Hva heter fylkene i Trøndelag?

Trøndelag er en landsdel og et fylke i Norge, etter sammenslåing av fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 1. januar 2018.

Er Trondheim i nord eller sør-Trøndelag?

SørTrøndelag er en nåværende valgkrets til Stortingsvalg. Fra 1804 til 1918 gikk fylket under navnet Søndre Trondhjems amt. SørTrøndelag grenset i nord mot NordTrøndelag, i sør mot Hedmark og Oppland, i vest mot Møre og Romsdal og i øst til Jämtlands län i Sverige. Administrasjonssenter og største by var Trondheim.

Hvilke byer er i Trøndelag?

60 % av innbyggerne i Trøndelag bor i Trondheimsregionen (279 234). De største tettstedene i fylket er Trondheim (191 771) innbyggere), Stjørdalshalsen (13 394), Steinkjer (12 932), Levanger (10 310), Namsos (8 358), Verdalsøra (8 451) og Orkanger (8 674).

Hva heter fylkene i Trøndelag? – Related Questions

Kor mange bur det i Trondheim?

Befolkningsstatistikk. Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. En økning på 2 901 personer (1,4 prosent) fra foregående år.

Er Trondheim i Midt-Norge?

Samarbeidsorganet Byer i MidtNorge (BIMN) inkluderer byane Kristiansund på Nordmøre; og Røros, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos i Trøndelag. Sjølve namnet Midt-Noreg er ei nydanning på line med Vestlandet, Sørlandet og Nord-Noreg som først vart teken i bruk kring 1950.

Hva heter alle byene i Norge?

Byer i Norge
ByBystatusFylke
Bergen1070 KjøpstadVestland
Bodø1816 KjøpstadNordland
Brekstad2005 BystatusTrøndelag
Brevik1845 KjøpstadVestfold og Telemark

Hva er den minste byen i Trøndelag?

Det minste tettstedet i Trøndelag etter befolkning er Liabø i Heim som med 205 innbyggere akkurat er innenfor det som defineres som et tettsted. Tettstedet Liabø har et areal på 0,33 km², det gjør at det er det 25. minste tettstedet i Trøndelag målt etter areal.

Hva heter byen med flest innbyggere i Trøndelag?

Trondheim er den klart mest folkerike kommunen i Trøndelag og er med sine 205 163 innbyggere nesten 8 og ½ ganger større enn Steinkjer. De 468 702 innbyggerne i Trøndelag per 1.1.2020 er fordelt på 38 kommuner. Det er betydelige størrelsesforskjeller mellom kommunene i Trøndelag.

Hvilken dialekt snakker man i Trøndelag?

Trøndersk, eller trøndsk, er benevnelsen på talemålet i Trøndelag. Inkludert i dialektområdet eller nært beslektet er også talemålet på Nordmøre, i Bindal i Nordland, i Frostviken i Sverige og på Kvikne og i Elgå i Hedmark. Trøndersk tilhører den østnorske dialektgruppen.

Har trøndersk tjukk l?

Det trønderske målområdet har tjukk l: ei soL og eit boL (bord). Eit stort ytre område sør for Trondheimsfjorden har likevel tjukk l berre i typen soL. Her heiter det soL, men bor. Trøndelag har palatalisering (j-uttale) av dentalane.

Hvordan sier trøndere ikke?

Her er 24 utvalgte trønder-gloser: Itj: Denne er lei ikke å kunne – det betyr «ikke». Mange trondhjemmere bruker «itj» og «ikke» om hverandre.

Hva betyr kakskiv i Trondheim?

Skilt i glasdisken i Seven–eleven ved krysset mellom Munkegata og Dronningens gate i Trondheim: «Kakskiv» (‘brødskive’).

Hvordan sier trøndere jeg?

Ikke ulikt uttrykkene: «Nei! sier jeg» eller «Nå skal du høre på meg!». «Æ kom vist litt for fort, sjø» – ordet brukt i seksuell sammenheng (beklagende). «Ja, men æ vest itj det æ sjø» – ordet brukt i forklarende sammenheng (unnskyldende).

Hvorfor sier trøndere sjø?

Sjø – Kortform for “skjønner du”. I samme stil som “se” som er kortform for “ser du” i Østfold og på Nordvestlandet. Trøndere legger til “sjø” på slutten av en setning for å forsterke budskapet. Kan også sammenlignes med “gitt” i østlandsområdet.

Leave a Comment