Hvor mye koster bompenger i Trondheim?

Byåsen, Omkjøringsvegen og Tonstad: Rushtid: 40 kroner. Utenfor rush: 32 kroner. Klæbu, Klett, Være og Fossestuvegen: Rushtid: 88 kroner. Utenfor rush: 44 kroner.

Hvor sjekker jeg bompenger?

Ved å logge seg inn på «Min side» på nettsiden til bompengeselskapet kan man deretter følge bilens passeringer gjennom bomstasjonene. På den måten får man en unik oversikt over hvor bilen og føreren befinner seg på eksakte tidspunkt.

Når er det rushtid i bomringen?

Høyere takst: mandag til fredag i rushtiden kl. 06:30 – 09:00 og 14:30 – 16:30. Lavere takst: mandag til fredag utenom rushtiden, lørdag, søndag og helligdager. Rushtidsavgiften gjelder ikke bomstasjonene som ble innført april 2019.

Hvor mye koster bompenger i Trondheim? – Related Questions

Hvem kjører gratis i bomringen?

Følgende kan søke om fritak for bompenger: Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag. Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter) I bomringer gjelder i tillegg forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen).

Hva koster det å kjøre uten bombrikke?

Hvis jeg kjører uten bombrikke i en bomstasjon, får jeg gebyr? Nei, du får ikke gebyr. Det ilegges bare når kontrolletatene gjennomfører kontroll.

Hvor lenge varer en bompassering?

Den vanligste misforståelsen er at man betaler hver gang man passerer en bomstasjon. Klimaetaten påpeker at det gjør man ikke. På samme måte som bussbilletten, varer bombilletten i én time.

Hvor mange ganger kan man kjøre gjennom bommen?

Timesregel er at du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time. Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer pr. kjøretøy i løpet av en måned.

Hvor mange biler passerer bomringen i Oslo?

I 2018 passerte 108,1 millioner biler bomringen i Oslo og Bærum. Det er en nedgang på 4,2 millioner biler fra 2017.

Når er det rushtid i Bergen?

I bomstasjonene i Bergen er det kun de gamle stasjonene som har rushtidsavgift mellom 06:30-09:00 og 14:30-16:30. Ikke de nye bomstasjonene som kom i 2019. Når bilister med AutoPASS-avtale passerer bomstasjonene, så vil man kun bli belastet én passering innenfor 60 minutter (timesregel).

Når er rushtid bompenger Trondheim?

I Trondheim er det egne takster i rushtiden mellom 07.00 til 09.00, og 15.00 og 17.00. Fullpris i samme bom ved E6 Klett på en av disse tidspunktene er 32 kroner, mens den er 25,60 kroner med gyldig avtale og bombrikke.

Når er det rushtid i Trondheim?

Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler (rushtidsavgift). Rushtidsdavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift. Tidsdifferensiering gjelder ikke passeringer på E6 Trondheim-Stjørdal.

Hva er rushtid bompenger?

Du må betale bompenger hver dag. Priser i rushtid gjelder mandag-fredag fra 06.30-09.00 og 14.30-16.30, utenom helligdager.

Hvordan lure seg unna bompenger?

Laget falske skilt

Men vendbare skilt er bare én metode å lure seg unna bomavgiftene på. Molnes sier at Vegdirektoratet er kjent med at norske skilt kopieres og produseres ulovlig i utlandet. Ofte finner produsentene bilnummeret ved å gå inn på salgsannonser på finn.no.

Hva skjer hvis man ikke betaler bompenger?

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for passeringen. Hvis du ikke betaler innen fristen får du en purring/inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser. Unnlater du å betale innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Kontakt et bompengeselskap for å få informasjon om takster.

Er det gratis bompassering med elbil?

Betaler elbiler bompenger? Ja, elbiler betaler bompenger, men mindre enn andre biler. Regelen per dags dato er at elbiler ikke skal betale mer enn 50% av det bensinbiler betaler i bomstasjonene.

Hva er forskjell på SkyttelPASS og AutoPASS?

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag. For å benytte deg av AutoPASS-ordningen, må du med andre ord opprette brikkeavtale hos en av utstederne, som for eksempel SkyttelPASS.

Hvor lenge vil elbil fordelene vare?

Fordelene på kjøp av elbil varer til 2021, og skal da vurderes på nytt. Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler. De lokale fordelene er det opp til lokale myndigheter å vurdere om skal fortsette. Fra 2018 gjelder det halv takst for parkering, ferge og bom for elbiler.

Hva gjør man med gamle bombrikker?

Har du fått ny bombrikke i posten? Husk at den gamle brikken er miljøfarlig avfall, og skal leveres inn.

Skal bombrikken følge bilen?

Når du selger et kjøretøy som har bombrikke og avtale med AutoPASS-utsteder, må du huske å både si opp avtalen og fjerne bombrikken fra bilen. Hvis ikke vil du bli belastet for bompasseringer til den nye eieren frem til oppsigelsen er registrert.

Leave a Comment