhåpentligvis tilbakelagt og UiB planlegger for en flott studiestart, hvor våre nye studenter kan se frem til mange fine opplevelser. Slik håper vi det blir på Museplass når vi sparker i gang et nytt studieår 15. august.

Hvordan droppe ut av NTNU?

Hvis du er helt sikker på at studiet du går på ikke passer for deg og du ønsker å hoppe av, må du sende en e-post til din administrative kontaktperson eller til studieinfo-senteret ved ditt fakultet, for å informere om at du vil slutte. Du må også huske å trekke deg fra alle eksamener.

Når får man vite om man kommer inn på master NTNU?

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post i slutten av mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket (ca 12. juli) innen svarfristen 19. juli.

Hva er C snitt NTNU?

Vi regner om bokstavkarakterene til tallekvivalenter: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. På grunn av avrundingsregelen dekker du C-kravet om du har 2,5 i snitt. Selv om C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget, vil vi regne snitt av hele graden/opptaksgrunnlaget når det gjelder rangering.

Hvor mange ganger kan man stryke NTNU?

Som student ved NTNU kan du ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og siste forsøk. Dette reguleres i Forskrift om studier ved NTNU, §5-4.

Er det vanskelig å komme inn på NTNU?

Til tross for nasjonal nedgang i søkertall, har NTNU godt kvalifiserte søkere til de aller fleste studieprogram. Teknologistudiene har jevnt over høye karakterkrav. Også innenfor grunnskolelærerutdanning og helse- og sosialfag er det godt kvalifiserte søkere.

Hva koster det å gå NTNU?

Kursavgiften for hvert enkelt kurs på 7,5 studiepoeng er for studieåret 2022/2023 kr 10 855.

Hva er det vanskeligste studiet på NTNU?

Nytt i år er at studiet «Industriell økonomi og teknologiledelse» ved NTNU klatrer opp til topp ti-listen. Dette er studiene med høyest poenggrense (ordinær kvote): Table with 4 columns and 10 rows.

Leave a Comment