Hvilke fond gir best avkastning?

Hvilke fond lønner det seg å spare i?

Indeksfond er ofte tryggest

Selv sammenlignet med aktive fond som på papiret hadde bedre resultat innenfor samme periode. Ønsker du lav risiko og en noenlunde sikker avkastning, anbefaler vi at du velger indeksfond fremfor aktive fond. Et godt indeksfond bør ha så lave forvaltningskostnader som mulig.

Hvilken bank er best på fond?

– De fleste bankene har også noen av de verste fondene. Både Nordea, DNB og SpareBank 1-gruppen besitter noen av de mest begredelige fond som finnes. Det mest uheldige er at det er i disse fondene, folkefondene som Odin Norge, DNB Norge og Nordea SMB, at det er flest småsparere til stede.

Hvor mange fond er det lurt å ha?

Det finnes ikke et eksakt tall på hvor mange fond man bør ha. En håndfull passer de fleste, 3-5 er en bra base. Har du funnet flere fond som du synes er spennende, ja så inkluder de i porteføljen også. Hvis du er lite interessert i fond og sparing, og vil ha kun ett fond, bør du velge et billig globalt indeksfond.

Hvilke fond gir best avkastning? – Related Questions

Kan man miste alle pengene i fond?

Du kan ikke miste alle pengene når du sparer i fond, men i perioder kan fondet synke i verdi. Fondet er satt sammen av mange enkeltaksjer. Selv om noen aksjer synker i verdi vil vanligvis andre stige, så svingningene i verdi er mye mindre enn om du sparer i enkeltaksjer.

Hvor lenge bør man ha penger i fond?

Fondssparing i aksjefond er en langsiktig spareform som passer ypperlig når du skal ha pengene stående i minst fem år. Fond er for eksempel perfekt for sparing til barna gjennom oppveksten, eller til pensjonstilværelsen. – Sparer du i over fem år vil sparingen være rimelig trygg, selv om det er i aksjefond.

Når er det lurt å selge fond?

En gyllen regel for aksjeinvesteringer er å kjøpe når det er billig og selge når det er dyrt. Penger tjent! Har du derimot dårlig tid, eller er avhengig av å kunne ta ut pengene din på kort varsel vil det samme fallet i aksjemarkedet kunne slå uheldig ut.

Er det bra å investere i fond?

Jo større andel av aksjer det er i et fond, jo høyere risiko og avkastning kan du forvente. På grunn av kortsiktige svingninger passer aksjefond best for sparing på lang sikt. Motsatt er risikoen, og avkastningsmulighetene, lavere jo mer renter det er i et fond. Med lang sikt mener vi minst 6 år.

Hvilket fond er verdens største?

Hva er det største fondet i verden? Blackrock har vokst mest på børsnoterte fond. I 2021 noterte forvalteren seg en netto inntekt på 19,3 milliarder dollar, eller 168 milliarder norske kroner. Overskuddet for 2021 endte på 6 milliarder dollar, tilsvarende 52 milliarder norske kroner.

Hva er forskjellen på aksjefond og indeksfond?

Hovedforskjellen mellom et aksjefond og et indeksfond er at et aksjefond forvaltes aktivt, mens indeksfond forvaltes passivt. Dette betyr at forvalterne av aksjefond prøver å slå markedet ved å velge visse aksjer, mens forvalterne av indeksfond rett og slett prøver å gjenskape bevegelsene til en gitt referanseindeks.

Hvor lønner det seg å kjøpe aksjefond?

Du kan kjøpe samme aksjefond på flere forskjellige måter. Det kan skje direkte, via aksjesparekonto, fondskonto og IPS.
  • Direkte (Du kjøper fondet i banken, direkte fra forvalter eller fra en fondsportal)
  • Via en Aksjesparekonto.
  • Via en Fondskonto i banken.
  • Via en Egen pensjonsspareavtale (IPS)

Hva er best av indeksfond og aksjefond?

Indeksfond er lavere priset

Et indeksfond er normalt priset mye lavere nettopp fordi forvaltere ikke bruker tid og ressurser på å analysere og undersøke selskapene fondet investerer i. Den store fordelen med indeksfond er altså ikke lavere risiko, men lavere pris.

Hva er forskjell på fond og ETF?

Et børsnotert fond (ETF) er en samling av verdipapirer. ETFer handles på en børs, på lik linje med aksjer. Kursene på ETFer endrer seg fortløpende ettersom folk kjøper og selger andeler i fondet, i motsetning til tradisjonelle fond som kun handles én gang per dag etter at markedene er stengt.

Hva er best fond eller aksjer?

Du har mulighet til å oppnå høyere avkastning når du investerer i aksjer sammenlignet med fond. Det medfører at risikoen vil være høyere og du må legge ned mer tid på å forvalte sparingen din. I tillegg må du følge med hva som skjer i markedet og vite når du skal kjøpe og selge.

Hvorfor kjøpe ETF?

Ved å handle ETF-er kan du få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva, samt økt eksponering gjennom gearing.

Kan man handle ETF på en ask konto?

I aksjesparekontoen kan du ha børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis, børsnoterte fond (ETFer) og aksjefond med 80% aksjeandel eller mer.

Hva er forskjellen på fondskonto og Ask?

Aksjesparekonto og fondskonto er kontotyper hvor du kan oppbevare verdipapirer. På en fondskonto kan du kun oppbevare fond, mens på en aksjesparekonto kan du ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, ETF’er og enkeltaksjer hjemmehørende i Norge og EØS.

Er aksjesparekonto gratis?

Det er gratis å opprette en aksjesparekonto, men du betaler for forvaltningen av aksjefondene dine. I aksjesparekontoen betaler du det samme årlige forvaltningsgebyret i aksjefond og VPS-kontogebyr for aksjer, som utenfor aksjesparekontoen.

Hvilke aksjer kan man ikke kjøpe med aksjesparekonto?

Med Aksjesparekonto er det kun mulig å handle børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond med mer enn 80% aksjeandel innenfor EU-/EØS.

Hvor mye må man skatte av fond?

Utgangspunktet er at inntekter som en andelseier har fra et rentefond (renter/salg) skattlegges med en sats på 22 prosent (for inntektsåret 2021). Inntekter fra rene aksjefond (aksjefondsutbytte/salg) gis det fradrag for skjerming før inntekten har en effektiv skattesats på 31,68 prosent (for inntektsåret 2021).

Leave a Comment