Hvor er det bommer i Trondheim?

Bomstasjoner i Miljøpakken
 • Bomsnitt Øst. Være (Malvikvegen)
 • Bomsnitt Sluppen. Nord for Sluppen bru (Tempevn)
 • Bomsnitt Sør. Klett E6 Storlerbakken (flyttet lokasjon)
 • Bomsnitt langs omkjøringsveien. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)
 • Bomsnitt Byåsen.
 • Bomsnitt Klæbu.
 • Bomsnitt Tonstad.

Hvor er bombrikken registrert?

Det finner du enten på Min side hos din AutoPASS-brikkeutsteder, eller på siden av selve brikken. Klikk deretter «Neste». Ditt brikkenummer er nå registrert.

Hvordan få oversikt over bompasseringer?

Hvordan finner du dine bompasseringer på Min side?
 1. Logg inn på Min side.
 2. Klikk på “passeringer” øverst på siden.
 3. Velg ønsket periode og kjøretøy.
 4. Klikk på “Vis passeringer”

Hvor er det bommer i Trondheim? – Related Questions

Hva skjer om man kjører gjennom bom uten brikke?

Kjører du uten brikkeavtale, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Du får faktura i posten på ordinær passeringsavgift uten gebyr fra bompengeselskapet som eier den bomstasjonen som du har passert.

Kan man kjøre gjennom bom uten brikke?

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske, og du kjører rett igjennom dem uten å stoppe. Registreringsnummeret på alle biler som kjører uten AutoPASS- eller BroBizz-brikke fotograferes. Faktura sendes til eieren av bilen per post og er uten ekstra gebyr. Dette gjelder også utenlandske kjøretøy.

Hvor kan jeg se bompasseringene mine?

Man vil fortsatt finne oversikt over passeringer på Min Side; https://minside.autopass.no.

Hvor lenge lagres bompasseringer?

Personopplysninger som er innhentet lagreslenge de behandlingsansvarlige har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og for å oppfylle oppbevaringsplikt etter bokføringsloven. Personopplysninger som er bokføringspliktige lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven § 13.

Hvordan få kvittering fra AutoPASS?

Korleis finn ein kvitteringAutoPASS-ferje? På «min side» på www.autopassferje.no kan du følge med på gjennomførte reiser, restsaldo og faktura. Her finn ein kvitteringar frå bruk av både brikke og AutoPASS-ferjekortet.

Hvor lenge varer en bompassering?

Den vanligste misforståelsen er at man betaler hver gang man passerer en bomstasjon. Klimaetaten påpeker at det gjør man ikke. På samme måte som bussbilletten, varer bombilletten i én time.

Er det billigere med AutoPASS?

Får jeg rabatt når jeg har brikkeavtale? Alle kjøretøy i takstgruppe 1 og M1 med gyldig bombrikke får automatisk 20 prosent brikkerabatt i nesten alle automatiske bompengeanlegg i Norge. Noen steder er det timeregel og månedstak for hvor mange passeringer som belastes.

Hva koster bompassering med el bil?

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Fra 1. januar 2023 øker denne maksimalgrensen til 70 prosent.

Hvem slipper å betale bompenger?

Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy skal som hovedregel ikke belastes bompenger. Følgende kan søke om fritak for bompenger: Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag. Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter)

Er elbil fritatt for bompenger?

1. Betaler elbiler bompenger? Ja, elbiler betaler bompenger, men mindre enn andre biler. Regelen per dags dato er at elbiler ikke skal betale mer enn 50% av det bensinbiler betaler i bomstasjonene.

Hvilke kjøretøy slipper bompenger?

Kjører du bil registrert som 4-hjuls motorsykkel, slipper du ikke bare å betale bompenger. Du slipper også EU-kontroller og piggdekkgebyr – og du får rimeligere forsikring.

Leave a Comment