Hvor mye koster et busskort?

Reisekortet koster 50,- . Du kan betale både med kontanter og bankkort.

Kan man kjøpe busskort på bussen?

Du kan kjøpe Innlandskortet (reisekort) på salgskontor eller på bussen.

Når er det gratis buss i Trondheim?

Lørdag, søndag og helligdager (med unntak av 17. mai) kan du som er over 20 år i kategoriene voksen, honnør og student ha med inntil fire barn under 18 år gratis på reise med buss eller trikk i én sone.

Hvor mye koster et busskort? – Related Questions

Hvordan betale på bussen i Trondheim?

Det er ikke mulig å kjøpe enkeltbillett med kontanter eller bankkort om bord hos sjåfør. Du kan enten kjøpe enkeltbillett med din smarttelefon i appen AtB Mobillett eller via SMS eller med reisekortet t:kort med periodebillett eller klippekort.

Er buss gratis i helgene?

18:00, lørdager, søndager og offentlige fridager. Du kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis. Barn under 6 år telles ikke med i antallet – de reiser alltid gratis. For å bruke grupperabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør-, student-, militær- eller ungdomsbillett, og være over 18 år.

Hvor lenge varer en bussbillett i Trondheim?

Kjøper du billett med appen AtB Mobillett er den gyldig i én time og 30 minutter for én sone. Billett for to soner er gyldig i 2 timer og 30 minutter. Det samme gjelder SMS, billettautomat eller utsalgssted i sone A. Billett for tre eller flere soner er gyldig i minst fire timer og 30 minutter.

Hvilket land har gratis kollektivtrafikk?

Fra sommeren 2019 kan alle reise gratis med tog, trikk og buss i Luxembourg.

Er det gratis å ta buss på 17 mai?

Dette gjelder dog ikke bare i hovedstaden, men også for en rekke ruter i andre områder, deriblant i Oppegård. Husk også familierabatten 17. mai! Er du over 18 år og reiser med gyldig billett, kan du ta med inntil fire barn under 16 år gratis.

Hvorfor gratis buss?

Gratis kollektivtransport har som mål å fremme bedre miljø, mer effektiv transportavvikling i byer og sosial utjevning. Erfaringene er at tiltaket i liten grad reduserer biltrafikken, bidrar lite til sosial utjevning, og at økningen i rute-produksjon for buss i seg selv kan gi negative miljøkonsekvenser.

Hvordan få gratis buss?

Alle elever i videregående skole som bor mer enn 6 km fra skolen har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse, ifølge norsk lovverk . Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.

Er det lov å gå på do i buss?

Det var høsten 2021 at de innførte et forbud mot bruk av toaletter på langdistansebusser under kjøring. Når passasjerer må på do, må de først be sjåføren om å stanse bussen. Først når passasjeren er ferdig på toalettet, kan bussen fortsette kjøreturen.

Er buss bedre enn bil?

96 prosent bedre for hjertet ditt

Reiser du med en ny dieselbuss, slipper du ut 96 prosent mindre svevestøv enn hvis du kjører bil. Svevestøv er små partikler som øker risikoen for hjerte- og lungesykdom når du puster dem inn.

Hvor er det best å sitte i buss?

Best i midten

Det absolutt tryggeste som busspassasjer er å holde seg nærmest midtgangen, der man har mer plass rundt seg.

Hvor fort har en buss lov til å kjøre?

Fartsgrensene for tunge kjøretøy, busser og biler med tilhengere står fast. Det vil si at buss som tilfredsstiller visse krav fortsatt får kjøre i 100 km/t. Andre tunge motorkjøretøy (vekt over 3500 kg) har en fartsgrense på 80 km/t. Det er også lavere fart for personbiler som kjører med tilhenger uten brems.

Leave a Comment