Hvor kaster man hageavfall Trondheim?

Hageavfall skal fortrinnsvis leveres på hageavfallsmottaket, hvor det er gratis å levere. I vinterhalvåret, når åpningstiden er redusert, kan hageavfall også leveres som restavfall ved gjenvinningsstasjonen mot betaling.

Hvordan kaste hageavfall?

Levér hageavfall til nærmeste gjenvinningsstasjon. Sjekk om din kommune eller velforeningen har innsamling av hageavfall i ditt område. Om du har tilgang til en kompostkvern får du plass til mer når hageavfallet skal leveres.

Når hentes hageavfall Trondheim?

Bli med på Trondheim Renholdsverk (TRV) sin årlige hageavfallsaksjon i april – mai, og på høsten. Brune papirsekker til hageavfall kan kjøpes på forskjellige utsalgssteder og blir hentet av TRV på din hjemmeadresse.

Hvor kaster man hageavfall Trondheim? – Related Questions

Er hageavfall restavfall?

Hageavfall. Hageavfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Det skal ikke legges i restavfallsbeholderen.

Hva koster det å kaste hageavfall?

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner
VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 400 – 600 kilo910,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 0 – 200 kilo100,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 200 – 400 kilo300,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 400 – 600 kilo500,00 kr

Når hentes hageavfall?

Slik fungerer henting av hageavfall

Abonnementet gjelder fra mai til oktober. Vi henter hageavfallet ditt hver fjerde uke i denne perioden, tilsammen syv hentinger.

Hvor lang tid tar det før hageavfall blir til jord?

Hvor lang tid tar det før hageavfall blir til jord? Kompostering av hageavfall tar fra ett til flere år, avhengig av hvor grovt avfallet er og hvor gode forhold komposten får. Den ferdige komposten gjør underverker i hagen.

Er det lov å kaste hageavfall i naturen?

Aldri kast hageavfall i naturen

Problemet er økende og bare i 2020 kommer Fylkesmannen og kommunene til sammen å bruke rundt fem millioner kroner på å bekjempe «hagerømlinger» i verneområder og annen sårbar natur. Å legge igjen hageavfall i naturen anses derfor som forsøpling og er forbudt etter forurensningsloven.

Når hentes juletrær i Trondheim?

Vi henter juletreet ditt

Sett juletreet ved siden av dem, så henter vi treet sammen med restavfallet fra og med uke 2. Har du containere? Sett treet ved en egnet oppsamlingsplass i nærheten av containerne søndag 12. januar, så henter vi det i uke 3.

Når hentes juletrær i Trondheim 2022?

Sett juletreet ved siden av dem, så henter vi treet sammen med restavfallet fra og med uke 2. Har du containere? Sett treet ved en egnet oppsamlingsplass i nærheten av containerne søndag 12. januar, så henter vi det i uke 3.

Hvor kaster man juletrær?

Juletre sorteres som hageavfall

Eksempler på hageavfall: kvister, greiner, gress, løv etc. Hageavfall skal leveres uten sekk. NB! Vær oppmerksom på at fremmede skadelige plantearter må leveres som restavfall for å hindre spredning.

Hvor kaste juletre Trondheim?

Sett juletreet ved en egnet oppsamlingsplass i nærheten av, men IKKE inntil containerne. For deg som har beholdere: Sett juletreet ved siden av beholderne dine, så henter vi det sammen med restavfallet fra uke 2. Har du containere: Sett treet ved en egnet oppsamlingsplass i nærheten av containerne 13.

Hva er grovavfall Trondheim?

Grovavfall er avfall som ikke får plass i dunkene dine eller ting som du vil gi til ombruk. Veilederen forteller hva og hvor mye vi henter, samt hvor tungt avfallet kan være. Plassere avfallet ved kjørbar vei den dagen du har bestilt henting. (Vi henter ikke inne i carport eller garasje.)

Hvor kan man kaste møbler i Trondheim?

Bortkjøring av møbler

Søppeltaxi henter alle typer møbler som stoler, bord og sofa. Vi kan både levere møblene til Fretex eller på avfall stasjon.

Hvor kan jeg kaste glass og metall?

BIR har satt ut returpunkt for glass og metallemballasje på sentrale steder som i bomiljø, ved butikker og kjøpesentre. På enkelte returpunkt finner du også containere for plastemballasje og papiravfall også. Returpunktene skal kun benyttes av husholdningskundene.

Hvor kaste ødelagte klær Trondheim?

Trondheim Renholdsverks returpunkt er plassert rundt omkring i alle bydelene; ofte ved butikker, parkeringsplasser eller bensinstasjoner. Her kan du levere glass- og metallemballasje. Noen returpunkt tar også i mot papir, plastemballasje, tekstiler og sko, og noen har egne miljøstasjoner for levering av farlig avfall.

Hvor skal jeg kaste ødelagte klær?

Sorteres som Tekstiler, klær og sko i
  • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
  • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Hvor kan man kaste gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Hvor kaster man brukte håndklær?

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Leave a Comment